T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

NÖROLOJİ

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018

     Nöroloji biliminin içerdiği tüm konularda; hizmet, eğitim ve araştırma alanlarında, bölgemiz ve ülkemizin önde gelen merkezlerinden birisi olmak temel hedefimizdir. Nöroloji Anabilim Dalı olarak; Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu hizmetlerimizin içerisinde;

POLİKLİNİK HİZMETLERİ:

Genel Nöroloji Polikliniği, Özel Nöroloji Poliklinikleri (Epilepsi polikliniği, Demans polikliniği, Kas hastalıkları polikliniği, MS polikliniği, Parkinson vc Hareket Bozuklukları polikliniği, Baş Ağrısı polikliniği, Botulinum Toksin uygulamaları polikliniği).

YATAKLI SERVİS ve YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ:

27 adet servis ve 8 adet yoğun bakım olmak üzere; toplam35 yatak sayısı ile hizmet verilmektedir.Takibi ve tedavisi yapılan nörolojik hastalıklar arasında; Serebrovasküler hastalıklar, Epilepsi, Kas hastalıkları, Demiyelinizan hastalıklar (MS vb.), Kognitif bozukluklar (Alzheimer Hastalığıvb), Hareket bozuklukları (Parkinson vb.), Baş ağrısı bulunmaktadır.

LABORATUAR HİZMETLERİ:

Nörofizyoloji Laboratuvarı (EEG ve EMG laboratuvarı)
Girişimsel Laboratuvarı (Kasbiopsisi, Botulinum Toksin Uygulamaları)

KONSULTASYON HİZMETLERİ:

Acil Servis Nöroloji Konsültan HizmetleriNöroloji Konsültasyon Hizmetleri

SAĞLIK KURULU HİZMETLERİ:Sağlık Kurulu Poliklinik HizmetleriSağlık Kurulu (Heyet) Hizmeti

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ:Mezuniyet öncesiTıp Fakültesi Nöroloji stajı 5. Yılda toplam 3 hafta süre ile yapılmakta; hem teorik hem klinik pratik eğitim, öğretim üyelerimizce verilmektedir. Tıp fakültesinin 2. Ve 3. Yılından nörolojik semiyoloji dersleri verilmektedir.Mezuniyet sonrasıRutin klinik işleyişi içinde yer alan; servis ve yoğun bakım, acil servis, poliklinik, heyet, laboratuvar (EEG,EMG), girişimsel lab (kasbiopsisi, botulinum toksin uygulamaları)’da eğitim verilir.Eğitimfaaliyetlerikapsamındadüzenlenenseminervetoplantılarakatılmır.Tezve klinik araştırmaları sürdürülür.