Eğitim Koordinatörlüğü

Tüm çalışanların, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini, eğitim önceliklerinin saptanmasını planlanmasını,  duyurulmasını  ve  eğitimlerin  verilmesini  sağlar.Çalışanların sağlık  alanında yapılanyeniliklerden, değişen  uygulamalardan ve sağlıkla ilgili güncel konulardan haberdar olması için sürekli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler; hizmet kalite standartları gereği hasta-çalışan güvenliği amaçlı yapılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, oryantasyon eğitimleri, sertifikasyon programları ve hastalara yönelik yapılan eğitimlerdir. Bu eğitim programlarından, zorunlu hizmet içi eğitimlere tüm çalışanların katılımını sağlar. Ayrıca, önemli gün ve haftalarla ilgili eğitim ve bilinçlenme programları hazırlar ve yürütür. Eğitim amaçlı broşür, afiş hazırlar ve yıllık hizmet içi eğitim programlarını yapar ve yürütür.

27 Ocak 2022