T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

           2000 li yıllar, her alanda büyük değişimin yaşandığı bir dönemi geçirmektedir. Bu değişimden etkilenen ve ülkemiz için çok büyük öneme sahip sektörlerden biriside sağlık sektörüdür. Her türlü örgütte olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana özgü her olgu giderek önemini arttırmaktadır.

            Sağlık kurumlarında kalite çalışmaları çevresel baskılara cevap vermek ve önemli değişiklikleri gerçekleştirmek, maliyetleri azaltmak verimliliği arttırmak amacıyla başlamıştır. Kalite çalışmaları, sadece hizmet alanlarının memnuniyetiyle kalmaz, sağlık çalışanlarının gelişmesine de büyük katkı sağlar. Kaliteli sağlık hizmeti, maliyetleri düşürebilir, insan haklarını geliştirebilir ve dolayısıyla erişilebilen en iyi sağlık düzeyine ve sosyal boyutu da dahil ülkemiz refahına katkıda bulunabilir.

            İyi geliştirilmiş bir kalite politikası ve stratejisi, iyileştirme önündeki engelleri kaldıracak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışanları seferber edecektir. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalite politikası olarak Maksimum hasta ve çalışan memnuniyeti, optimum kalite, maksimum güvenlik ana temasıyla hareket ederek kalite çalışmalarını yürütmektedir.

1-Sağlıkta Kalite Hizmet Standartları (SKHS) çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde bölüm kalite sorumlularıyla koordineli bir şekilde çalışmak.

2-Her bir bölümde büyüme ve gelişme adına bölüm hedefleri belirlemek.

3-Kurumun güçlü ya da zayıf yönlerinin tespiti için öz değerlendirme faaliyetleri başlatmak.

4-Hastanemiz fiziki yapısındaki aksaklıkların tespiti için bina turu düzenlemek.

5-Her ay gerçekleştirilen hasta memnuniyet anketlerinin takibini ve analizini yapmak.

6-Yılda iki kez gerçekleştirilen çalışan memnuniyet anketlerinin takibini ve analizini yapmak.

7-SKHS kapsamında yapılan yazılı düzenlemelerin ihtiyaca binaen revizyonunu, kontrolünü ve takibini  yapmak.

8-Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.

9-SKHS çerçevesinde belirlenen komiteleri yönetmek.

10- Çalışan güvenliği ve hasta hakları birimiyle koordineli çalışmak.