Dr.Öğr. Üyesi Murat ÖZSARAÇ
01 Eylül 2021Adı Soyadı:  
Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ
Ünvanı:        Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm:         Acil Tıp 
Yabancı Dil: .......

Eğitim: 
• Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
• ................ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp (İhtisas)


Çalıştığı Yerler:
• ......
• ......

• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Alanları:
• .......
• .......

• .......
 
Akademik ve Bilimsel Yayınlar:
.......