Uzm.Dr. Muhammet Mesut Nezir ENGİN
17 Şubat 2022

DrMuhammetMesutNezirENGİN_ÇocSağHast..jpg

Adı Soyadı  : 
Uzm.Dr. Muhammet Mesut Nezir ENGİN
Ünvanı        : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Bölüm         : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yabancı Dil İngilizce

Eğitim:

 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp, Lisans)
 • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (Lisans)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (İhtisas)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik (Yüksek Lisans Öğrencisi)
 • Aile Danışmanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı)
 • İş Yeri Hekimliği (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Medipol Üniversitesi, Kupa Terapisi Uzmanlığı

İş Deneyimi:

 • İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sultangazi Toplum Sağlığı Merkezi
 • İstanbul Aile Hekimliği
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
 • Radisson Blu Hotel, Sakarya
 • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlgili Olduğu Alanlar:

 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Yenidoğan
 • Yenidoğan bebekte Sarılık
 • Prematüre

   

 • BLW (bebek liderliğinde beslenme)
 • Çocuklarda emzirme ve ek beslenme
 • Çocukluk çağında beslenme
 • Aşı uygulamaları (Rotavirüs, Menenjit vb. aşılar)
 • Sağlam Çocuk takibi

   

 • Çocukta Yüksek Ateş
 • Havale
 • PFAPA sendromu

   

 • Obezite
 • Gelişim geriliği, Boy kısalığı

   

 • Atopik Dermatit
 • Alerjik Hastalıklar
 • Astım
 • Bronşit ve Akciğer hastalıkları
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Boğaz enfeksiyonları
 • İnfluenza enfeksiyonu
 • COVID-19

   

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Çocukta böbrek taşı

   

 • Ürtiker
 • Cilt döküntüleri

   

 • Gastroenterit
 • İshal
 • Bulantı ve Kusma

   

 • Besin zehirlenmeleri
 • Gastrit
 • Gastroözofagial reflü


Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongreler

 • Akılcı İlaç ve Farkındalık Sempozyumu 18 Kasım 2015/İstanbul
 • Çanakkale Destanı Anısına 100. Yıl Tıp Sempozyumu 21-22 Mart 2015/Çanakkale
 • 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016/Antalya
 • 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-19 Kasım 2017/Antalya
 • 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 14-18 Kasım 2018/Antalya
 • 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018/İstanbul
 • Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019/Gaziantep
 • 23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019/Antalya
 • 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-20 Aralık 2020/Sanal Kongre
 • 22. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2020/ Sanal Kongre
 • Türki Pediatri Kurumu 2020 Buluşması 25-29 Ekim 2020/Sanal Kongre
 • 3. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu 21-23 Mayıs 2021/Sanal Kongre
 • 17. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi 13-14 Mart 2021/Sanal Kongre
 • Cerrahpaşa Pediatri Günleri Semptomdan Tanıya 15-18 Nisan 2021/Sanal Kongre
 • 9. Çocuk dostları Kongresi 16-20 Mart 2021/Sanal Kongre
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Çevrimiçi Seminerleri 30 Nisan-1 Mayıs 2021/Sanal Kongre
 • Yenidoğan Sempozyumu 29 Mayıs 2021/Sanal Kongre
 • Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya

 

Katıldığı Mesleki Kurslar

 • Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 2019/Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
 • Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi 2019/Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu 15 Kasım 2017/61. Türkiye MPK Antalya
 • Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu 9 Kasım 2016/60. Türkiye MPK Antalya
 • Çocukluk Çağı Beslenme Kursu 16 Mart 2021/9. Çocuk Dostları Kongresi
 • Certifica of Completicion 11 Feb. 2021/Udemy
 • Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu/ 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Antalya


Verdiği Eğitim ve Kurslar

 • Neonatal Resusitasyon Eğitimi 2019/Düzce Üniversitesi Hastanesi
 • Çocuklarda Sık Karşılaşılan Aciller/ Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 2021 yılı
 • Acil Müdahale Gerektiren Sorunu Olan Çocuk Hastada Tanımlama İşlemi/ Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 2021 yılı


Akademik ve Bilimsel Yayınlar:


Kitap Yazarlığı:

 • Muhammet Mesut Nezir ENGİN. Bleeding Disorders Associated with Abnormal Platelets: Glanzmann Thrombasthenia and Bernard-Soulier Syndrome. İntechopen Platelets book. 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.93299


Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Engin MMN. Diagnosis Process of PFAPA Syndrome in a Case Who Applied to the Pediatric Emergency Department with the Complaint of Fever and Later Found High CRP. SunText Rev Pediatr Care 2021;2(2): 122. https://suntextreviews.org/doi/pdf/10.51737/2766-5216.2021.022
 2. Engin MMN, Pop S.Management of Fever Attack in a Patient with PFAPA Syndrome. J. Clinical Research and Clinical Trials 2021;3(2)-032 https://www.auctoresonline.org/uploads/articles/1630396140Galley_proof_Management_of_Fever_Attack_in_a_Patient_with_PFAPA_Syndrome.pdf
 3. Engin MMN, Özen Engin E, Eröz R, Dülger G, Yüce H.Effects of Epigenetic Regulation on Cancer. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2021;5(1):1-7. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1537386
 4. Özdemir, Ö., Pop, S., & Engin, M. M. N. (2021). COVID-19 in an Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis Patient: A Case Report. Turkish archives of pediatrics, 56(4), 396-398. https://www.turkarchpediatr.org/en/covid-19-in-an-allergic-bronchopulmonary-aspergillosis-patient-a-case-report-162602
 5. Özdemir, Ö., Nezir Engin, M. M., & Yılmaz, E. A. (2021). COVID-19-Related Pneumonia in an Adolescent Patient with Allergic Asthma. Case Reports in Medicine, 2021. https://downloads.hindawi.com/journals/crim/2021/6706218.pdf
 6. Özdemir, Ö., Yılmaz, E. A., & Engin, M. M. N. (2021). An infant with COVID-19 presenting with acute urticaria and angioedema. International journal of dermatology, 60(11), e471-e472. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.15782
 7. Özdemir Ö, Engin MMN.Herediter Anjioödeme Yaklaşım ve Güncel Tedavi Seçenekleri. Actual Medicine 2021;29(1):38-44.https://www.actualmedicine.com.tr/sayfa.asp?Sayfa=Icindekiler&Bak=114
 8. Engin MMN, Özdemir Ö. Potential Immunological Treatments in COVID-19 Patients (COVID-19 Hastalarında Potansiyel İmmünolojik Tedaviler). Duzce Med J, 2021. https://doi.org/10.18678/dtfd.856165
 9. Engin MMN. Coronavirus Disease-19 Comparison of Mortality Rates in USA, Europe, United Kingdom, and Turkey: A Cross-sectional Study. Asclepius Medical Research and Reviews. 2020;3(2):1-5. https://asclepiusopen.com/asclepius-medical-research-and-reviews/volume-3-issue-2/5.pdf
 10. Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Engin MMN, Pop S, Özdemir Ö. A Systematic Review for Clinical Assessment of Syncope Pediatric Patients. Archives of Emergency Medicine and Intensive Care 2021;4(1):9-13. http://www.sryahwapublications.com/archives-of-emergency-medicine-and-intensive-care/pdf/v4-i1/2.pdf
 11. Engin MMN, Kılıçaslan Ö, Türay S.Status Epilepticus Associated with Lidocaine Anesthesia Applied Locally During Circumcision: A Brief Case Report.Progress In Medical Sciences, 2021;5(1)1-2. https://www.researchgate.net/profile/Oender-Kilicaslan/publication/349505175_Status_Epilepticus_Associated_with_Lidocaine_Anesthesia_Applied_Locally_During_Circumcision_A_Brief_Case_Report/links/6033e65f4585158939c25f9c/Status-Epilepticus-Associated-with-Lidocaine-Anesthesia-Applied-Locally-During-Circumcision-A-Brief-Case-Report.pdf
 12. Engin MMN.Treatment by Pressure on Relevant Acupuncture Points in a Child Patient with Nausea and Vomiting Due to Motion Sickness (Travel Sickness). Series Med Sci. 2021;2(1):1-3. https://seriesscience.com/wp-content/uploads/2021/06/Travel-Sickness.pdf
 13. Engin MMN. Management of Infants Diagnosed with Antenatal Hydronephrosis and Determining the Need for Surgical Intervention. Clinical Journal of Surgery 2020;3(2):1-7. https://asclepiusopen.com/clinical-journal-of-surgery/volume-3-issue-2/2.pdf
 14. Pediatricians’ COVID-19 experiences and views on the willingness to receive COVID-19 vaccines: a cross-sectional survey in Turkey. Gönüllü E, Soysal A, Atıcı S, Engin M, Yeşilbaş O, Kasap T, Fedakar A, Bilgiç E, et al. Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2021.1896319.  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21645515.2021.1896319
 15. Engin MMN. Which Local Anesthesia Application should We Use During Circumcision? Journal of Clinical Research in Anesthesiology 2020;3(2):1-2. https://asclepiusopen.com/journal-of-clinical-research-in-anesthesiology/volume-3-issue-2/4.pdf
 16. Engin MMN. Should Circumcision Be Performed In the COVID-19 Outbreak. SunText Review of Virology 2020; 1(1): 102. https://suntextreviews.org/doi/pdf/10.51737/2766-5003.2020.002
 17. Soysal A, Gönüllü E, Arslan H, Kibar BS, Pop S, Yurttaş GN, Demirbacak H, Ünal F, Öktem S, Atıcı S, Şen ADY, Karabayır N, Karaböcüoğlu M, Engin MMN, PEDCOVID19 study group. Comparison of clinical and laboratory features and treatment options of 237 symptomatic and asymptomatic children infected with SARS-CoV-2 in the early phase of the COVID-19 pandemic in Turkey. Japanese Journal of Infectious Diseases, 30 Nov 2020. https://europepmc.org/article/med/33250495
 18. Engin MMN, Kılıçaslan Ö, Kocabay K. Delirium And Visual Loss After İntravenous Ondansetron Application in a Pediatric Patient: A Case Report. J Pediatr Res Rev Rep 2020; 2(3): 1-2. https://www.onlinescientificresearch.com/articles/delirium-and-visual-loss-after-ntravenous-ondansetron-application-in-a-pediatric-patient-a-case-report.pdf
 19. Engin MMN, Kılıçaslan Ö, Yektaş Ç, Temizkan RC, Kocabay K. Conversion Disorder with Paraplegia. Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(2):116-9. https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_39852/cogepderg-27-116.pdf
 20. Engin MMN, Erdoğan F, Küçük Ö, Kaya M. Foreign body aspiration in an 11-month-old child; the importance of anamnesis and respiratory examination. Journal of Pediatrics and Neonatal Care 2020;10(6):156‒157. https://medcraveonline.com/JPNC/JPNC-10-00429.pdf
 21. Engin MMN, Kabaklıoğlu M, Sav NM, Kılıçaslan Ö, Kocabay K. A Very Rare Complication Due to Cough in Pediatric Emergency Clinic: Spontaneous Pneumomediastinum and Diffuse Subcutaneous Emphysema. Open Journal of Surgery 2020;3(1):13-17. http://www.sryahwapublications.com/open-journal-of-surgery/pdf/v3-i1/3.pdf
 22. Engin MMN, Özkan A, Kılıçaslan Ö, Kocabay K. Jejunal Atresia in Newborn: A Case Report. General Surgery Open Access Open Journal 2020; I(1): 21-23. https://soaoj.com/wp-content/uploads/Jejunal-Atresia-in-Newborn-A-Case-Report-GSOAOJ-I-105.pdf
 23. Engin MMN, Karaca SE, Kılıçaslan Ö, Sav NM, Kocabay K. Human Metapneumovirus Infection In A Patient Presenting With Pertussis Like Cough. IAAOJ Health Sciences 2020;6(3):260-266. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1202990
 24. Ramazan Cahit TEMİZKAN, Nurcan UNAL, Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Onder KILICASLAN, Kenan KOCABAY. Erken adölesan dönemde Herpes Zoster enfeksiyonu: iki olgu sunumu ve tedavi yaklaşımının gözden geçirilmesi. Fam Pract Palliat Care. 2020;5(2):58-61 http://www.fppc.com.tr/tr/download/article-file/628315
 25. Engin Muhammet Mesut Nezir,Temizkan Ramazan Cahit,Aslantaş Merve,Büyük Nursel,Kiliçaslan Önder,Şengün Yunus,Kocabay Kenan (2018).  Factors Affecting Satisfaction of Parents at Pediatric Emergency Department Admission.  Archives of Emergency Medicine and Intensive Care, 1(1), 38-44. http://www.sryahwapublications.com/archives-of-emergency-medicine-and-intensive-care/pdf/v1-i1/9.pdf
 26. Engin Muhammet Mesut Nezir,Temizkan Ramazan Cahit,Kiliçaslan Önder,Aslantaş Merve,Cangür Şengül,Kocabay Kenan (2018).  Recurrent wheezing in children: a tertiary care hospital data.  Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, 3(1), 7-11. http://www.fppc.com.tr/tr/download/article-file/460299
 27. Aslantaş Merve,Kılıçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Büyük Nursel,Yalçın Gülşen,Ankaralı Handan,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2017).  Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in children with acute gastroenteritis: a tertiary care hospital data.  Family Practice and Palliative Care, 2(3), 1-5., Doi: 10.22391/920.338373 (Yayın No: 3875078) http://www.fppc.com.tr/tr/download/article-file/452147
 28. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Büyük Nursel,Kılıçaslan Önder,Cangür Şengül,Kocabay Kenan (2019).  112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 114-118. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/864036
 29. Engin Muhammet Mesut Nezir (2019).  Follow-up and Treatment Management of Foreign Body Ingestion in a Child Patient: A Case Report.  Clinical Journal of Surgery, 2(2) (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://asclepiusopen.com/clinical-journal-of-surgery/volume-2-issue-2/2.pdf
 30. Engin Muhammet Mesut Nezir,Dağdelen Emine,Çolak Mürvet Neslihan,Kaya Murat,Kabaklioğlu Murat,Kocabay Kenan (2019).  A Rare Case of Severe Respiratory Failure in the Newborn: Congenital Diaphragmatic Hernia.  Clinical Journal of Surgery, 2(2) (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kısa Makale) https://asclepiusopen.com/clinical-journal-of-surgery/volume-2-issue-2/4.pdf
 31. Engin Muhammet Mesut Nezir,Temizkan Ramazan Cahit,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2019).  Çocuk Acil Serviste Supraventriküler Taşikardi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu.  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-65., Doi: 10.18678/dtfd.491707 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705206
 32. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kalay Nihan,Kılıçaslan Önder,Temizkan Ramazan Cahit (2019).  Primary Cavitary Tuberculosis in Child Patient.  International Journal of General Medicine Surgery, 3(1), Doi: 10.31531/2581-8287.1000119 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://ijgms.edwiserinternational.com/admin/uploads/9MJmUa.pdf
 33. Engin Muhammet Mesut Nezir (2019).  Approach to Disorders in Liver Function Tests in Children.  Journal of Pediatrics and Neonatal Medicine, 1(1), 105 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) https://www.pubtexto.com/journals/journal-of-pediatrics-and-neonatal-medicine/fulltext/approach-to-disorders-in-liver-function-tests-in-children
 34. Ünal Nurcan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Naldemir İbrahim Feyyaz,Yalçın Gülşen,Avcı Uğur,Kocabay Kenan (2019).  A Case of Choroid Plexus Papilloma with Rare Location Presenting with Impaired Consciousness.  Istanbul Medical Journal, 20(2), 156-158., Doi: 10.4274/imj.galenos.2018.44711 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5866298) https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_26351/IMJ-20-156-En.pdf
 35. Kılıçaslan Önder,Yıldız Refika,Engin Muhammet Mesut Nezir,Büyük Nursel,Temizkan Ramazan Cahit,Özlü Emin,Kocabay Kenan (2019).  Acute Infantile Hemorrhagic Edema Clinic: Two Case Reports.  Journal of Academic Research in Medicine, 9(2), 111-114., Doi: 10.5152/jarem.2019.2074 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5866189) https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_34696/jarem-9-111.pdf
 36. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Güneş Harun,Kılıçaslan Önder,Dağdelen Emine,Aslantaş Merve,Kaya Murat,Kocabay Kenan (2018).  Tuba-ovarian abscess in a sexually inactive teenager with Down syndrome: Case report and brief review of literature.  Journal of Surgery and Medicine, Doi: 10.28982/josam.417557 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) http://jsurgmed.com/tr/download/article-file/483043
 37. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2018).  A Case of Glandular Tularemia Applied to Surgical Drainage Due to Late Diagnosis.  Open Journal of Surgery, 1(2), 15-19. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) http://www.sryahwapublications.com/open-journal-of-surgery/pdf/v1-i2/4.pdf
 38. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Arslanoğlu İlknur (2018).  The Significance of Newborn Heel Blood Test: A Case Report with Congenital Hypothyroidism and Indirect Hyperbilirubinemia.  Research Journal of Clinical Pediatrics, 2(2) (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://www.scitechnol.com/download.php?download=peer-review-pdfs/the-significance-of-newborn-heel-blood-test-a-case-report-with-congenital-hypothyroidism-and-indirect-hyperbilirubinemia-OlRt.pdf
 39. Ünal Nurcan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Temizkan Ramazan Cahit,Kılıçaslan Önder,Şengün Yunus,Kocabay Kenan (2018).  A Rare Cause of Acute Renal Failure and Thrombocytopenia in Child: A Case Due to Hantavirus Infection.  J Pediatr Inf, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 12(4), 157-160., Doi: 10.5578/ced.67237 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) http://www.cocukenfeksiyondergisi.org/upload/documents/2018-04/2018-12-4-en-157-160.pdf
 40. Engin Muhammet Mesut Nezir,Özkan Aybars,Kılıçaslan Önder,Kaya Fatih,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2018).  Yenidoğanda Uzamış Sarılığın Nadir ve Önemli Bir Sebebi: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu.  Sakarya Tıp Dergisi, 8(4), 854-858. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610478
 41. Türen Betül,Engin Muhammet Mesut Nezir,Ak Gülden,Ünal Nurcan,Kalay Nihan,Kılıçaslan Önder (2018).  Association of Duodenal Atresia, Malrotation, Ventricular Septal Defect, Endocardial Cushion Defect, Atrial Septal Defect, and Patent Ductus Arteriosus in a Down Syndrome Patient.  Clinical Journal of Surgery, 1(2), 1-3. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://asclepiusopen.com/clinical-journal-of-surgery/volume-1-issue-2/5.pdf
 42. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kaya Murat,Türen Betül,Aslantaş Merve,Temizkan Ramazan Cahit,Yalçın Gülşen (2018).  Removing Foreign Body Swallowing in a Child with a Simple Method: A Case Report.  Clinical Journal of Surgery, 1(2), 1-2. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://asclepiusopen.com/clinical-journal-of-surgery/volume-1-issue-2/4.pdf
 43. Engin Muhammet Mesut Nezir,Ünal Nurcan,Kılıçaslan Önder,Yalçın Gülşen,Arslanoğlu İlknur,Kocabay Kenan (2018).  ALL’s rare form of admission Diabetes Mellitus.  Bozok Tıp Dergisi, 8(2), 97-99., Doi: 10.16919/bozoktip.358230 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/499936
 44. Engin Muhammet Mesut Nezir,Balci Hatice,Timur Furkan,Temizkan Ramazan Cahit,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  A case of rarely seen poisoning in Pediatric Emergency Department: Dieffenbachia ornamental plant.  Pamukkale Medical Journal, 11(2), 179-181., Doi: 10.5505/ptd.2018.04578 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/432170
 45. Engin Muhammet Mesut Nezir,Özsüer Muhammed Ibrahim,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Endotracheal adrenaline use a newborn with pulmonary hemorrhage: A case report.  Journal of Surgery and Medicine, 2, Doi: 10.28982/josam.396931 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) http://jsurgmed.com/tr/download/article-file/464171
 46. Engin Muhammet Mesut Nezir (2018).  The Significance of the Newborn Screening Test: A Case Report Detecting Congenital Hypothyroidism and Indirect Hyperbilirubinemia.  Pediatrics Therapeutics, 8, 64-64., Doi: 10.4172/2161-0665-C3-058 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) https://www.longdom.org/conference-abstracts-files/2161-0665-C3-058-001.pdf
 47. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Ay Oğuzhan,Özkan Aybars,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda nadir görülen solunum sıkıntısı olgusu: Kistik adenomatoid malformasyon.  Sakarya Medical Journal, 7(4), 250-254. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398662
 48. Engin Muhammet Mesut Nezir,Arıbaş Öz Nefise,Şengün Yunus,Timur Furkan,Kocabay Kenan (2017).  Sünnet sonrası prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide oral metilen mavisi ve intravenöz askorbik asit ile hızlı tedavi: Bir olgu sunumu.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3), 5-6., Doi: 10.17517/ksutfd.335841 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369627
 49. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2017).  Somatic Symptom Disorder Imitating Vascular Injury.  Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, 4(3), 149-150., Doi: 10.4274/cayd.25349 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/UpZF7?_s=b8Zh%2BdZN9iS3sULIJMd1JpVnJNg%3D
 50. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kaya Fatih,Çolak Mürvet Neslihan,Kocabay Kenan (2017).  Acute myocarditis that confounded by acute myocardial infarction in adolescent patients who applied Pediatric emergency room with chest pain.  Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, 2(2), 18-21., Doi: 10.22391/920.295559 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) http://www.fppc.com.tr/tr/download/article-file/336030
 51. Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Doğan Mustafa,Kılıçaslan Önder,Arslanoğlu İlknur,Kocabay Kenan (2019).  The Case Of Hyperinsulinemic Hypoglycaemia In Newborn, C.67A G Variation In The KCNJ11 Gene.  The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, 16(4), 250-251. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5866278) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/928996


Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler

 1. Engin MMN, Kocabay K.Yenidoğanda İdiopatik Uzamış Sarılıkta Probiyotik Takviyesi Sonrası İyileşme. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 2. Özdemir Ö, Pop S, Büyükavcı M, Genç G, Engin MMN, Erkorkmaz Ü. Sağlıklı Term Yenidoğanlarda Tam Kan Sayımı (Hemogram) Referans Aralıkları. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 3. Özdemir Ö, Yanaşoğlu E, Türkoğlu Kuzu İ, Yılmaz EA, Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 4. Özdemir Ö, Engin MMN. Akut Ürtiker ve/veya Anjiyoödem ile Başvuran COVID-19Tanısı Alan 3 Çocuk Hasta. 3. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu 21-23 Mayıs 2021.
 5. Engin MMN, Kılıçaslan Ö, Kocabay K. Antropometrik ve Hormonal Olarak Gelişme Görülen Ergenlik Döneminde B 12 ve D Vitamini Eksikliği: Bir üniversite hastanesinin üç yıllık tecrübesi. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-20 Aralık 2020.
 6. Aslantaş Merve,Kiliçaslan Önder, Engin Muhammet Mesut Nezir, Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2019).  Çocukluk Yaş Grubu İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tam İdrar Tetkiki Parametrelerinin Tanısal Değeri. 55. Türk Pediatri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 7. Engin Muhammet Mesut Nezir, Arslanoğlu İlknur,Cangür Şengül (2019).  İnsülin Pompası Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Neyi Değiştiriyor? Bir Yıllık Klinik İzlem Sonuçları.  23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 8. Engin Muhammet Mesut Nezir, Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2019).  Vitamin B12 and 25 OH vitamin D deficiency in children in the first 48 months: A three-year experience of a university hospital.  7 th International Congress on Maternal Infant Nutrition in the First 1000 Days. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. Kiliçaslan Önder, Engin Muhammet Mesut Nezir, Aslantaş Merve,Kocabay Kenan (2019).  Yenidoğan Polikliniğine Başvuran Annelerin Topuk Kanı Testi Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi.  Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 10. Engin Muhammet Mesut Nezir, Kılıçaslan Önder, Kocabay Kenan (2019).  Çocuk Hastalarda 25-OH Vitamin D ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Arasındaki İlişki: D Vitamini Eksikliği İnflamasyona Zemin Hazırlıyor Mu?.  Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 11. Engin Muhammet Mesut Nezir (2018).  The Significance of the Newborn Screening Test: A Case Report Detecting Congenital Hypothyroidism and Indirect Hyperbilirubinemia.  12th International Conference on Pediatric, Perinatal and Diagnostic Pathology, 8, Doi: 10.4172/2161-0665-C3-058 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. Engin Muhammet Mesut Nezir, Kılıçaslan Önder, Aslantaş Merve, Kocabay Kenan (2018).  0-3 Ay Arası Bebek Sahibi Annelerin Anne Sütü ile Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi- Ön Sonuçlar.  6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe- Çocuk- Beslenme Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)      
 13. Aslantaş Merve, Kılıçaslan Önder, Engin Muhammet Mesut Nezir, Büyük Nursel, Yalçin Gülşen, Temizkan Ramazan Cahit, Ankarali Handan, Kocabay Kenan (2017).  Akut gastroenteritte rotavirüs ve adenovirüs prevalansı: Bir 3. Basamak Hastane verileri.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 22-23. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 14. Kalay Nihan,Ünal Nurcan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2019).  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Fototerapi Alan Hiperbilirubinemili Hastaların Bir Yıllık Değerlendirilmesi.  3. Çocuk Hekiminin Bir Günü (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

 

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

 1. Muhammet Mesut Nezir Engin, Merve Dilara Öney, Aybars Özkan, Muhammed Furkan Erden, İzzet Bağçe,Ali Mete Temel, Niyazi Kaymakçı, Ferdi Özbay, Kübra Eroğlu, Müsemma Arslan, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban. Çocuk Acil Servisine Penis İle İlgili Şikayetle Başvuran Hastaların Görüntülemeler Eşliğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 2. Muhammet Mesut Nezir Engin, Merve Dilara Öney, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Öner Özdemir.Plevral Efüzyonun Nadir Bir Sebebi Malignensi. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 3. Muhammet Mesut Nezir Engin, Emre Kaplan, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Öner Özdemir. Metpamide Bağlı Oluşan Distonide Feniramin İle Hızlı Tedavi. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 4. Muhammet Mesut Nezir Engin, Saliha Çıracı, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban.50 Günlük Bebekte Ağır COVID-19 Pnömonisi ve Hızlı İyileşme. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 5. Muhammet Mesut Nezir Engin, Emine Aylin Yılmaz, Öner Özdemir.Astımlı Adolesan Bir Hastada COVID-19 ile İlişkili Ağır Pnömoni ve Favipravir ile Tedavi. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 6. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Öner Özdemir.Tedaviye Dirençli Pnömoni’de Akciğer Tüberkülozu; COVID-19 Pandemisi Döneminde Tekrar Bir Hatırlatma. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 7. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban. İnfantta Dirençli ve Uzun Süreli Ateşin Artık Bir Sebebi: COVID-19. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 8. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Fatih Orhan, Serdar Pop, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mustafa Büyükavcı.Çocuk Acilde Derin Anemi Saptanan Hastada Nadir Bir Tanı; Favizm. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 9. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Fatih Orhan.Adolesanda Demir Zehirlenmesine Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 10. Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.İkinci doz COVID-19 aşısı sonrası gelişen Perimiyokardit olgusu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 11. Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.Pnömonili Bir Olguda Sistemik JİA’ya bağlı Makrofaj Aktivasyon Sendromu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 12. Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.Doğumsal Tibia Aplazisinin Eşlik Ettiği Pes Ekinovarus: Vaka Sunumu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 13. Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.Kolorektal Polipe Bağlı Çocuklarda Rektal Prolapsus ve Kanama. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 14. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban.PFAPA Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 15. Muhammet Mesut Nezir Engin, Müsemma Arslan, Murat Sağlam, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Öner Özdemir.Çocuk Acil Servisine Baş Ağrısıyla Başvuran Hastada Göz Dibi Muayenesinin Önemi; Pilositik Astrositom ve Hidrosefali Saptanan Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 16. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Öner Özdemir.İnfantta Anason Çayı Alımı Sonrası Karaciğer Fonksiyon Testlerinde Artış. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 17. Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 18. Muhammet Mesut Nezir Engin.Çocuklarda Atlanan Bir Dermatolojik Patoloji; Tinea Korporis. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 19. Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.Purpuranın nadir bir sebebi: Akut İnfantil Hemorajik Ödem. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 20. Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir.Lenfadenit ve Malignite ile Karışan Bilateral Aksesuar Meme. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 21. Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban, Muhammet Mesut Nezir Engin, Öner Özdemir. Kistik Fibrozis Olgusunda Portal Kanama. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 22. Muhammet Mesut Nezir Engin.Yenidoğanda Unilateral Parotit Olgusu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 23. Muhammet Mesut Nezir Engin, Mehmet Çoban, Dilşat Gündoğdu Çoban, Öner Özdemir.Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Sintigrafinin Önemi; Grade 4 VUR Saptanan Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 24. Muhammet Mesut Nezir Engin, Dilşat Gündoğdu Çoban, Mehmet Çoban.Fraser Sendromlu Bir Hastada Genel Anestezi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon; Krup. Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Ekim 2021, Antalya.
 25. Engin MMN.Hipersalivasyonla Başvuran Fil Kulağı (Alocasia Cucullata) Dekoratif Bitkisi İntoksikasyonu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 26. Engin MMN, Pop S.PFAPA sendromlu hastada ateş atağının yönetimi; Bir olgu sunumu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 27. Melek Arsoy HE, Alnak A, Engin MMN, Pop S, Özdemir Ö. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğine başvuran alerjik rinitli hastaların psikiyatrik semptom profili ve klinik özelliklerinin irdelenmesi. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 28. Engin MMN, Melek Arsoy HE, Pop S, Özdemir Ö. Birinci Basamakta Çocuklarda Sıklıkla Atlanan Dermatolojik Hastalık; Molluskum kontagiozu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 29. Engin MMN. Sık Atlanan ve Sık Rastlanan Hastalık Uyuz: Tedaviye Dirençli Döküntülü Bir Olgu Sunumu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 30. Engin MMN, Pop S, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö. Çocuklarda Çok Nadir Saptanan Bir Hastalık; Jüvenil Rekürren Parotit. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 31. Melek Arsoy HE, Engin MMN, Pop S, Özdemir Ö. Nadir Bir Vaka Sunumu: Travmaya Bağlı Periorbital Selülit Sonrası Osteomiyelit Olgusu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 32. Engin MMN, Dönmez Ersavaş D, Pop S, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö. Çocuk Acile Ani Eklem Kızarıklığı Ve Şişliğiyle Başvuran Çocuk Hasta; Bir Böcek Isırığına Bağlı Erizipel Olgu Sunumu 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 33. Engin MMN. İdrar Yolu Enfeksiyonda Ultrasonografinin Önemi. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 34. Pop S, Engin MMN, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö. Tedaviden tanıya; bir kedi tırmığı hastalığı. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 35. Özdemir Ö, Pop S, Engin MMN. Alerjik Bronko-pulmoner Aspergllozis (ABPA) Tanılı Hastada COVID-19’un Seyri. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 36. Özdemir Ö, Pop S, Engin MMN, Melek Arsoy HE. Primer İmmün Yetmezlik ve COVID-19: Bir olgu sunumu. 9.Çocuk Dostları Kongresi 16-21 Mart 2021.
 37. Engin MMN, Eröz R, Arslanoğlu İ.ANOS1 (KAL1) Geninin Yeni Tanımlanan Ekzon 10'Da C.1437_1442dupTGGCAT, P.Gly480_Met481insiLeGly Mutasyonu ile İlişkili Bir Kallmann Sendromu Vakası. 17. Uludağ Kış Pediatri Kongresi 13-14 Mart 2021.
 38. Engin MMN, Özdemir Ö.Epilepsi Hastasında Lamotrijin Kullanımı Sonrası DRESS Sendromu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 17. Uludağ Kış Pediatri Kongresi 13-14 Mart 2021.
 39. Engin MMN. Çocuk Acile Ateş Şikayeti ile Başvuran ve Yüksek CRP Saptanan Olguda PFAPA Sendromu Tanılama Süreci. 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi 8-14 Haziran 2021.
 40. Engin MMN, Özdemir Ö. Akut Ürtiker ve Anjiyoödem ile Başvuran COVID-19 Tanısı Alan Çocuk Hasta. 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi 8-14 Haziran 2021.
 41. Engin MMN, Pop S, Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö. Adenovirüs/Rotavirüs enteriti ve COVID-19 Birlikteliği. 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi 8-14 Haziran 2021.
 42. Engin MMN, Özkan A, Pop S, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö. Yenidoğanda Eldiven Kullanımının Bir Tehlikesi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 43. Engin MMN. Çocuk Acile Ani Olarak Bir Tutam Saç Dökülmesi Nedeniyle Getirilen Kız Çocuğu; Anamnezin Önemi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 44. Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M. Ateşli İdrar Yolu Enfeksiyonunda Üriner Görüntülemenin Önemi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 45. Engin MMN, Çoban M, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Adölesan Kız Hastalarda Beta HCG Tetkik Kontrolünün Önemi; Bir Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 46. Engin MMN. PFAPA sendromunda hangi steroid daha etkili? Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 47. Engin MMN, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Pop S, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Yenidoğan Döneminde Dev Konjenital Melanositik Nevus. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 48. Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  COVID-19 Pandemisinin Zararlarından Biri; Aynı anda kontakt dermatit gözlenen olgular.Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 49. Engin MMN, Kalay Duran N, Kocabay K. Pierre Robin Sendromu: Bir yenidoğan olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 50. Engin MMN. Taşıt Tutmasına Bağlı Bulantı ve Kusma Gözlenen Çocuk Hastada İlgili Akupunktur Noktalarına Bası İle Tedavi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 51. Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Baş Ağrısının Çocuk Hastada Nadir Bir Sebebi: Parsiyel Empty Sella Sendromu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 52. Engin MMN, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Çoban M, Pop S, Özdemir Ö.  Kriptik Tonsillitle Bulgu Veren PFAPA Sendromu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 53. Engin MMN, Soyer E, Elmas B, Dervişoğlu Çavdaroğlu P, Orhan MF. Konvulziyonla Bulgu Veren Hipertansif Ensefalopati; Böbrek adenokarsinomu saptanan bir olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 54. Özdemir Ö, Yılmaz EA, Engin MMN, Pop S, Melek Arsoy HE, Gündoğdu Çoban D, Çoban M. Akut Ürtiker ve Anjiyoödem ile Başvuran COVID-19 Tanısı Alan Bir Yaşında Çocuk Hasta. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 55. Özdemir Ö, Yılmaz EA, Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE. Spontan Düzelen Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 56. Özdemir Ö, Yılmaz EA, Engin MMN, Pop S, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE. Yaygın Bez Dermatiti: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 57. Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö, Melek Arsoy HE. Burunda yabancı cisim: olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 58. Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö, Melek Arsoy HE. Akut Gastroenterit kliniğini ile başvuran Hepatit A olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 59. Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö, Melek Arsoy HE. Akut gelişen bir yürüme bozukluğu olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 60. Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö, Melek Arsoy HE. Fototerapi sırasında kalp yetmezliği gelişen bir aort koarktasyonu olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 61. Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö. Travma ile karışan bir Henoch-Schonlein Purpurası Olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 62. Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Engin MMN, Pop S, Özdemir Ö. Yenidoğan hiperbilüribinemisinin sebeplerinden biri: G6PD eksikliği. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 63. Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Pop S, Engin MMN, Özdemir Ö. Dermatit ile başvuran bir Biotidinaz Eksikliği olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 64. Engin MMN, Pop S, Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  COVID-19 ve Rotavirüs Birlikteliği. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 65. Engin MMN, Alnak A, Özdemir Ö, Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Pop S. BTA Dissosiyatif Bozukluk Tanılı Hastada Zuklopentiksol Tedavisi Sonrası Tekrarlayan Dilde Ödem, Dolaşım Bozukluğu ve Oromandibular Distonisi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 66. Pop S, Engin MMN, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Saçkıran İçin Berberde Uygulanan Bitkisel Tedavi Sonrası Anjioödem. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 67. Pop S, Engin MMN, Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Adolesan Çağında Gözlenen Nadir Bir Olgu: Hashimoto Tiroiditine Bağlı Miksödem Olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 68. Pop S, Engin MMN, Gündoğdu Çoban D, Çoban M, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Çocuk Acil Servisine Ödem Bulgusu ile Başvuran 2 Farklı Olgu ve Yönetimi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 69. Pop S, Engin MMN, Çoban M, Gündoğdu Çoban D, Melek Arsoy HE, Özdemir Ö.  Senkopun Nadir ve Acil Müdahale Gerektirecek Bir Sebebi; İntraserebral Hemoroji Olgusu. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 70. Engin MMN, Kalay Duran N, Yıldız R, Eröz R, Kocabay K. Yenidoğanda Çok Çok Nadir Gözlenen Bir Patoloji: Kulaksız Bebek (Anotia) Olgumuzun Klinik ve Genetik Analizi. Uluslararası Katılımlı 43. Pediatri Günleri 30 Mayıs-2 Haziran 2021.
 71. Engin MMN, Karaca SE, Kocabay K. Birlikte gözlenen EBV, CMV, Parvovirüs B19 ve Kızamık enfeksiyonu ile ilişkili Gianotti Crosti sendromu: Bir olgu sunumu. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-20 Aralık 2020.
 72. Engin MMN, Türay S, Temizkan RC, Kılıçaslan Ö, Eröz R, Kocabay K. Familial Hemiplejik Migren: CACNA1A geninde p.8218L mutasyonu saptanan bir olgu sunumu. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-20 Aralık 2020.
 73. Engin MMN, Kılıçaslan Ö, Türay S. Sünnet Sırasında Lokal Uygulanan Lidokain Anestezisi ile İlişkili Status Epileptikus. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-20 Aralık 2020.
 74. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2019).  İdrar Kültüründe Citrobacter species Dirençli Mikroorganizma mı?.  63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)
 75. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Türen Betül,Kocabay Kenan (2019).  Evaluation of Pediatric Patients with Gastrointestinal Bleeding following a Single Dose ingestion of NSAID..  63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 76. Engin Muhammet Mesut Nezir (2018).  Çocuk Hastada Yabancı Cisim Yutulmasında Tedavi ve Takip Süreci Yönetimi: Bir Olgu Sunumu.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 77. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  İdrar Kültüründe Citrobacter Freundii Dirençli Mikroorganizma mı?.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 78. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Arslanoğlu İlknur (2018).  HbA1C’nin önemi.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 79. Engin Muhammet Mesut Nezir,Eröz Recep,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Çocuk Hastada MEFV Geninde Nadir Görülen p.V726A Mutasyonu ve Kliniğini.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 80. Engin Muhammet Mesut Nezir,Ak Gülden,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Yenidoğanda Görülen Spontan Pnömotoraks Olgu Sunumu: Özgün Görüntü, Tedavi Süreci ve Takibi.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 81. Engin Muhammet Mesut Nezir,Eröz Recep,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  DNAH11 Geninde c.12899GA (p.R4300H) rs377388499 Mutasyonu ve Kliniğinin Araştırılması.  62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 82. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kalay Nihan,Kiliçaslan Önder,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2018).  Doğum Öncesi Dönemde Tanı Alan Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon: Bir Olgu Sunumu.  62. Türkiye Milli Pediatri KOngresi (Özet Bildiri/Poster)
 83. Temizkan Ramazan Cahit,Özsüer Muhammed İbrahim,Kılıçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2018).  2018 Yılının Grip Mevsiminde Üniversite Hastanesine Başvuran Akut İnfluenza İlişkili Miyoziti Olan Çocuk Vaka Serisi.  15. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 84. Temizkan Ramazan Cahit,Çolak Mürvet Neslihan,Kılıçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2018).  BİR AİLEDE TULAREMİ SALGINI: 5 OLGU SUNUMU.  15. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım KOngresi (Özet Bildiri/Poster)
 85. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Çocuk Hastalarda 25-OH Vitamin D VE C-Reaktif Protein Düzeyleri Arasindaki Ilişki: D Vitamini Eksikliğienfeksiyonlara Zemin Hazirliyor Mu?. 15. Çocuk Acil ve Tıp Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 86. Temizkan Ramazan Cahit,Ünal Nurcan,Kiliçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2018).  SAĞLIKLI ÇOCUKTA HERPESZOSTER: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN KISA BİR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.  15. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım KOngresi (Özet Bildiri/Poster)
 87. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  ÇOCUK ACİLE HUZURSUZLUK ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN 55 GÜNLÜK BEBEK: BİR SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ OLGUSU.  15. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 88. Timur Furkan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Kiliçaslan Önder,Özkan Aybars,Kocabay Kenan (2018).  Dev Konjenital Hemanjiom Vakası.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 89. Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Aslantaş Merve,Kiliçaslan Önder,Özkan Aybars,Eröz Recep,Arslanoğlu Ilknur,Kocabay Kenan (2018).  CYP21A2 Geninde Homozigot V237E, M239K ve F3061nt Mutasyonuna Bağlı Virilize bir 46,XX KonjenitalAdrenal Hiperplazi Olgusu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 90. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Doğan Mustafa,Eröz Recep,Kocabay Kenan (2018).  Akandroplazik Ailede Görülen FGFR 3 Geninde c.1138GA Heterozigot Mutasyonu ve Kliniğinin Araştırılması.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 91. Kılıçaslan Önder, Aslantaş Merve, Engin Muhammet Mesut Nezir, Timur Furkan, Kocabay Kenan (2018).  11-18 Yaş Arası Kız Çocukları Olan Annelerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyleri.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 92. Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Kılıçaslan Önder,Eröz Recep,Arslanoğlu İlknur (2018).  Klinik ve Radyolojik Olarak Tanı Konulan Kozlowski Tipi Spondilometafizyel Displazi Olgusu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 93. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Aslantaş Merve,Kocabay Kenan (2018).  Yenidoğan Polikliniğine Başvuran Annelerin Topuk Kanı Testi Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 94. Engin Muhammet Mesut Nezir,Özkan Aybars,Kiliçaslan Önder,Aslantaş Merve,Kaya Fatih,Temizkan Ramazan Cahit,Kaya Murat,Kocabay Kenan (2018).  Yenidoğanda Uzamış Sarılığın Nadir ve Önemli Bir Sebebi: Konjenital Hipertrofik Pilor Stenozu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 95. Kılıçaslan Önder, Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Timur Furkan,Kocabay Kenan (2018).  0-1 Yaş Arası Çocuk Sahibi Ebeveynlerin Rotavirüs ve Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyleri.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 96. Engin Muhammet Mesut Nezir,Timur Furkan,Aslantaş Merve,Balci Hatice,Temizkan Ramazan Cahit, Kocabay Kenan (2018).  Radyolojik Görünümü Sıra Dışı Olan Hidransefali Olgusu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 97. Engin Muhammet Mesut Nezir, Timur Furkan, Kılıçaslan Önder, Özkan Aybars,Kocabay Kenan (2018).  Prematüre Yenidoğanda Görülen Spontan Neonatal Pnömomediastinum Olgusu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 98. Kılıçaslan Önder, Yıldız Refika, Engin Muhammet Mesut Nezir, Büyük Nursel, Temizkan Ramazan Cahit, Özlü Emin, Kocabay Kenan (2018).  Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu.  54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 99. Kılıçaslan Önder, Eröz Recep, Aslantaş Merve, Engin Muhammet Mesut Nezir, Doğan Mustafa, Arslanoğlu İlknur (2018).  PCSK1 Geninde c.661A G Değişikliği Olan Bir Yaşında Obez Türk Hastası.  6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe- Çocuk - Beslenme Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4202158)
 100. Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Ay Oğuzhan,Kılıçaslan Önder,Arslanoğlu İlknur,Kocabay Kenan (2017).  CYP21A2 geninde nadir iki heterozigot mutasyon tespit edilen tuz kaybettiren tip konjenital adrenal hiperplazili bir olgu.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 101. Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Eröz Recep,Kılıçaslan Önder (2017).  A Turkish patient who had a rare K695R mutation Identified in the MEFV gene.  Uluslararası katılımlı XV. Ulusal tıbbi biyoloji ve genetik kongresi, 258-258. (Özet Bildiri/Poster)
 102. Eröz Recep, Yüce Hüseyin, Doğan Mustafa, Engin Muhammet Mesut Nezir, Kocabay Kenan (2017).  A Turkish FMF Case with A Complex Genotype.  Uluslararası katılımlı XV. Ulusal tıbbi biyoloji ve genetik kongresi, 253-253. (Özet Bildiri/Poster)
 103. Kılıçaslan Önder, Eröz Recep, Yüce Hüseyin, Engin Muhammet Mesut Nezir, Doğan Mustafa (2017).  A Turkish patient who had a rare A744S mutation in the MEFV gene.  Uluslararası katılımlı XV. Ulusal tıbbi biyoloji ve genetik kongresi, 260-260. (Özet Bildiri/Poster)
 104. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2017).  112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çocuk Acil Servisiile İlgili Beklenti ve Tutumunun Değerlendirilmesi.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 191-192. (Özet Bildiri/Poster)
 105. Engin Muhammet Mesut Nezir,Ünal Nurcan,Kiliçaslan Önder,Yalçin Gülşen,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk hastada prallethrin zehirlenmesine bağlı gelişenağır pnömoni olgusu.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 96-97. (Özet Bildiri/Poster)
 106. Engin Muhammet Mesut Nezir,Ünal Nurcan,Kiliçaslan Önder,Yalçin Gülşen,Arslanoğlu Ilknur,Kocabay Kenan (2017).  ALL nin nadir bulgusu : Diabetes Mellitus.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 177-178.
 107. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Aslantaş Merve,Cangür Şengül,Kocabay Kenan (2017).  Çocukluk çağında tekrarlayan hışıltı: Bir 3.basamak Hastane verileri.  Ulusalarası Katılımlı XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 4(1), 171-172. (Özet Bildiri/Poster)
 108. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Kiliçaslan Önder,Şengün Yunus,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastaların EbeveynlerininMemnuniyetini Etkileyen Faktörler.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 190-191. (Özet Bildiri/Poster)
 109. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan,Yalçin Gülşen (2017).  Çocuk Acil Servisine akut hemipleji ve fasial asimetriylebaşvuran hastada vasküler inmeyi taklit eden SomatikBelirti Bozukluğu olgusu.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 180-181. (Özet Bildiri/Poster)
 110. Ünal Nurcan, Engin Muhammet Mesut Nezir, Kılıçaslan Önder, Naldemir İbrahim Feyyaz, Yalçın Gülşen, Kocabay Kenan (2017).  Bilinç bulanıklığı ile başvuran nadir yerleşimli Koroid Pleksus Papilom olgusu.  Uluslararası katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 95-96. (Özet Bildiri/Poster)
 111. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kaya Murat,Türen Betül,Aslantaş Merve,Temizkan Ramazan Cahit,Yalçin Gülşen (2017).  Çocuk hastada yabancı cisim yutmayı nadir ve basityöntemle çıkarma  Bir vaka takdimi.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 185-186. (Özet Bildiri/Poster)
 112. Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Kurt Fatih,Yalçin Gülşen,Kiliçaslan Önder,Eröz Recep,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk acile başvuran nadir mutasyonlu FMF olgusu.  Uluslararası Katılımlı 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 4(1), 173-174. (Özet Bildiri/Poster)
 113. Kiliçaslan Önder,Çevikel Seray,Engin Muhammet Mesut Nezir (2019).  Mülteci ve Sığınmacı Çocuk Hastaların Yatışlarıyla İlgili Demografik Veriler: Beş Yıllık Verinin İncelenmesi..  41. Pediatri Günleri (Tam Metin Bildiri/Poster)
 114. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder,Yektaş Çiğdem,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2018).  Parapleji ile Bulgu Veren Somatik Belirti Bozukluğu.  6. Çocuk Dostları Kongresi, 188-188. (Özet Bildiri/Poster)
 115. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Yenidoğanda Endotrakeal Yolla Adrenalin ile Tedavi: Nadir Patoloji Matür Bebekte Pulmoner Kanama Olgusu.  6. Çocuk Dostları Kongresi, 266-266. (Özet Bildiri/Poster)
 116. Engin Muhammet Mesut Nezir,Temizkan Ramazan Cahit,Kabaklioğlu Murat,Balci Hatice,Timur Furkan,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2017).  Down sendromlu hastada tekrarlayan kabızlık ve karın ağrısının nadir bir sebebi: Morgagni Hernisi.  3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 117. Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Timur Furkan,Büyük Nursel,Kaya Fatih,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda nadir görülen bir akut böbrek yetmezliği sebebi: Renal Hipoplazi.  3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 118. Engin Muhammet Mesut Nezir,Balci Hatice,Timur Furkan,Temizkan Ramazan Cahit,Kiliçaslan Önder,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk Acil Servisine başvuran nadir bir zehirlenme nedeni: Dieffenbachia süs bitkisi.  3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 119. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Kaya Fatih,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda nadir görülen patolojik sarılık vakası  Herediter Sferositozlu Aile.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3653808)
 120. Ak Gülden,Özkan Aybars,Kaya Murat,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk hastada nadir görülen göğüs ağrısı sebebi  Kist Hidatik olgusunun analizi ve klinik araştırması.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 121. Ünal Nurcan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Ak Gülden,Temizkan Ramazan Cahit,Kılıçaslan Önder,Şengün Yunus,Kocabay Kenan (2017).  Çocuklarda Nadir Akut Böbrek Yetmezliği ve Trombositopeni Nedeni: Hantavirüs Enfeksiyonu Olgusu.  61. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 122. Ünal Nurcan,Engin Muhammet Mesut Nezir,Avcı Uğur,Kılıçaslan Önder,Özkan Aybars,Kocabay Kenan (2017).  Adolesan kız çocuğunda tedaviye dirençli meme absesi olgusu  Finegoldia Magna ve Prevotella Disiens.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 123. Engin Muhammet Mesut Nezir,Aslantaş Merve,Doğan Mustafa,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda Hiperinsülinemik Hipoglisemi olgusu, KCNJ11 geninde saptanan c.67A G varyasyonu.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 124. Engin Muhammet Mesut Nezir,Albayrak Pelin,Kılıçaslan Önder,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2017).  Acile ani geçici görme kaybı ve baş ağrısı ile başvuran nadir görülen Gastaut sendromu olgusu.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 125. Engin Muhammet Mesut Nezir,Ay Oğuzhan,Kılıçaslan Önder,Özkan Aybars,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda nadir görülen solunum sıkıntısı ve akciğerde kistik değişiklikler  kistik adenomatoid malformasyon olgusu.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 126. Engin Muhammet Mesut Nezir,Dağdelen Emine,Çolak Mürvet Neslihan,Kurt Fatih,Kaya Murat,Kabaklıoğlu Murat,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda nadir görülen ağır solunum yetmezliği olgusu: Konjenital Diafragma Hernisi.  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 127. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kaya Fatih,Çolak Mürvet Neslihan,Kocabay Kenan (2017).  Yenidoğanda Tanatoforik Displazi:Bir vaka takdimi.  39.PEDİATRİ GÜNLERİ (Tam Metin Bildiri/Poster)
 128. Kaya Fatih,Engin Muhammet Mesut Nezir,Çolak Mürvet Neslihan,Temizkan Ramazan Cahit,Kocabay Kenan (2017).  Çocuk acile göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda ST yükselmeli akut miyokart infarktüsünü taklit eden akut miyokardit: 2 olgu sunumu.  39.PEDİATRİ GÜNLERİ (Tam Metin Bildiri/Poster)
 129. Büyük Nursel,Kaya Fatih,Engin Muhammet Mesut Nezir,Özlü Emin,Kocabay Kenan (2017).  Konjenital iktiyozis:Olgu sunumu.  39.PEDİATRİ GÜNLERİ (Özet Bildiri/Poster)
 130. Kaya Fatih,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2017).  İyileşmeyen dirençli pnömoni olgusu:Bir tüberküloz vaka sunumu.  39.PEDİATRİ GÜNLERİ (Özet Bildiri/Poster)
 131. Kurt Fatih,Engin Muhammet Mesut Nezir,Doğan Mustafa,Çolak Mürvet Neslihan,Arıbaş Öz Nefise,Kocabay Kenan (2017).  Nadir Görülen Bir Olgu: Tanatoforik Displazi.  5.Çocuk Dostları Kongesi (Özet Bildiri/Poster)
 132. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2016).  Sünnet sonrası prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide oral metilen mavisi ve intravenöz askorbik asit ile tedavi:Bir olgu sunumu.  60.Milli Pediatri Kongresi Belek/Antalya (Tam Metin Bildiri/Poster)
 133. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder (2019).  K Vitamini Tedavisi ile Gerileyen Uzun Süreli Hematüri: Bir Olgu Sunumu.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 222-222. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 134. Naldemir İbrahim Feyyaz,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Önbaş Ömer (2019).  Lipomeningomyelosel Saptanan Bir Olgu Sunumu.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 192-192. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 135. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Eröz Recep (2019).  Malnutrisyonu Olan Hastada MEFV Geninin Ekzon 2’sinde p.R202Q Homozigot Mutasyonu.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 218-218. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 136. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2019).  Çocuk Hastada Trombositopeninin Nadir Bir Sebebi: Vitamin B 12 Eksikliği.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 221-222. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 137. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kalay Nihan,Kılıçaslan Önder,Temizkan Ramazan Cahit (2019).  Çocukluk Çağında Birincil Kaviter Tüberküloz: Nadir Bir Vaka Takdimi.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 130-130. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 138. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder (2019).  İkiz Kardeşlerde Görülen Nötropeninin Nadir Sebebi: X’e Bağlı İnfantil Agammaglobülinemi (Bruton Hastalığı) Olabilir mi?.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 230-230. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 139. Engin Muhammet Mesut Nezir,Kiliçaslan Önder (2019).  Çocuk Hastada Dirençli Hipotansiyonun Nadir Bir Sebebi İntihar Amaçlı İlaç İçimi.  TURKISH ARCHIVES of PEDIATRICS, 54(1), 193-193. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 140. Temizkan Ramazan Cahit,Ünal Nurcan,Kiliçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2018).  SAĞLIKLI ÇOCUKTA HERPESZOSTER: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN KISA BİR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 5(1), 331 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 141. Temizkan Ramazan Cahit,Çolak Mürvet Neslihan,Kılıçaslan Önder,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kocabay Kenan (2018).  BİR AİLEDE TULAREMİ SALGINI: 5 OLGU SUNUMU.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 5(1), 330-331. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)
 142. Temizkan Ramazan Cahit,Engin Muhammet Mesut Nezir,Kılıçaslan Önder,Kocabay Kenan (2018).  Çocuk acile huzursuzluk şikayetiyle başvuran 55 günlük bebek: bir supraventriküler taşikardi olgusu.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 5(1), 328-329. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet)