ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi)
19 Ağustos 2021


Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) veriyor.
3-18 yaş aralığında cinsel İstismara uğrama şüphesi altında olan mağdur çocukların,
adalet sistemi içerisinde defalarca
ve çoğu zaman ehil olmayan kişiler tarafından adli işlemlerden geçirilirken örselenmesine
ve hatta 2. bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasını,
merkezine çocuğun üstün yararını alarak kurumlar arasında eş güdümün sağlanmasını amaçlayan bir oluşumdur.


Mağdur çocukların;

kolluk kuvvetleri,
adli merciler ve sağlık kurumları tarafından
ayrı ayrı değerlendirilmesi
ve bu süreçte, yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması,
gizliliğin yeterince sağlanamaması,

ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların;
çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmadığı düşüncesinden hareketle,
çocuğun uğradığı travma daha da şiddetlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak;
çocuk istismarının önlenmesi
ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla,
öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek,
adli ve tıbbi işlemlerin,
bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde
ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere;
Hastanemiz bünyesinde kurulan


Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

2 Adli Görüşmeci ve
1 Sorumlu Hekim ile
7/24 saat esaslı olarak hizmet vermektedir.

  • cim1.png
  • cim3.png
  • cim2.png
  • cim4.png