Doç. Dr. Berna SOLAK
01 Aralık 2021


3.DeriveZührevi_Dr.Öğr.ÜyesiBernaSOLAK.jpg

Adı Soyadı :
Doç. Dr. Berna SOLAK
Ünvanı       : Doçent
Bölüm        : Deri ve Zührevi Hastalıkları
Yabancı Dil: .......

Eğitim:
• Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp)
• Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları (İhtisas)


İş Deneyimi:
• .......
• .......
• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzmanlık Alanları:
• ........
• ........

• ........

Akademik ve Bilimsel Yayınlar:
......