T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÜROLOJİ - BEVLİYE

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018

     Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait hastalılarla ilgilenen bilim dalıdır.

     Üroloji klliniğimiz modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuş olup üst düzey hizmet üretmeyi amaçlamaktadır.

     Prostat hastalıklarının tedavisinde medikal tedavinin yanısra açık ve kapalı prostat operasyonları ile hastalarımız başarıyla tedavi eidlebilmektedir. Kliniğimizde kapalı prostat ameliyatlarında hastaya en kısa sürede iyileşme olanağı sağlayan ve operasyon sonrasındaki yakınmaları minimale indiren"plazma kinetik enerjisi"kullanılmaktadır.Böylece hastalarımız günlük aktivitelerine klasik tedavi yöntemlerine göre çok daha kısa sürede dönebilmektedir.

     Böbrek tümörleri ve atrofik böbrek nedeniyle yapılması gereken nefrektomi operasyonları ve ayrıca böbrek çıkımı darlıklarının tedavisinde laparoskopik cerrahi ile hastalara ameliyat sırasında ve sonrasında maksimum konfor sağlamkatadır.

Sunulan Hizmetler:

* Ürolojik Kanserler; Prostat Kanseri, Mesane Kanseri, Böbrek Kanseri, Testis Kanseri.

* Prostatın Diğer Hastalıkları; BPH (prstatın iyi huylu büyümesi), Prostatit (prostat iltihaplanması)

* Taş Hastalıkları; Böbrek Taşları, Üreter Taşları, Mesane Taşları.

* İdrar Kaçırma ve Ürolojik Hastalıklar; Erkeklerde idrar kaçırma, Kadınlarda idrar kaçırma; Kadınlarda kronik sistit, İnterstisyel sistet.

* Erkeklerde Kısırlık (infertilite); Varikosel hastalığı, Varikosel dışı kısırlık nedenleri, TESA, TESA operasyonları. 

* Sağlıklı Cinsel Yaşam ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları; Erkeklerde impotans (iktidarsızlık), Cinsel isteksizlik, Prematür ejakulasyon (erken boşalma).

* Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar; 

* Çocuklardaki Ürolojik Hastalıklar; İnmemiş testis, Konjenital anomaliler (Kasık fıtığı, Hidrosel, Kord kisti, Hipospadias)

* Ürolojik Tanı üniteleri; Ürodinami labaratuvarı, Sistoskopi ve Üreterorenoskopi)


Robotik Cerrahi Nedir?

     Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi; cerrahın mümkün olan en az kesiyle cerrahi operasyonu gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu sistem, üç boyutlu görüntü teknolojisiyle hareket kabiliyetinin yanı sıra hassasiyet özelikleriyle de biliniyor. Robotik cerrahi sistemi ile elde edilen net görüntüler ilgili bölgeye yapılacak müdahalenin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Üç boyutlu görüntü imkânıyla yapılan robotik cerrahi müdahalesinde doktor derinlik hissi ile çalışıyor. Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülmüş, net görüntüler elde edilebiliyor. Bu sayede ameliyat esnasında oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor.

 En yaygın şekilde kullanıldığı alanların başında üroloji geliyor. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere pek çok ürolojik operasyon için tercih ediyorlar.

Ürolojide da Vinci ile Yapılan Ameliyatlar:

* Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi 


* Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi 


* Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi 


* Diğer Ameliyatlar