T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 13/11/2020

Komite Görev Tanımı

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin vizyon,  misyon ve politikaları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak hastanede yürütülen sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak amacıyla tüm personelin ve hasta/hasta yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak ve yönetmektir.

Komite Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır,
  • Hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, kalite standartları-verimlilik kriterleri kapsamında eğitimler ve hasta/hasta yakınlarına yönelik eğitimleri planlar,
  • Eğitim prosedürüne göre personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak talepleri değerlendirerek faaliyetlerini planlar,
  • Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğünden gelen personele yönelik hizmet içi eğitim taleplerinin yerine getirilmesini sağlar,
  • Eğitim Planının uygulanmasını sağlar ve denetimini yapar, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar,
  • Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun talepleri ve oluşan yeni eğitim ihtiyaçları doğrultusunda plan dışı eğitimleri yapar ve kaydeder,
  • Gerekli konularda halkı bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenler.