T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018

    Dr. Arif Serhan CEVRİOĞLU’nun, 2008 yılı Ekim ayında Klinik Şefi olarak göreve atanmasıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği çalışmalarına başlamıştır.

    2009 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan ortak kullanım protokolü sonrasında klinik bünyesinde Tıp öğrencisi eğitimine de başlanmıştır. Yıllar içinde öğretim üyesi ve uzman sayılarınında artışı ile klinik il ve çevre illere hizmet veren bir referans merkezi haline gelmiştir. 2014 yılı ikinci yarısında Sakarya Doğumevinin idareten SEAH bünyesine bağlanması nedeniyle, Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin çalışmaları da kliniğimize entegre olmuştur. Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde 100 yatak mevcut olup, ağırlıklı olarak obstetri hizmeti verilmektedir. Doğumevi genellikle rutin poliklinik, doğum ve acil hasta triajı hizmetlerini vermektedir. Yüksek riskli Jinekolojik ve Onkolojik olgular Merkez Hastane Kadın Hast ve Doğum Kliniğine refere edilmektedir.

    Kliniğin kuruluşundan bu yana 8 asistan ihtisas eğitimini tamamlayarak,  Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ünvanı almıştır.

Asistan Eğitimine yönelik her hafta Salı ve Cuma günleri Seminer programı ve literatür saati bulunmaktadır.


Halen Klinik bünyesinde çalışmakta olan 6 öğretim üyesi bulunmaktadır:

 

Prof.Dr. Selçuk Özden; Anabilim Dalı Başkanı; Perinatoloji Yan Dal Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu; Klinik İdari Sorumlusu; Üreme endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi sorumlusu.

Doç.Dr. Nermin Akdemir

Doç.Dr. M. Sühha Bostancı; SÜEAH Başhekim Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı

Yrd. Doç.Dr. Ünal İsaoğlu

 

     Öğretim üyelerine ilaveten; 14 uzman doktor görev yapmaktadır. Klinikte 12 asistan uzmanlık eğitimine devam etmekte, ayrıca Perinatoloji biriminde 3 uzman, Jinekolojik Onkoloji biriminde ise 1 uzman yan dal uzmanlığı eğitimi almaktadır. Klinikte çalışan toplam doktor sayısı 36’dır.

     Merkez hastane kliniğimiz; serviste 12 hemşire, doğumhanede 11 ebe, Korucuk Tüp Bebek Merkezinde 3 hemşire, poliklinikte 6 hemşire, 8 yardımcı sağlık personeli, serviste 3 sekreter, poliklinikte 5 sekreter ve Korucuk Tüp Bebek Merkezinde 2 sekreter ile hizmet verilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli doktorlar ve görevleri aşağıda verilmiştir

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Selçuk Özden

Öğretim üyesi Prof.Dr.Arif Serhan Cevrioğlu

Doç.Dr. Nermin Aydemir

Doç.Dr.Mehmet Suhha Bostancı

Yard.Doç.Dr Hilal Uslu Yuvacı

Uzman Doktor Ahmet Yıldız

Uzman Doktor Özgür Çot

Uzman Doktor Bora Özgün

Uzman Doktor Bülent Şener

Uzman Doktor Hamiyet Numanoğlu

Uzman Doktor Musa Yılmaz

Uzman Doktor Sinan Çankaya

Uzman Doktor Aslı Kal Kaymaz

Uzman Doktor Sinan Zorsu

Uzman Doktor Hakan Gölbaşı

Uzman Doktor Günay Duman

Uzman Doktor Gürhan Güney

Uzman Doktor Aslıhan Dericioğlu

Uzman Doktor İlknur Gezgin Kuşçu

 

İstatistik

Aralık 2016 – Aralık 2017 tarihleri arasında, 1 yıllık dönemde gerçekleştirilen klinik faaliyetler:

1-Toplam operasyon sayısı

Merkez ameliyathane A, B ve C grubu operasyon : 1156

Abdominal operasyonlar             : 375 (146 Onkolojik Operasyon)

Vajinal operasyonlar                    :203

Laparoskopik operasyonlar         :239 (192 Operatif, 37 Diagnostik)

Histeroskopik operasyonlar        : 278 (152 Operatif, 126 Ofis,)

Robotik operasyonlar                  :33   (30 Endometrium CA, 3 Tubal Reanastomoz)

Doğumevi ameliyathane A, B ve C grubu operasyon : 88

Abdominal operasyonlar             : 26

Vajinal operasyonlar                   : 7

Laparoskopik operasyonlar        : 49

Histeroskopik operasyonlar        : 62-Servis hizmeti ve toplam yatan hasta sayısı

Merkez Hastane                         : 8220

Jinekoloji servisi                           : 4778

Obstetri   servisi                          : 3402

YBÜ                                             : 40

     Merkez hastane Kadın Doğum kliniğinde 34, Doğumhane de 14; toplam 48  yatak bulunmaktadır. Yatak doluluk oranı % 94’ tür. Doğumhane de iki doğum odasına ilaveten, doğumhaneye ait sezaryen ameliyathanesi mevcuttur.

Doğumevi                                     : 15190

Jinekoloji servisi                         : 6067

Obstetri   servisi                         : 91233- Toplam doğum sayısı

Merkez Hastane                               : 1620

Primer Sezeryan ile doğum                : 662

Eski Sezeryan                                     : 749

Normal vajinal doğum                      : 209

Doğumevi                                        : 5.680

Primer Sezeryan ile doğum               : 1951

Eski Sezeryan                                    : 409           

Normal vajinal doğum                     : 3.320 4-Poliklinik hizmeti alan hasta sayısı

Merkez Hastane                       : 49334

Jinekoloji Polikliniği                   : 18078

Gebe Polikliniği                         : 19835

Yüksek Riskli Gebe Polikliniği    : 4017

Onkoloji Polikliniği                    : 1332

Ürojinekoloji Polikliniği             : 1285

İnfertilite Polikliniği                  : 4787

     Merkez Hastane Kadın Doğum Polikliniğinde 6 adet poliklinik odası mevcuttur. İki adet genel jinekoloji, bir adet gebe takip polikliniğine ilaveten, yan dallar bağlantısında, haftanın belirlenen günlerinde yüksek riskli gebe takip, Jinekolojik Onkoloji, ürojinekoloji ve cinsel disfonksiyon poliklinikleri de belirlenen günlerde hizmet vermektedir.

Doğumevi                         : 101893

Jinekoloji Polikliniği             : 20463

Gebe  Polikliniği                  : 47534

Acil Polikliniği                      : 339815-Ayaktan Müdahaleler (Merkez hastane)
: 2691

(Biyopsi, kolposkopi, koterizasyon, ..)

Ayaktan Müdahaleler (Doğumevi)         : 31396- Prenatal Tanı (Merkez hastane)
: 131

Amniosentez  : 100

CVS                : 22

Kordosentez   : 97-İnfertilite (Merkez hastane):

HSG                                                      : 592

IUI hasta sayısı                                      : 337

OPU hasta sayısı                                  : 170

Embriyo Tranfer hasta sayısı               : 125

Frozen Embriyo Transfer hasta sayısı : 25

Yıllık tamalanan kontrollü overyan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon (aşılama) tedavi sayısı 337 adet olup, siklus başı gebelik oranı %14.2’dir.

Kliniğimiz önderliğinde kurulan Androloji laboratuarında halen 1 histolog, 1 biyolog ve 1 teknisyen hizmet vermekte olup, detaylı spermiogram ve sperm hazırlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

     Tüp bebek merkezi; 4 Nisan 2017 tarihinde Korucuk’ ta açılmıştır. Böylelikle Türkiye’ de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’ dan sonra kamu hastanelerinde açılan  Tüp bebek merkezinin hizmete girdiği 5. il Sakarya olmuştur. Tüp bebek Merkezinde; kadındoğum, üroloji , anestezi ve histoloji-embriyoloji anabilim dalından 8 öğretim üyesinin yanısıra, 3 biyolog, 4 hemşire-teknisyen ve yardmcı personelle hizmet verilmektedir. Merkezimizde infertilite tedavisine yönelik olarak testisten sperm alınması, üreme hücrelerinin ve oluşturulan embriyoların -196 derecede cryopreservationu (dondurularak saklama), preimplantasyon genetik tanı için laserle embriyo biyopsisi yapılabilmektedir. 11.01.2018 tarihinde SEAH Tüp bebek merkezinin ilk bebeği dünyaya gelmiştir; 14 yıldır evlat hasreti çeken Kahya ailesinin kız bebekleri dünyaya getirilmiştir.

Kliniğin halka ve meslekdaş dayanışmasına yönelik sosyal hizmet ve eğitim faaliyetleri bağlantısında; 2008 yılında Klinik kurucusu tarafından faaliyete geçirilen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Sakarya Şubesi, kuruluşundan bu yana yılda 9 ay, aylık mesleki içerikli toplantılar düzenleyerek mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.


     Sakarya Doğumevi bünyesinde faal durumdaki gebe eğitim sınıfında gebelere 12’ li gruplar halinde, 5 derslik kurslar ile gebelik, doğum ve sonrasına yönelik anne eğitimi verilmektedir. Yılda yaklaşık 1000 gebeye eğitim verilmektedir.

     Merkez hastane infertilite polikliniği çalışmaları bağlantısında Çarşamba günleri yeni değerlendirmeye alınan çiftlere infertilite tanı ve tedavisiyle ilgili 1 saatlik interaktif eğitim toplantısı yapılmaktadır.

     Anabilim Dalı öğretim üyelerinin organizasyonuyla bölgesel sempozyum, çalıştay tarzı toplantılar düzenlenmektedir; Batı Karadeniz Jinekolojik onkoloji sempozyumu, Mustafa Kemal ve Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ortak sempozyumu.

Klinik bünyesinde bulunan Tıbbi Cihazlar (Merkez hastane):


1. Ultrason (8 adet): Ekspert USG (2 adet); Doppler’ li USG: 3 adet, Gri skala USG: 3 adet.

2. Kolposkopi sistemi (2 adet)

3. Koter (1 adet ameliyat koteri)

4. Fetal Monitör (6 adet)

5. Ameliyathane Endoskopi sistemleri (1 adet konvansiyonel kule, 1 adet ortak kullanım Da vinci robotik cerrahi sistemi), Harmonik ve Ultrasonik enerji sistemleri mevcuttur. Jinekolojik onkoloji, tubal reanastomoz ve ileri evre endometriosis olgularının ameliyatlarında Robotik Cerrahi’ den faydalanılmaya başlanmıştır.

6. Ürodinami: Üroloji ile ortak kullanım.