T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018

     Kliniğimiz 1 Klinik Şefi, 3 Uzman, 5 Araştırma Görevlisi, 6 Hemşire , 2 Yardımcı Sağlık Personeli ve 3 Sekreter ile çalışmaktadır. 26 yataktan oluşan servisimizde 2 ,3 ve 4 kişilik yataklardan oluşan ve hepsinde banyo - tuvalet bulunan odalar mevcuttur. Kliniğimizde hafta içi her gün 3 poliklinik ve 1 ameliyathane masası ile hizmet verilmektedir. Kliniğimiz tüm Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının yapıldığı bir klinik olmakla birlikte ağırlıklı olarak omurga cerrahisi üzerine özelleşmiştir. Bu konuda ülkemizin önde gelen kliniklerinden birisidir. Türkiyede ilk defa omurga hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bir poliklinik yine kliniğimiz bünyesinde açılmıştır.

Yapılan Bilimsel Faaliyetler;

     Ulusal ve uluslar arası birçok kongre ve dergilerde makale, poster ve sözlü sunumlarımız yayınlamıştır. Kliniğimizin dünya literatürüne kazandırdığı yeni ameliyat teknikleri mevcuttur.


Yapılan Klinik Faaliyetler;

     Bel ve Omurga Hastalıkları Polikliniğimizde yılda ortlama 12000, Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğimizde ise yılda ortalama 50.000 hasta muayene edilmiş, 900 ameliyat yapılmış bulunmaktadır. Bu ameliyatların 250 kadarı omurga cerrahisi ameliyatlarıdır.


Yapılan Ameliyatlardan Bazıları;

     Skolyoz/ Kifoz : Skolyoz,omurganın yana doğru "S" veya "C" biçiminde kıvrılmasıdır. Kifoz ise omurganın öne doğru kıvrılmasıdır.  Bu eğrilikler kozmetik bozukluk (kamburluk, gövde kayıklığı)oluşturmasının yanında ileri derecelerde önce akciğer ve sonra kalp yetmezliğine neden olabilir. Tedavisi ileri düzey omurga cerrahisi bilgi ve deneyimi gerektirir. Kliniğimizde 9 aydan itibaren 80 yaşına kadar bu rahatsızlığın cerrahi ve cerrahi dışı tedavisi yapılmaktadır. Ameliyatlardaki riskleri azaltmak için pek çok merkezde bulunmayan, hastadan kanayan kanı ameliyatta kendisine veren ototransfüzyon ve ameliyatta sinir fonksiyonlarını takip etmemizi sağlayan nöromonitorizasyon gibi ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılmaktadır. Bu tür hastalıklarda ileri düzey posterior – anterior cerrahi  tekniği kliniğimizde rutin olarak yapılmaktadır. Her ay yaklaşık 4-10 arası skolyoz ve kifoz hastası ameliyat edilmektedir. 

Spinal stenoz (Dar kanal) : Doğuştan ya da sonradan olma nedenlerle boyun veya bel bölgesinde omurilik kanalının ve/veya omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği sinir kanallarının daralmasıdır. Kliniğimizde laminektomi, foraminotomi, posterior enstrumantasyon , kafes uygulamaları ve en son teknoloji ürünü olan epiduroskopi gibi teknikler uygulanmaktadır

Bel fıtığı, Boyun fıtığı : Kliniğimizde bel ve boyun fıtıkları mikrocerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Bu tip fıtıklarda uygun vakalarda lazer cerrahisi ve kapalı endoskopik ameliyatlar da uygulanmaktadır. Kliniğimiz ülkemizde bu tip rahatsızlıklarda kullanılan epiduroskopi tekniğinin ilk uygulayıcılarından olup bu konuda eğitim veren bir kliniktir.

Spondilolisis- Spondilolistezis: Bel kayması

Omurga Tümörleri : Her tür omurga tümörünün cerrahi tedavisi.

Travmatik omurga kırıkları : Bel, sırt, boyun bölgesindeki muhtelif travmalar neticesinde oluşmuş kırıkların cerrahi tedavisi.

Osteoporotik omurga kırıkları : Kliniğimizde çoğu kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilmekte ve hastalar aynı gün evlerine gönderilmektedir.  

Artroplasti : Eklemi yeniden oluşturmak, eklemin yerine tamamen ya da kısmen yapay bir eklem koymak. Halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilenen rahatsızlıklarda eklemi oluşturan kemik yüzeylerin protezler ile değiştirilmesi işlemidir. Kliniğimizde total ve parsiyel protezler rutin olarak profesyonelce uygulanmaktadır.

Artroskopi : Artroskopi eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan minimal bir cerrahi yöntemdir. Eklem içinin bir kamera sistemi ile görüntülenmesi ve 4-5 milimetrelik iki küçük delikten eklem içi sorunları tedavisi bu yöntemle mümkündür.  
Kliniğimizde omuz, diz, ayak bilek artroskopileri yapılmakta, menisküs yırtıklarına, ön ve arka çapraz bağ yırtıklarına, omuz impingement sendromlarına artroskopik onarım ve tedavi yapılmaktadır.

Travma :  24 saat açık olan acil poliklinğinde tanı konan kırık ve çıkıklara ekibimizce hemen müdahale edilip, kırıkların cerrahi tedavisi en kısa sürede yapılmaktadır.


Kliniğin Teknik Özellikleri ve Cihazları ile Bunların Özellikleri

26 yataktan oluşan servisimizde 2 ,3 ve 4 kişilik yataklardan oluşan ve hepsinde banyo – tuvalet, televizyon, buzdolabı bulunan odalar mevcuttur.

Artroplasti uygulanan hastalara günlük CPM cihazlarımız ile fizik tedavi uygulanmaktadır.

Hastaların operasyon sonrası rehabilitasyonları için günlük fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır.