T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇİM (ÇOCUK İZLEM MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 25/02/2019

     Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 18 Eylül 2017 tarihinden bu yana hizmet vermekte olan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), 3-18 yaş aralığında cinsel İstismara uğrama şüphesi altında olan mağdur çocukların, adalet sistemi içerisinde defalarca ve çoğu zaman ehil olmayan kişiler tarafından adli işlemlerden geçirilirken örselenmesine ve hatta 2. bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasını, merkezine çocuğun üstün yararını alarak kurumlar arasında eşgüdümün sağlanmasını amaçlayan bir oluşumdur.

     Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte, yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmadığı düşüncesinden hareketle, çocuğun uğradığı travma daha da şiddetlenmektedir.

     Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak; çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin, bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Hastanemiz bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 2 Adli Görüşmeci ve 1 Sorumlu Hekim ile 7/24 saat esaslı olarak hizmet vermektedir.

  • cim1.png
  • cim3.png
  • cim2.png
  • cim4.png