Sağlık Kurulu
26 Ocak 2022

 

Sağlık Kurulu,
Merkez Kampüs,
Poliklinikler Bölümü,

Zemin Kat
ta hizmet vermektedir.


İşlemleri Başlatmak İçin Nereye ve Ne Zaman Başvurmalıyım?


Sağlık Kurulumuz ve birimleri hastanenin ana bina zemin katta yer almaktadır.
Sağlık kurulu işlemleriniz için başvuruları;
Sağlık Kurulu Müracaat Bürosuna her gün saat 08:30’dan itibaren yapabilirsiniz.


Sağlık Kuruluna Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir? 

SağlıkKurulu_Rapor2_PNG.png

Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri ve Gereken Evrak Listesi 


1. T.C Vatandaşlığı İçin
(Bulaşıcı Hastalığı Bulunmamaktadır İbareli Durum Bildirir Raporu Düzenlenmektedir)

• Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
• Kimlik Bilgileri
   
2. Vasi Tayini
• Mahkemeden Resmi yazı getirilecek
• Kimlik Bilgileri
   
3.Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Rapor
• Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
• Kimlik Bilgileri
      
4.Evlat Edinebilmek İçin Sağlık Kurulu Raporu
• İl Sosyal Hizmetlerden gelen veya kişinin kendi yazdığı dilekçe
• Kimlik Bilgileri
 
5.Silah Bulundurma-Taşıma İle İlgili Raporlar
• Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
• Kimlik Bilgileri


6.Özür durumunun tespiti
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alabilmesi için istenilen,
2022 Sayılı Yasa Uyarınca Aylık Bağlanabilmesi İçin istenilen,
Sos. Hizm. Müdürlüğünün ‘Evde Bakım Hizmetinden faydalanabilmesi için,  
Türkiye İş-İşçi Bulma Kurumundan gelen raporlar için.

İlgili kurumdan aldığı veya kendi yazdığı başvuru dilekçesi
Kimlik Bilgileri
Hastalıklarını gösteren tıbbi evraklar, tetkiklerin birer fotokopisi


ÜCRETLENDİRME:

“Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” imzalatılır,
engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücreti tahsil edilecektir.

Tahsilâtın yapılamaması halinde ise
kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.


7
Sosyal Güvenlik Kurumundan Gelen Maluliyet Talebi İçin Gelen Raporlar

İlgili kurumdan alınan resmi yazı
Kimlik Bilgileri
SGK dan gelen talepleri doğrultusunda
kaçıncı kez müracaat edildiyse onunla ilgili şahsın yazılı beyanı
      
Kurumdan alınan resmi yazıda 
muayene ve müşahede için gerekli görülen
tıbbi test ve tetkik masrafları
kurumumuzca ödenecektir denilmiş ise ÜCRETSİZ’dir.

Kurumdan alınan resmi yazıda
muayene ve müşahede için gerekli görülen
tıbbi test ve tetkik masrafları
sigortalı tarafından karşılanacaktır denilmiş ise ÜCRETLİ’dir.

Kayıttan Sonra Ne Yapmalıyım?

Sağlık Kurulu Müracaat odasına başvurduktan sonra
 ü
cret ödemesi gerekenler vezneye yönlendirilir,
daha sonra Muayene Formu hazırlanır
ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere kişiye teslim edilir.

Polikliniklere muayeneye giderken
beyan ettiğiniz hastalık ve sakatlık durumunuzu gösterir
laboratuvar, patoloji, ilaç raporları
ve diğer tetkiklerinizin birer nüshasını mutlaka hazır bulundurunuz.

Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri
ilgili hekimin müsait olduğu zamanda yapılır.

Hasta muayenesi yapılırken
LÜTFEN sekreterin yönlendirdiği randevunuza uyunuz.

 
Polikliniklerde
muayene yapılır,
muayene bulguları forma işlenir
işlenmiş form ile şahıs tekrar sağlık kurulu müracaat bürosuna gelir
ve evraklarını teslim eder.
 
İşlemlerini eksiksiz yapan kişiye
sağlık kurulunda değerlendirme amaçlı randevu verilecektir.

Kişi verilen tarihte sağlık kurulunda (heyet) hazır bulunmalıdır.

Sağlık Kuruluna Rapor Almak İsteyen Hastalar
Hangi Polikliniklere Muayene Olmaktadır?


Sağlık Kurulu Birimine rapor almak için başvuruda bulunan kişilerin,
müracaat biriminde verilen dilekçede belirtilen rahatsızlıklarına göre
ilgili polikliniklere sevkleri yapılmaktadır.

(Örneğin Kanser hastalığınız varsa Onkoloji değerlendirmesi istenilebilir)


Sağlık Kurulu Hangi Günlerde Toplanmaktadır?

Sağlık Kurulumuz
Her Gün
Saat 14:30de toplanır, 
randevu verilen kişilerin değerlendirmesi yapılır.

Randevulu hasta dışında hasta kabulü yapılmamaktadır.

 
Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi ve Teslim İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

İmza ve onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurul (heyet) sonrası;
  
Şahsen müracaat ile düzenlenen raporlar;
  
Sağlam Raporları
azamı 7 (yedi) gün
  
Erişkin Engelli Raporları
 1 hafta sonra rapor sahibine,
 1. Derece yakınlarına ya da yasal temsilcisine teslim edilmektedir.
  
ÇÖZGER(Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu) Raporları
 1 hafta sonra çocuğun anne veya babasına ya da yasal vasisine teslim edilir.

Kurumlardan resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporları; 
 
Evrakı gönderen kuruma 15 resmi gün içerisinde posta ile gönderilir.