Uzm.Dr. Mehmet ÇOBAN
16 Şubat 2022

ÇocukSağlığıHas.DrMehmetÇoban.jpg

Adı Soyadı  : 
Uzm.Dr.  Mehmet ÇOBAN
Ünvanı        : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Bölüm         : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yabancı Dil : İngilizce 

Eğitim
• İslim Nihat Özyurt Anadolu Lisesi (okul birinciliği), Lise, (2003 – 2006)
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp, Lisans (2006 - 2012)
• Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 2014 - 2016
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (İhtisas) 2016 - 2020

İş Deneyimi:

• Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, Acil Hekimliği, 2012 - 2013 Devlet Hizmet Yükümlülüğü
• 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2013-2014
• 
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2014-2016, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2016-2020
• Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2020-2021

Uzmanlık Alanları:
• .....
• .....
• .....

Akademik ve Bilimsel Yayınlar:

       Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Kongreler, Toplantılar ve Sertifikalar

 1. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020
 2. 5. Genç Pediatristler Kongresi 29 Kasım- 1 Aralık 2019
 3. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Kursu, 17 Mayıs 2019
 4. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs 2019
 5. 41. Pediatri Günleri, 7-10 Nisan 2019
 6. Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu, 25-27 Şubat 2019
 7. Çocuk Alerjisinde Rutinler Kursu, 3 Ocak 2019
 8. Çocuk İstismarına ve İhmaline Yaklaşım Eğitimi, 5-6 Haziran 2018
 9. 40. Pediatri Günleri, 8-11 Nisan 2018
 10. 6. Çocuk Dostları Kongresi, 8-10 Mart 2018
 11. Neonatal Resüsitasyon Programı, 12-14 Haziran 2017
 12. 39. Pediatri Günleri, 2-5 Nisan 2017
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 20-22 Şubat 2017
 14. 38. Pediatri Günleri, 2-6 Nisan 2016
 15. 7th European Academy of Forensic Science Conference, (6-11 Eylül 2015)
 16. 4.Tıp Hukuk Günleri, Adli Toksikoloji, Kamp Doktoru (5-11 Ağustos 2018)


      Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
26. Diyabetik Çocuklar Kampı, Kamp doktoru (5-11 Ağustos 2018)


İdari Sorumluluklar
İstanbul Tıp Fakültesi, Asistan Temsilciliği (2017-2019)
 22. Asistan Uyum Eğitimi, Konuşmacı (6-9 Kasım 2018)
 21. Asistan Uyum Eğitimi, Konuşmacı (22-25 Mayıs 2018)
 Yüksek Öğretim Kurulu, Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı, Ekip Lideri (Nisan 2018)
 20. Asistan Uyum Eğitimi, Konuşmacı (6-9 Mart 2018)
 İstanbul Üniversitesi Hastaneleri, 15. Danışma Kurulu Toplantısı (27.11.2017)
 19. Asistan Uyum Eğitimi, Konuşmacı (5-8 Eylül 2017)

Onur Belgesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Takdir Belgesi, Mart 2019

Yayınlanmış Bilimsel Makaleler ve Poster Bildirileri
1.  Güller D, Önal Z, Çoban M, et al. Malnutrition and Nutritional Support Practices in Two Outpatient Clinic in a Pediatric Tertiary Care Center. 52nd AnnualMeeting of ESPGHAN Vol 66.; poster           presentation, 5-8 Apr 2018.
2.  Çoban M, Yıldırım Z, Yılmaz A, Nayır A: Akut Batın Tablosuyla Başvuran Bilateral Piyelonefrit, 39. Pediatri Günleri, poster sunumu, 2-5 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye
3.  Konca Ç, Tekin M, Çoban M. et al. Güneydoǧu Anadolu Bölgesindeki Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Görülme Sıklıǧı, Mevsimsel Dağılımı ve Laboratuvar Bulguları. Çocuk Enfeksiyon       Derg. 2014;8(1):7-11. doi:10.5152/ced.2014.1549
4.  Konca Ç, Kahramaner Z, Çoban M, Mahanoğlu Y, Tekin M, Turgut M. Prilokain kullanımı sonrası gelişen edinsel methemoglobinemi. Güncel Pediatri. 2014;12(1):54-57. doi:10.4274/jcp.84803