Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYLAN
28 Mart 2022


1.Anatomi_HüseyinBAYLAN.png

Adı Soyadı: 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYLAN

Ünvanı: 

Dr. Öğr. Üyesi

Bölüm:

Anatomi

Yabancı Dil: 

İngilizceEğitim: 
• Tıp, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008)
• Anatomi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (İhtisas, 2013)


İş Deneyimi:
• Pamukkale Üniversitesi
• Sakarya 
Üniversitesi
• Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fakültesi Anatomi AD. (Görevlendirme)


Kişisel Hobiler: Yağlı boya, Enstrümantal müzik

Uzmanlık Alanları:

• İnsan anatomisi

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Üzüm çekirdeği özütü ile tedavi edilen hipoksik iskemik ensefalopatili sıçanlarda gyrus dentatus’un stereolojik olarak incelenmesi” (2013).

Danışman:Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL


Akademik ve Bilimsel Yayınlar:

Karacan K, Akcaalan M, Baylan H.Evaluation of relationship between prevalence of palmaris longus muscle and handedness in turkish population. International Journal of Morphology. Volume 35, issue 3, 2017.

Ozturk D, Erdogan DG, Tanyeli A, Çomaklı S, Baylan H. Polat E, 2019. The protective effects of urapidil on lung tissue after intestinal ischemia-reperfusion injury. Turkish Journal of Biochemistry, 44(4), pp.539-548.

Baylan H.Adıgüzel E.Histolojik kesitlerin incelenmesinde stereoloji yöntemlerinin önemi, avantajları, dezavantajları. İzm Üniv Tıp Derg 2016; 1:51-57.

Baylan H. "The Importance of The Atlas Vertebra and Its Variations". J hum rhythm - December 2016;2(4):134-137.

Baylan H. "The Anatomical Basis of The Symptoms of An Elongated Styloid Process". J hum rhythm - March 2017;3(1):32-35.

Karacan K, Baylan H., Erdoğan M, Arslan F . (2017). A look at formaldehyde. J hum rhythm, 3 (3), 168-171. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/johr/issue/31267/357625

Baylan H, Yonguç GN, Hayran M. Absence of Costal Element of The Foramen Transversarium of Atlas Vertebrae. 2018. Sakarya Tıp Dergisi, 8(2), 442-446. DOI: 10.31832/smj.408407

Ayhan Tanyeli, Derya Guzel Erdogan, Deniz Ozturk, Selim Comakli, Baylan H. Elif Polat. Investigation of the Curative Effect of Urapidil on Intestinal Inflammation and Oxidative Damage: An Experimental Study. Int J Acad Med Pharm. 2020: 2( 2): 66-71

Adiguzel E, Akyer SP, Baylan H. Bilateral anterior scalene muscles pierced by ventral rami of the C5 and C6 spinal nerves: case report. International Journal of Anatomical Variations (2013) 6: 90–92.

 

BİLDİRİLER

Akyer SP, Ulker K, Baylan H. Yonguc GN. Acheiropodia: a new case from Turkey, Joint Meeting of Anatomical Societies, 2011, Bursa, Turkey.

2. Baylan H. Yonguc GN, Akyer SP, Adıgüzel E. New drawings for graduate education functions of related anatomical structures in the human voice formation, Joint Meeting of Anatomical Societies, 2011, Bursa, Turkey.

Karacan K, Akcaalan M, Baylan H. Evaluation of Relationship between Prevalence of Palmaris Longus Muscle and Handedness. International Symposium on Morphological Sciences 2015, İstanbul (oral presentation).

2.  Ozturk D, Tanyeli A, Guzel D,Baylan H. Polat E. The effect of urapidil on intestinal ischemia/reperfusion induced acute lung injury. ERPA International Congresses on Education. 2018. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4379628)

3.  Öztürk Deniz, Güzel Derya, Tanyeli Ayhan, Çomaklı Selim, Baylan H.(2018). The histopathological protective effects of urapidil to lung tissue after intestinal ischemia reperfusion injury. 5th International Congress on Multidisciplinary Studies 02th-03th November 2018, Antalya, Turkey, 115-115. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4480884)

Baylan H. Yonguç GN, Hayran M. Processus transversarium’larında costal elementleri olmayan olağandışı bir atlas olgusu. Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Anatomi Kongresi, Eskişehir, 5 - 9 Eylül 2016.

2. Baylan H. Karacan K, Sınav A. Anatomical errors detected in anatomic illustrations of inner ear. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 6-9 Eylül 2018.

3. Karacan K, Karacan A, Baylan H., Sınav A. A case report: poliorchidism. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 6-9 Eylül 2018.

4. Öztürk Deniz, Tanyeli Ayhan, Güzel Derya, Polat Elif, Baylan H. Biyokimyasal sonuçlara göre intestinal iskemi reperfüzyon hasarı urapidil ile önlenir. Türk Fizyolojik bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4463084)

5. Öztürk Deniz, Tanyeli Ayhan, Güzel Erdoğan Derya, Polat Elif, Baylan H. (2018). Intestinal Ischemia Reperfusion Injury is Prevented by Urapidil According to Biochemical Results. 01– 04 November 2018, Antalya (Turkey), 225(716) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5366239)

Yazdığı Kitap veya Kitap Bölümü
Sağlık Bilimlerine Yönelik Anatomi /ISBN: 9789752777569 /Editör: N. Göçmen Karabekir /Yayınevi: Güneş Tıp Kitabevleri /Baskı yılı: 2019 Bölüm 5 (Dolaşım Sistemi) / Bölüm 14 (Görme Organı)