T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organ ve Doku Nakli

Güncelleme Tarihi: 02/09/2021


Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü:
Prof.Dr. Metin Ercan

Böbrek Nakli Merkez Başkanı:
Doç. Dr. Hamad Dheir

Merkez Başkan Yardımcısı ve Primer Cerrah:
Op. Dr. Necattin Fırat

Yardımcı Cerrahlar:
Prof. Dr. Fehmi Çelebi,
Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, 
Op. Dr. Emrah Akın

Nefroloji:
Doç. Dr. Hamad Dheir,
Prof. Dr. Savaş Sipahi

Böbrek Nakli Koordinatör:
Gülercan Şenel

Beyin Ölümü Komitesi:
Prof.Dr. Ali Fuat Erdem,
Prof.Dr  Yakup Tomak,
Doç. Dr. Davut Ceylan,
Doç. Dr. Tibet Kaçıra,
Doç. Dr. Bilgehan Acar,
Doç. Dr. Türkan Acar,
Dr. Öğr. Üyesi  Onur Palabıyık,
Uzm. Dr. Gökhan Kızılçay,
Uzm. Dr. Yaşar Toptaş,
Uzm. Dr. Kezban Özmen Süner


Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Böbrek Nakli Merkezimiz

25 Şubat 2019’da hizmet vermeye başladı.
04 Nisan 2019 tarihinde ilk canlıdan böbrek nakli operasyonu gerçekleştirilmiş, 
2019 yılında toplam 30 hastaya canlıdan nakil operasyonu gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı içinde Sağlık Bakanlığı kadavra bekleme listesine 235 hasta kaydı yapıldı.
14.09.2019 tarihinde ilk kadavradan böbrek nakli operasyonu başarı ile gerçekleştirilmiş olup
toplam 2 hastaya kadavradan böbrek nakil yapılmıştır.


Organ bağışı nedir?

2238 Sayılı Organ Ve Doku Nakli Kanunu Gereği;

Kişinin hayatta iken,

serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra

başka hastaların tedavisi için organlarının kullanılmasına izin vermesidir.

 

18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes bağışçı olabilir

 

Organ Bağışı Nerelerde Yapılabilir?

-İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerinde,

-Devlet/Üniversite/Özel Hastanelerde,

-Aile Sağlığı Merkezlerinde,

-Organ Nakli İle İlgili Vakıf ve Derneklerde,

 

Başvurarak organ bağış formu doldurulur ve

bağışçı kişiye kart verilir.

 

Kişi organ bağışçısı olduğunu e-devletten üzerinden de görebilir.

 

Hangi organlarımı bağışlayabilirim?

Böbrek, Karaciğer, Kalp,Pankreas, Akciğer, Uzuv (kol, bacak),
Rahim, İnce bağırsak
, Kalp  Kapağı,  Kornea, Tendon, Deri, Kemik ve Kemik iliği, Yüz

 

Beyin Ölümü Nedir?

Beynin tüm fonksiyonlarının

geri dönüşümsüz olarak kaybolması durumu

yani tıbbi ve hukuken ölüm halidir.

  

Beyin ölümü tanısı;

Yoğun bakımda

* nöroloji uzmanı,

* beyin cerrahi uzmanı,

* anestezi uzmanı veya 

* yoğun bakım uzman hekimlerinden

 

2 hekimin Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği’inde belirtilen kriterler doğrultusunda

beyin ölümü tanısı koyulur.

 

Organınızı bağışladığınızı mutlaka aile yakınlarınıza söyleyin

Akıl sağlığı yerinde olarak organlarını bağışlayan bireyler

yaşamlarını yitirdikten sonra organların bağışlanabilmesi için  

resmi olarak aile bireylerinin de onaylarının alınması gerekmektedir.

 

Bunun nedeni;

vefat eden kişiler organlarını bağışlamış olsalar bile

etik olması için birinci derece yakınlarından da onay alınması gerekliliğidir.

 

Bu yüzden organlarınızı bağışladığınızı henüz hayattayken ailenizle mutlaka paylaşmalısınız.

 

Organ bekleyen
binlerce çocuk ve yetişkine hayat vermek elinizde!!!


OrganBağışı-1.jpg


Organ Nakli Nedir?

Görev yapamayacak kadar hasta hatta bedene zararlı hale gelen bir organın yerine

yenisi ve sağlamının nakledilmesi işlemine organ nakli denir.

 

Organ nakli;

1-kadavradan nakil (ölmüş kişiden)

2-canlıdan nakil:


2238 sayılı kanuna göre;

4. Dereceye kadar olan (4. derece dahil) kan ve kayın hısımlarından (2 yıl evli olmak suretiyle)

4. Derece akraba olmayan kişiler etik kurul onayı ile nakil olabilmektedir.

 

Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda

eşlerin en az iki yıllık evli olması şartı aranmaz.

 

Organ bağışı ve organ naklinin,

etik bir çerçeve içerisinde hakkaniyetli bir yaklaşım ile yapılması için

tüm imkanlar kullanılıyor olup,

tüm merkez ve hastaneler denetlenmektedir. 


OrganBağışı-2.jpg