RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
10 Kasım 2021RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ


RuhSağlığı_Hekimler.W.png

KAMPÜS / HİZMET BİNASI

Korucuk Kampüs

• Poliklinik
• Kadın Psikiyatri Servisi
• Erkek Psikiyatri Servisi

Merkez Kampüs

• Poliklinik
• Sağlık Kurulu

AMATEM

• Poliklinik
• Servis

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

 

 

TANIM

Psikiyatri,
beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerindeki psikolojik rahatsızlıkların tanınması, önlenmesi, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir.


Psikiyatri Çalışma Alanları:

• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon Bozuklukları

• Bipolar Bozukluklar
• Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
• Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

• Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
• Dissosiyatif Bozukluklar

• Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
• Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları
• Dürtü Kontrol ve Davranım Bozuklukları

• Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

• Nörobilişsel Bozukluklar
• Kişilik Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları

• Adli Psikiyatri
• Genel Tıbbi Durumla İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar
• 
Diğer Psikiyatrik Bozukluklar


TIBBİ UYGULAMALAR:

SEAH Psikiyatri ve AMATEM kliniklerinde
ayaktan ve yatan hastaların muayene ve tedavisi verilmekte, gerekli tıbbi uygulamalar yapılmaktadır.

• 
Psikiyatrik ilaçlar ile tedavi
• Bireysel Psikoterapi

• 
Grup Terapileri
• Aile Görüşmesi ve tedavisi

• 
Psikoeğitim

• 
Elektrokonvülziv Tedavi (EKT)

• Diğer psikososyal müdahaleler
• Klinik ölçekler ve değerlendirme


HİZMETLERİMİZ

Yataklı Birimler
• Kadın Psikiyatri Servisi (20 yataklı)
• Erkek Psikiyatri Servisi (21 yataklı)
• Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM-12 yataklı)
• Psikiyatri servislerinde ilaç tedavisi gibi biyolojik tedavilere ek olarak  grup terapisi,
   spor, resim, heykel ve diğer el sanatları alanında faaliyetler  ve psikoeğitim uygulamaları yapılmaktadır.


Ayaktan Hasta Takibi
Merkez kampüs ve Korucuk'ta MHRS ile çalışan poliklinik muayeneleri,
TRSM, Adli Psikiyatri ve Asker Polikliniği, Sağlık Kurulu,
Merkez Hastane ve Korucuk’ta konsültasyon hizmetleri ve AMATEM poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Genel Psikiyatri Poliklinikleri:
MHRS ile randevu alan kişilere Merkez ve Korucuk kampüste hafta içi her gün hizmet vermektedir.

Adli Psikiyatri ve Asker Polikliniği:
Korucuk Kampüs:

Bu poliklinikte adli yazı ile yönlendirilen başvurular değerlendirilmektedir. 
Ayrıca asker hastalar ve yoklama erlerinin tanı ve tedavileri bu poliklinikte yürütülmektedir. 


Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Polikliniği:
Korucuk Kampüs: Salı günü

Hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan veya kronik hastalığı (Parkinson, diyabet, kanser gibi) nedeniyle ayaktan takip edilen  
ve  doktorları tarafından konsültasyon istenerek yönlendirilen  bireylerin  psikiyatrik muayene ve tedavileri yapılmaktadır.


Perinatal Psikiyatri Polikliniği:
Korucuk Kampüs:Çarşamba günü öğleden sonra

Gebelik ve doğum sonrası 1 yıla kadar olan dönemde kadınların psikiyatrik takip ve tedavisini yapmaktadır.
MHRS ve 182 ile randevu alınmaktadır.

Taburcu Sonrası İzlem Polikliniği: 
Korucuk Kampüs: Perşembe günü

SEAH Psikiyatri Servislerinde yatak tedavi gören hastalar, taburcu olduktan sonraki ilk 3 ay süreyle Taburcu Sonrası İzlem polikliniğinde takip edilmektedirler.
Randevu psikiyatri hekimlerince verilmektedir.


AMATEM Polikliniği :
Korucuk Kampüs:
Pazartesi ve Çarşamba günleri

Alkol ve Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin psikiyatrik takip ve tedavisini yapmaktadır.
MHRS (İnternet veya 182) ile randevu alınmaktadır.


Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği:
Korucuk Kampüs: Perşembe Öğleden sonra

Kumar, internet, oyun bağımlılığı gibi bağımlılıkların psikiyatrik muayene ve tedavisini yürütmektedir.
Randevu psikiyatri hekimleri ve sekreterleri tarafından verilmektedir.

Denetimli Serbestlik Polikliniği:
Korucuk Kampüs:Pazartesi Çarşamba
AMATEM bünyesindedir, denetimli serbestlik hastalarının takip ve tedavisinde görevlidir.

Sağlık Kurulu Polikliniği:
Sağlık Kuruluna müracaat eden bireylerin psikiyatrik muayeneleri ayrıca Noter, Tapu Müdürlükleri vb.
kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen kişilerin vasi tayini gibi kurul kararı gerektiren işlemleri bu poliklinikte yürütülmektedir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
Şizofreni ve İki Uçlu Duygudurum (Bipolar)Bozukluk gibi kronik hastalığa sahip bireyler için
muayene ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü merkezdir.

Eğitim Faaliyetleri

» SEAH Psikiyatri Kliniği’nde
tıpta uzmanlık eğitimi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimi veriliyor.
Ayrıca SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri de kliniğimizde staj görmektedir.

» SEAH Psikiyatri Kliniği’nde çalışan öğretim üyelerince  
SAÜ Tıp Fakültesi (Dönem 1,3,5 ve 6) ve Diş hekimliği Fakültesi (Dönem 1) öğrencilerine
lisans programında ve psikiyatri ile ilişkili yüksek lisans programlarında eğitim verilmektedir.

» AMATEM ve psikiyatri servislerinde
yatan hasta ve yakınlarına ile  TRSM'de takip edilen hasta ve yakınlarına
belirlenen  dönemlerde psikoeğitimler verilmektedir.

Akademik Faaliyetler:

SEAH Psikiyatri Kliniği ekibi tarafından
BAP, TUBİTAK, Faz 3 projeleri, tez ve akademik makale çalışmaları,
kongre ve sempozyum katılım ve düzenleme çalışmaları yürütülmektedir.


PERSONEL BİLGİLERİ:
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde
eğitim görevlileri ve uzman doktorlara ek olarak tıpta uzmanlık öğrencileri (Araş Görevlileri,  Hekim), psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve diğer çalışanlar birlikte hizmet sunmaktadırlar.

Halen (Şubat 2021 tarihi itibariyle):
•  
4 Eğitim Görevlisi
•  
4 Uzman Hekim
• 
20 Asistan Hekim (Araştırma Görevlisi)

•  
5 Psikolog
•  
2 Sosyal Hizmet Uzmanı
• 
21 Hemşire

• 
Tıbbi Sekreterler
• 
Güvenlik Görevlileri
• 
Temizlik Personeli  • RuhSağlığı_Hekimler.W.png