T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

CİLDİYE(DERMATOLOJİ)

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018

     Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerinin ortak çalıştığı kliniğimizde 1 profesör , 3 uzman hekim hizmet vermektedir.

     Kliniğimizde tıp fakültesi ile birlikte çalışılmaya başlandıktan sonra hızla hizmet kalitesi ve teknik donanım artmaya başlamıştır. Şu anda kliniğimizde  deri, saç ve tırnak hastalıklarının teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. Korucuk kampüsü ve Merkez hastanemizde 2’şer tane olmak üzere toplam 4 poliklinik ve Korucuk yataklı kurumumuzla hizmet vermekteyiz. Ayda 0rtalama 4000 hastaya poliklinik hizmeti vermekteyiz.  Kliniğimizde şu anda bulunan teknik donanım ve verilen hizmetler şunlardır:
1. Allerji testleri:  Ekzemalar ve diğer deri alerjilerinin teşhisi amacıyla deri yama testi ve prick (delme testi) testi yapılmaktadır.
2. Kriyoterapi: Siğil, nasır ve derideki diğer oluşumların soğuk spreyle dondurularak tedavi edilmesi
3. Elektrokoter: Siğil, nasır ve derideki diğer oluşumların elektrikli aletle yakılması
4. Galvanoterapi: El ve ayak terlemelerinde tedavi 
5. Cerrahi işlemler: Deri hastalıklarında biopsi alma, tırnak batmalarında parsiyel tırnak revizyonu, deri lezyonlarının küretaj, traşlanma ve eksizyonu
6. Deri, tırnak ve saçlardaki mantar hastalıklarının mikroskobik teşhisi ve tedavisi
7. Wood ışığı: Mantar hastalığı ve vitiligo (Alaca hastalığı) teşhisi
8. El dermatoskobu: Derideki benlerin ve siyah lekelerin incelenmesi
9. Madajet injektör: Deri içine otomatik enjektör ile ilaç verme
10. PUVA, UVA, Darbant UVB: Sedef hastaları, vitiligo ve alopesi (saçların kısmi ve tümden dökülmesi), Mikozis fungoides hastalarında güneş ışığı tedavisi.

Kliniğimizdeki Bilimsel Aktiviteler:

1.Düzenli olarak bilimsel kongre ve toplantılara katılınılmaktadır.
2. Sakarya Dermatoloji Günleri: İlimizde 2 ayda bir kliniğimizin öncülüğünde Sakarya’daki tüm cildiye hekimlerinin katıldığı bilimsel toplantı düzenlenmektedir. Böylece hem bilimsel bilgi ve vaka paylaşımları olmakta hem de hekimler arası diyalog canlı tutulmaktadır. 
3. Batı Karadeniz Dermatoloji toplantılarına düzenli olarak katılınıyor.
4. İstanbul Dermatoloji toplantılarına aylık olarak katılınıyor.
5. Kliniğimizdeki hekimlerimiz kendi alanındaki birçok dermatolojik derneğin üyesidirler.
6. Kliniğimizdeki hekimler kendi alanında bilimsel makaleler üretmektedir. 2010 yılı içindeki bilimsel çalışmalarımız: 4 poster,  1 SCI kapsamında makale, 1 derleme, 4 kongre ve simpozyumda davetli konuşmacı.