Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Güncelleme Tarihi: 09/11/2017

Ekim 2008 tarihinde Doç.Dr. A. Serhan Cevrioğlu’ nun klinik şefi olarak atanmasını takiben Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH)  bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği kurulmuştur. 2009 yılı içinde asistan eğitimine başlanmış, aynı yıl içinde klinik, poliklinik, doğumhane ve ameliyathane hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

2009 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan ortak kullanım protokolü sonrasında klinik bünyesinde Tıp öğrencisi eğitimine de başlanmıştır. Yıllar içinde öğretim üyesi ve uzman sayılarının da artışı ile klinik il ve çevre illere hizmet veren bir referans merkezi haline gelmiştir. 2014 yılı içinde Sakarya Doğumevi’ nin de SEAH’ ne bağlanması ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin personel sayısı ve  hizmet üretimi artmıştır. SEAH Doğumevi acil hasta triajı, poliklinik ve doğum ağırlıklı hizmet üretmektedir. SEAH Merkez hastanede ise ağırlıklı olarak doğumevi ve çevre hastanelerden refere edilen yüksek riskli hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Kliniğin kuruluşundan bu yana 7 asistan ihtisas eğitimini tamamlayarak,  Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ünvanı almıştır.

Halen Klinik bünyesinde çalışmakta olan öğretim üyeleri

Prof.Dr. Selçuk Özden; Anabilim Dalı Başkanı; Perinatoloji Yan Dal Eğitim Sorumlusu
Prof.Dr. Orhan Ünal; Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu; Klinik İdari Sorumlusu; Üreme endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi sorumlusu.
Doç.Dr. Nermin Akdemir,
Yrd. Doç.Dr. M. Suhha Bostancı,
Yrd. Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı,
Yrd. Doç.Dr. Murat Bozkurt.

Öğretim üyelerine ilaveten merkez hastanede 6, doğumevinde 13 uzman doktor görev yapmaktadır. Klinikte 7 asistan uzmanlık eğitimine devam etmekte, ayrıca Perinatoloji ve Jinekolojik Onkoloji birimlerinde ikişer uzman yan dal uzmanlığı eğitimi almaktadır. Klinikte çalışan toplam doktor sayısı 38’ dir.

İstatistik

SEAH Merkez hastane Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ekim 2014 - 2015 tarihleri arasında, 1 yıllık dönemde gerçekleştirilen klinik faaliyetler:

1-Toplam operasyon sayısı (Merkez ameliyathane A, B ve C grubu opr): 1.075

Abdominal operasyonlar                  : 310 (106 Onkolojik Operasyon)

Vajinal operasyonlar                       :165

Laparoskopik operasyonlar             : 230 (201 Operatif, 29 Diagnostik)

Histeroskopik operasyonlar            : 370 (175 Operatif, 195 Ofis,)

2-Servis hizmeti ve toplam yatan hasta sayısı (Merkez Hastane): 6100

Jinekoloji servisi                             :3.900,

Obstetri   servisi                             :2.200

Merkez hastane Kadın Doğum kliniğinde 34, Doğumhane de 14; toplam 48  yatak bulunmaktadır. Yatak doluluk oranı % 94’ tür. Doğumhane de iki doğum odasına ilaveten, doğumhaneye ait sezeryan ameliyathanesi mevcuttur.

3- Toplam doğum sayısı (Merkez Hastane): 2.140

Sezeryan ile doğum                     :1175

Normal vajinal doğum                 : 965

 4-Poliklinik hizmeti alan hasta sayısı (Merkez Hastane):56.500

Jinekoloji Polikliniği                     : 31.000

Gebe Polikliniği                           : 25.500

Merkez Hastane Kadın Doğum Polikliniğinde 6 adet poliklinik odası mevcuttur. İki adet genel jinekoloji, bir adet gebe takip polikliniğine ilaveten, yan dallar bağlantısında, haftanın belirlenen günlerinde yüksek riskli gebe takip, Jinekolojik Onkoloji, ürojinekoloji ve cinsel disfonksiyon poliklinikleri hizmet vermektedir.


5-Ayaktan Müdahaleler: 2938 (Biyopsi, kolposkopi, koterizasyon, ..)


6- Prenatal Tanı:

Amniosentez     : 71,

CVS                  : 12,

Kordosentez      : 8


7-İnfertilite:

HSG                     : 480

Spermiyogram       : 3550

Sperm yıkama       : 254

Yıllık tamalanan kontrollü overyan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon (aşılama) tedavi sayısı 258 adet olup, siklus başı gebelik oranı %14.2’dir.

Kliniğimiz önderliğinde kurulan Androloji laboratuarında halen 1 histolog, 1 biyolog ve 1 teknisyen hizmet vermekte olup, detaylı spermiogram ve sperm hazırlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Tüp bebek merkezi personel alt yapısı hazırlanmış, idarece gösterilen alan projelendirilmiş ve Kamu Hast. Birliği inşaat dairesince onaylanmıştır. Kamu Hast. Birliğince inşaat ve tıbbi cihaz ödenekleri 2015 yılı Eylül ayında çıkarılmıştır. Tüp bebek merkezinin 2016 yılı başında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Klinik bünyesinde bulunan Tıbbi Cihazlar:

1.Ultrason (7 adet): Ekspert USG (1 adet); Doppler’ li USG: 3 adet, Gri skala USG: 3 adet.

2. Kolposkopi sistemi (2 adet)

3. Koter (1 adet ameliyat koteri)

4. Fetal Monitör (6 adet)

5. Ameliyathane Endoskopi sistemleri (1 adet konvansiyonel kule, 1 adet ortak kullanım Da vinci robotik cerrahi sistemi), Harmonik ve Ultrasonik enerji sistemleri mevcuttur.

6. Ürodinami: Üroloji ile ortak kullanım,

SEAH Doğumevi kampüsü istatistiği

SEAH Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ekim 2014 - 2015 tarihleri arasında, 1 yıllık dönemde gerçekleştirilen klinik faaliyetler:

Toplam doğum sayısı (Doğumevi)           : 5.600

Sezeryan ile doğum                     :2300

Normal vajinal doğum                 : 3300

Poliklinik hizmeti alan hasta sayısı (Doğumevi):123.000

Doğumevi Acil Polikliniği   : 28.000

Jinekoloji Polikliniği                     : 25.000

Gebe Polikliniği                           : 70.000

Ayaktan Müdahaleler: 2200 (Biyopsi, kolposkopi, koterizasyon, ..)

Gebe eğitim sınıfı: Doğumevi bünyesindeki gebe eğitim sınıfında her gün sabah ve öğleden sonra 10’ ar kişilik gebe gruplarına gebelik ve lohusalıkla ilgili bilgilendirme ve egzersiz eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Eğitim konu başlıkları:

1- Gebelik ve beslenme 

2- Doğum ve nefes egzersizleri 

 3- Anne sütü ve emzirme 

4- Bebek bakımı

 5- Lohusalık ve aile planlaması