T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KARDİYOLOJİ

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018

     Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği,2008 yılından bu yana 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri halkımıza hizmet etmektedir. Hafta içi her gün 4 adet Kardiyoloji poliklinik hizmeti verilmektedir. Bunun yanın sıra ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal ve 3 boyutlu EKO), ambulatuar  kan basıncı takibi (Tansiyon Holter) ve olay kaydedici  (event recorder) gibi yöntemler ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisini sağlayacak incelemeler yapılmaktadır.

     Merkez Kampüste 20 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 39 yataklı kardiyoloji servisi ve 6 yataklı anjiografi takip ünitesi bulunmaktadır. Korucuk Kampüste ise poliklinik, ekokardiyografi ve konsültasyon hizmeti verilmektedir.

     Merkez kampüsümüzde 2 adet anjiografi cihazının bulunduğu kalp kateterizasyon ve hemodinami laboratuvarı bulunmaktadır. Kateter laboratuvarında yıllık  5600 civarında işlem yapılmaktadır (anjiyografi, peruktan koroner girişim, kronik tam tıkalı damarların açılması işlemi, periferik vasküler girişimler, sağ-sol kalp kateterizasyonu,  geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi ,ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji , IVUS-FFR işlemleri, mitral-pulmoner   valvuloplasti işlemleri, perkütan aort kapak replamanı, ASD-PDA – VSD kapatılması, septal ablasyon gibi). Merkez kampüste 7/24 sürekli anjiografi hizmeti verilmekte kalp krizi ya da ritim bozukluğu ile gelen hastaların acil tedavileri yapılmaktadır.

Kliniğimizde çalışan hekim kadrosu aşağıdaki gibidir;

PROF. DR. RAMAZAN AKDEMİR                                            ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. HÜSEYİN GÜNDÜZ                                               ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. HARUN KILIÇ                                                        ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. ERSAN TATLI                                                        ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ. DR. MEHMET AKİF ÇAKAR                                           ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ. DR. MEHMET BÜLENT VATAN                                     ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET NECATİ MURAT AKSOY          ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM KOCAYİĞİT                                     ÖĞRETİM ÜYESİ

UZ. DR. MUSTAFA TÜRKER PABUÇCU                                  UZMAN DOKTOR

UZ. DR. SABİYE YILMAZ                                                        UZMAN DOKTOR

UZ. DR. PERİHAN VARIM                                                      UZMAN DOKTOR

UZ. DR. SALİH ŞAHİNKUŞ                                                     UZMAN DOKTOR

UZ. DR. KAHRAMAN COŞANSU                                           UZMAN DOKTOR

UZ. DR. FAHRETTİN TURNA                                                 UZMAN DOKTOR

UZ. DR. BEHLÜL KAHYAOĞLU                                             UZMAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. DİRENÇ YILMAZ                                            ASİSTAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. ERSİN İLGÜZ                                                 ASİSTAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. SİNAN DEMİREL                                           ASİSTAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. EMRE EYNEL                                                ASİSTAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. AHMET CAN ÇAKMAK                                ASİSTAN DOKTOR

UZ. ÖĞR. DR. MUSTAFA ŞAHİNÖZ                                   ASİSTAN DOKTOR