DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ (Dermatoloji)
01 Aralık 2021

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

KAMPÜS / HİZMET BİNASI:
Merkez Kampüs
Korucuk Kampüs


TANIM:
Dermatoloji (Deribilimi),
deri, saç, tırnak, vücut giriş kapıları ve Zührevi Hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. 

Kliniğimizde
tıp fakültesi ile birlikte hizmet vermeye başladıktan sonra
hızla hizmet kalitesi ve teknik donanım artmaya başladı.

Kliniğimizde
 Deri
 Saç
 Tırnak hastalıkları
teşhis ve tedavisi yapılıyor.

Kliniğimizde
çocuk ve erişkin yaş grubu olmak üzere
her yaş grubundan hastaya hizmet verilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri;
1 Merkez Kampüs
3 Korucuk Kampüs
olmak üzere toplam 4 poliklinik hizmeti veriyor.


Çarşamba Günü

Muayene
Kronik Ürtiker polikliniği

Eğitim 
Saat 13.00 -13.30 de 
Kronik Ürtiker Hastaları Bilgilendirme Toplantısı

Perşembe Günü
Psöriazis (sedef ) polikliniği

Poliklinik Muayene Saatlerimiz;
Başlama :09.00
Bitiş        :16:00

Ayda ortalama 4.000 hastanın muayene ve takipleri yapılıyor.

Klinik Hizmetleri;
Korucuk kampüste yatan hasta hizmeti veriliyor.


TIBBİ DONANIM  / HİZMETLER:


Kliniğimiz Teknik Donanım ve Verilen Hizmetler;

 Allerji testleri:
Ekzemalar ve diğer deri alerjilerinin teşhisi amacıyla deri yama testi ve prick (delme testi) testi yapılıyor.

 Kriyoterapi:
Siğil, nasır ve derideki diğer oluşumların soğuk spreyle dondurulma yöntemi ile tedavi edilmesi.

 Elektrokoter:
Siğil, nasır ve derideki diğer oluşumların elektrikli aletle yakılması.

 Galvanoterapi:
El ve ayak terlemelerinde tedavi. 

 Cerrahi işlemler:
Deri hastalıklarında biyopsi alma, tırnak batmalarında parsiyel tırnak revizyonu, deri lezyonlarının küretaj, traşlanma ve eksizyonu

 Wood ışığı:
Mantar hastalığı ve vitiligo (Alaca hastalığı) teşhisi

 El dermatoskobu:
Derideki benlerin ve siyah lekelerin incelenmesi

 Madajet injektör:
Deri içine otomatik enjektör ile ilaç verme

 PUVA, UVA, Darbant UVB:
Sedef hastaları, vitiligo ve alopesi (saçların kısmi ve tümden dökülmesi), Mikozis fungoides hastalarında güneş ışığı tedavisi.

 KTP&NDYAG Lazer:
Ciltteki vasküler lezyonların lazer cihazı ile tedavisi.

 Fiziksel ürtiker tanısında;
künt cisim testi, termofor, buz küpü testi, basınç uygulaması

 Deri, tırnak ve saçlardaki mantar hastalıkları
mikroskobik teşhisi ve tedavisi


Kliniğimizdeki Bilimsel Aktiviteler:

• Bilimsel kongre ve toplantılara katılım (Düzenli olarak).
• Sakarya Dermatoloji Günleri (2 Aylık periyotlarda):

Kliniğimiz öncülüğünde

Sakarya ilinde görev yapan Dermatoloji Hekimleri ile
bilimsel toplantılar yapılıyor.


Bu toplantılar ile;
Bilimsel bilgi paylaşımı yapılıyor.
Vaka paylaşımı yapılıyor.
Hekimler arası diyaloglar kuruluyor.

İlimizde 2 ayda bir kliniğimizin öncülüğünde
Sakarya ilizmizdeki tüm cildiye hekimlerinin katıldığı
bilimsel toplantı düzenlenmektedir.

           
         
Böylece

hem bilimsel bilgi ve vaka paylaşımları olmakta
hem de hekimler arası diyalog canlı tutulmaktadır. 

• Batı Karadeniz Dermatoloji toplantıları (Düzenli olarak).
• İstanbul Dermatoloji toplantılarına katılım (Aylık).
• Klinik makale ve eğitim toplantıları (Haftalık).
• Klinik hekimlerimiz kendi alanındaki birçok dermatolojik derneğin üyesidirler.
• Klinik hekimler, kendi alanında bilimsel makale çalışması yapıyor.


PERSONEL BİLGİLERİ:

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerinin ortak çalıştığı kliniğimizde

• 3 Doçent
• 1 Dr. Öğr. Üyesi
• 3 Uzman Hekim
• 4 Araştırma Görevlisi hizmet veriyor.