T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

Güncelleme Tarihi: 18/01/2019

     Yenidoğan Yoğunbakım Servisi ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde Yenidoğan Yoğunbakım Servisi’nin kurulması ile her iki hastanemizde toplamda 30 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Mekanik ventilatör, yüksek frekanslı ventilatör ve nitrik oksit tedavi ünitesi, Açık küvöz, kapalı küvöz ve transport küvözü, hasta başı USG/Ekokardiografi/Röntgen cihazı, kuvöz monitörizasyon cihazları, transkütan bilirubin cihazı, yoğun fototerapi ve fototerapi cihazı kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitemizde çok küçük prematüre bebekler, hasta yenidoğanlar, cerrahi sorunu olan bebekler tedavi edilebilmektedir. Merkezimizde bebeklere sürfaktan uygulaması, ventilatör desteği, kataterizasyon uygulaması, parenteral beslenme ve gerektiğinde cerrahi uygulamalar ile deneyimli uzmanlarca uygun tedaviler verilmektedir. Yenidoğan sarılığında fototerapi ve kan değişimi tedavileri uygulanmaktadır. Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan bebeklerin anne eğitimleri, annelerin de kalabileceği 5 yataklı anne otelinde ayrılmış odalarda yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizden taburcu olan bebeklerin izlendiği ve haftada iki gün hizmet verilen yenidoğan riskli bebek polikliniğimiz de mevcuttur.

     Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğan bebeklerin doğduğu andan itibaren izlemleri Yenidoğan ünitesi tarafından yapılmaktadır. Doğum sonrası her türlü acil girişime olanak sağlayan bebek ünitesinde ilk muayeneleri yapılan ve gerektiğinde rutin laboratuar tetkikleri alınan bebekler sağlıklı iseler annelerin yanında izlenmektedirler. Ciddi sağlık problemi olanlar kliniğimiz prematüre ve yenidoğan ünitesine alınmaktadırlar.

     Yine hastanemizde doğan tüm bebeklere “Bebek Dostu Hastane” olarak anne sütü eğitimi, fenilketonüri, TSH taraması, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, işitme taraması ve konjenital kalp hastalığı taraması hizmetleri yenidoğan ekibince verilmektedir. Anne sütü eğitimi doğum yapmış anneye her emzirme sırasında, bu iş için eğitimli ve değişmeyen hemşire tarafından yapılmaktadır.

     Her iki hastanemizde bulunan Yenidoğan Yoğunbakım Ünitemizde halen iki yenidoğan uzmanı; Doç. Dr. İbrahim Caner ve Dr. Öğretim Üyesi Meltem Karabay ile bir yandal uzmanlık asistanı; Uzm. Dr. Bahtışen Topçu, 4 pediatri asistanı ve yenidoğan konusunda uzmanlaşmış yenidoğan hemşirelerimiz ve temizlik personelimiz ile hizmet verilmektedir.