T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 19/06/2019

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

     Tüm çalışanların, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini, eğitim önceliklerinin saptanmasını, planlanmasını,duyurulmasınıveeğitimlerinverilmesinisağlar.Çalışanlarınsağlıkalanındayapılanyeniliklerden,değişen uygulamalardan ve sağlıkla ilgili güncel konulardan haberdar olması için sürekli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler; hizmet kalite standartları gereği hasta-çalışan güvenliği amaçlı yapılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, oryantasyon eğitimleri, sertifikasyon programları ve hastalara yönelik yapılan eğitimlerdir. Bu eğitim programlarından, zorunlu hizmet içi eğitimlere tüm çalışanların katılımını sağlar. Ayrıca, önemli gün ve haftalarla ilgili eğitim ve bilinçlenme programları hazırlar ve yürütür. Eğitim amaçlı broşür, afiş hazırlar ve yıllık hizmet içi eğitim programlarını yapar ve yürütür.