T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KALP MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

     Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği, 2008 yılından bu yana 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri halkımıza hizmet etmektedir. Hafta içi her gün 4 adet Kardiyoloji poliklinik hizmeti verilmektedir. Bunun yanın sıra ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal ve 3 boyutlu EKO), ambulatuar  kan basıncı takibi (Tansiyon Holter) ve olay kaydedici  (event recorder) gibi yöntemler ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisini sağlayacak incelemeler yapılmaktadır.

     Merkez Kampüste 20 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 39 yataklı kardiyoloji servisi ve 6 yataklı anjiografi takip ünitesi bulunmaktadır. Korucuk Kampüste ise poliklinik, ekokardiyografi ve konsültasyon hizmeti verilmektedir.

     Merkez kampüsümüzde 2 adet anjiografi cihazının bulunduğu kalp kateterizasyon ve hemodinami laboratuvarı bulunmaktadır. Kateter laboratuvarında yıllık  5600 civarında işlem yapılmaktadır (anjiyografi, peruktan koroner girişim, kronik tam tıkalı damarların açılması işlemi, periferik vasküler girişimler, sağ-sol kalp kateterizasyonu,  geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi ,ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji , IVUS-FFR işlemleri, mitral-pulmoner   valvuloplasti işlemleri, perkütan aort kapak replamanı, ASD-PDA – VSD kapatılması, septal ablasyon gibi). Merkez kampüste 7/24 sürekli anjiografi hizmeti verilmekte kalp krizi ya da ritim bozukluğu ile gelen hastaların acil tedavileri yapılmaktadır.