T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

NÜKLEER TIP

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

     Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Huri Tilla İLÇE başkanlığında kuruldu. 2015 yılında Prof. Dr. Tevfik Fikret ÇERMİK’in katılımıyla güçlenen kadrosu 2018 yılında Yrd. Doç. Dr. Esra ÇİFTÇİ’nin katılımıyla giderek genişleyerek, akademik kadrosu ve uzman kadrosu ile dalında ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir.

     Anabilim dalımız tüm tanısal nükleer tıp tetkiklerini ve radyonüklid tedavileri en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, hasta sağlığını ön planda tutan, üstün kalitede hizmet anlayışıyla, nitelikli nükleer tıp uzmanları ve dünya standartlarına uygun eğitim almış tıp öğrencileri yetiştirmek ve yeni araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

     Anabilim Dalımız Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü yerleşkesinde çift başlı SPECT gama kamera ve 2015 yılında kurulan en son teknolojiye sahip PET/BT cihazı ile hizmet vermektedir. Ayaktan verilen düşük doz radyoaktif iyot tedavisi yanı sıra yakın zamanda kurulacak olan iki ayrı iyot tedavi odası ile yüksek doz radyoaktif iyot tedavisine de başlayabileceğiz.

  PET/BT özellikle kanser görüntüleme alanında kullanılan en önemli tanı yöntemi olup kanser hastalıklarının hemen hemen hepsinin tanısında, evrelemesinde ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bölümümüzde mevcut olan gama kamera cihazı sayesinde tiroid hastalıklarının büyük bir bölümünde tanı konularak, halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hipertiroidi tedavisini radyoaktif maddelerle gerçekleştirebilmekteyiz. Ayrıca kalp hastalarında tanı amaçlı Eforlu Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ile hastaların tanısı ve bundan sonraki tedavisini belirleyebilmekteyiz. Özellikle çocuk hastalarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde mutlak gerekli olan böbrek sintigrafilerini gama kamera ile yapabilmekteyiz. Anabilim dalımızda yapılan Nükleer Tıp tetkikleri aşağıda başlıklar halinde sıralanmış olup, bölümümüzde 2 öğretim üyesi, 4 uzman doktor,  1 fizikçi,  5 tekniker, 2 hemşire, 3 sekreter ve 2 yardımcı personelle uyumlu bir ekip olarak özveri ile hizmet vermekteyiz. 

Öğretim Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Huri Tilla İLÇE (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇİFTÇİ (Öğretim Üyesi)


Klinik Çalışanları:

Uzm. Dr. Kerim YILDIZ

Uzm. Dr. Sezen ELHAN VARGÖL

Uzm. Dr. Refik Okan ERDİNÇLER

Uzm. Dr. Murat Alper ÖÇ


SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLER

     

BÖLÜMDE YAPILAN SİNTİGRAFİLER

 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • Tc-99m tiroid uptake
 • I-131 tüm vücut tarama
 • Paratiroid sintigrafisi
 • DTPA böbrek sintigrafisi
 • DMSA böbrek sintigrafisi
 • MAG3 böbrek sintigrafisi
 • VUR sintigrafisi (Direkt ve İndirekt Radyonüklid Sistografi)
 • Testis sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik sintigrafisi
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Üç Fazlı kemik sintigrafisi
 • Lökosit işaretli sintigrafi
 • Myokard perfüzyon sintigrafisi ( Tc 99m kompleksleri ile)
 • Myokard perfüzyon sintigrafisi (Talyum 201 ile)
 • Şant analizi
 • Lenfosintigrafi
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m HMPAO beyin SPECT
 • Sisternografi
 • BOS kaçağı tayini
 • BOS şant değerlendirmesi
 • GİS kanama tespiti
 • Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • Gastroözefagial reflü sintigrafisi
 • Meckel sintigrafisi
 • Karaciğer-Dalak sintigrafisi
 • Selektif Dalak sintigrafisi
 • RBC sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer ventilasyon sintigrafisi
 • Kantitatif Akciğer Perfüzyon sintigrafisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafi
 • Sentinel lenf nodu sintigrafisi
 • Gamma probe uygulamaları

BÖLÜMDE YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMELERİ

 • PET ile tümör görüntüleme (FDG ile)
 • PET ile miyokard görüntüleme (FDG ile)
 • PET ile beyin görüntüleme (FDG ile)

BÖLÜMDE YAPILAN RADYONÜKLİD TEDAVİLER

 • Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)
 • Ağrı Palyasyon Tedavisi (Sm-153)

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURACAK HASTALAR İÇİN BİLGİLER

 • Hamile iseniz,  hamilelik olasılığınız varsa veya süt veriyorsanız mutlaka  bilgilendiriniz.
 • Nükleer tıp sekreterliğinden bilgilendirme formu alınız ve istenenlerin hepsini eksiksiz uygulayarak randevunuza geliniz.
 • Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz.
 • Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz.
 • Tetkik için size verilecek ilaç nükleer tıp bölümünce hazırlanacaktır.
 • Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken nükleer tıp sekreterliğinden size bilgi verilecektir.
 • Merkezimizde birçok tetkik yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve şekli değişiklik gösterir. Uzun süreli bekleme gerektiren çekimler için yanınızda dergi, kitap v.b getirebilirsiniz.
 • Tetkik sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden merkezimizi terketmeyiniz. 
 • Tetkikiniz bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanarak 3 (üç) iş günü içerisinde size teslim edilecektir.

BÖLÜM İÇİNDE İŞ AKIŞI AŞAMALARI

 1. Sekreter (Randevu)
 2. Uzman Doktor (Hastadan anamnez alınması)
 3. Hemşire (Radyoaktif maddenin uygulanması)
 4. Teknisyen (Görüntü alınması-film basılması)
 5. Öğretim Üyesi - Uzman Doktor (Tetkikin değerlendirilip rapor edilmesi)
 6. Sekreterlik (Sonuçların hastalara ulaştırılması) şeklindedir.

İLETİŞİM


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Korucuk Kampüs /  SAKARYA

Tel: 0 264 255 21 10 nolu telefondan 6629’a bağlanarak sintigrafik uygulamalar için   

        0 264 255 21 08 nolu telefondan 6656’a bağlanarak PET /BT uygulamaları için randevunuzu alabilirsiniz.