Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
18 Mart 2021


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) :
 


Tanım:

TRSM’ler,
kendisine bağlanmış coğrafi bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların
(özellikle şizofreni hastaların) ve ailelerin bilgilendirildiği,
hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği;
rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak
hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen,
psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan
ve gerektiğinde mobilize ekiplerle hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimler olarak planlanmıştır.

Bu sayede TRSM’ler
ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol merkezi olmaktadır.

Merkezin ekibi
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, iş uğraşı terapisti yada usta öğretici, tıbbi sekreter,
idari ve teknik personel, şoför, temizlik elemanı ve güvenlik görevlisinden oluşmaktadır.


TRSM Hizmet Alanları:

• Psikiyatrik Değerlendirme
• Psikometrik İnceleme (Zeka Testi-Kişilik Testi-Projektif Test vs)
• Grup Psikoterapisi
• Aile görüşme ve değerlendirmesi
• Bireysel Psikoterapisi
• Psikoeğitim
• Aileye Müdahale (Aile Terapisi/Aile Eğitimi)
• Sosyal Beceri ve İletişim Becerileri Eğitimi
• İş-Uğraş Terapisi
• Diğer Rehabilitasyon Hizmetleri
• Sosyal İnceme Raporu
• Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
• Bipolar Duygulanım Bozukluğu ve Diğer Duygudurum (duygulanım) Bozuklukları


TRSM Personel:

• 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
• 5 Hemşire/ Sağlık Memuru
• 2 Psikolog
1 Sosyal Çalışmacı
• 1 Tıbbi Sekreter
• 1 Güvenlik Görevlisi
• 1 Diğer Personel

 
  • trsm1.png
  • trsm2.png
  • trsm3.png
  • trsm4.png
  • trsm5.png
  • trsm6.png
  • trsm7.png
  • trsm8.png