Akılcı İlaç Kullanımı
28 Ocak 2022

  • Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre,

  • Temel Tedavi Yaklaşımlarının Öncelikli Olarak Değerlendirildiği,   Doğru Tanıya Dayanan,

  • Hastaların Klinik İhtiyaçlarına Uygun İlacın Seçildiği, Bireysel Özelliklerini Karşılar Dozun, Uygun Yoldan, Yeterli Süre Verildiği, 

  • Tedavi Başarısının Değerlendirildiği, Yan Etkilerin Ve Hasta Uyumunun İzlendiği,

  • Birden Çok İlacın Kullanıldığı Durumlarda Etkileşimlerin Değerlendirildiği, 

  • İlaç – Gıda Etkileşiminin Multidisipliner Yaklaşımla Göz Önüne Alındığı, Tedavi Yaklaşımlarını Benimser.

  • Planlanan tedavinin uygulanabilirliğinin ve farklı yönlerdeki maliyetinin dikkate alındığı,

  • Sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlar hasta ve yakınlarına eğitim vermek ve bilgilendirme gereçleri aracılığıyla farkındalık oluşturmaktır.