Hiperbarik Oksijen Tedavisi
23 Ağustos 2021

Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Hizmetleri Merkez Kampüste hizmet vermektedir.


Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir?

Hiperbarik Oksijen Tedavisi,
tamamen kapalı bir basınç odasına alınan hastaya, 1 atmosferden daha yüksek basınçta, aralıklı olarak %100 oksijen solutulması esasına dayanan tıbbi bir tedavi şeklidir. 

Oksijen hastaya
» Basınç odasının türü
» Hastalığın durumuna göre,

maskeden, başlıktan, ortamdan ya da solunum tüpünden verilebilir. 

Tedavi basınçları ve süresi yada kaç gün uygulanacağı hastanın tanısına göre değişiklik gösterebilir. 

Bir kaç hastalık dışında
Hiperbarik Oksijen tedavisi, acil veya ana tedavi yöntemi DEĞİLDİR. 


Hiperbarik Oksijen Tedavisini Kim Uygular?
Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı tarafından uygun görülen hastalara uygulanır.


Hiperbarik Oksijen Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır? 
Her hasta ve her hastalık  Hiperbarik Oksijen Tedavisine uygun olmayabilir.

Bu nedenle mutlaka Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı tarafından hastalar muayene ile değerlendirilmelidir. 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi kullanım alanları ‘Sağlık Uygulama Tebliği’ ile belirlenmiştir ve bu listedeki  hastalıklar sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu hastalıklar ;

 
Dekompresyon hastalığı (Vurgun)
 
Hava veya gaz embolisi
 
Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu

 
Gazlı gangren
 
Yumuşak dokunun nekrotizan infeksiyonları (derialtı, kas, fasya)
 
Crush yaralanmaları, kompartman sendromu, diğer akut travmatik iskemiler
 
Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik veya non-diyabetik)

 
Kronik refrakter osteomyelit
 
Aşırı kan kaybı
 
Radyasyon nekrozları
 
Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
 
Termal yanıklar

 
Beyin apsesi
 
Anoksik ansefalopati

• 
Ani işitme kaybı
 
Retinal arter oklüzyonu
• 
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri
Kemiğin aseptik nekrozu