T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları Güvenliği Tamimi

Güncelleme Tarihi: 24/01/2019

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ


     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan  ve  ‘Beyaz Kod’ uygulamasından sorumlu hastane başhekimi ve başhekim yardımcısına bağlı olarak Merkez Kampus ve Korucuk Kampusu şeklinde iki ayrı hizmet binamızı kapsayan, Sosyal Hizmet Uzmanımızın Birim Sorumlusu olarak görev aldığı,Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi oluşturulmuştur.

     Bu genelge kapsamında Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlıSakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin iş ve işlemlerinin (risk değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri, çalışanların eğitimi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki yardım)  yürütüldüğü bir birimidir.
 


ŞİDDET NEDİR?     Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama (TCK Madde 86-87), tehdit (TCK Madde 106) ve hakarete (TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.


BEYAZ KOD NEDİR?


            Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacını taşır. Bunun için “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefon ve www.beyazkod.saglik.gov.tr internet sayfası oluşturulmuştur.


 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR


            Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.BİLGİLENDİRME NOTU: Sağlık Bakanlığının 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 14 Mayıs 2012 tarih ve 2012/23 sayılı “Çalışan Hakları ve Güvenliğinin Sağlanması” konulu Bakanlık genelgesi kapsamında; personellerin talep ve şikayetleri olduğunda müracaatların hastanemizin Merkez Kampüsü, Korucuk Kampüsü ve Doğum evi Kampüslerinde hizmet veren “Çalışan Hakları ve Güvenli Birimlerine” yapılması gerekmektedir.

* Merkez Kampüsü: 1187 – 1122
* Korucuk Kampüsü: 6343
* Doğum evi Kampüsü: 7226


Telefon           : 444 54 00
Faks               : 0(264) 275 67 44
Elektronik Ağ : www.sakaryaeah.saglik.gov.tr


Birim Sorumlusu:
SHU. Hüseyin KARA