Prof.Dr. Mahmut Sinan YILMAZ
01 Aralık 2021Adı Soyadı  : 
Prof. Dr. Mahmut Sinan YILMAZ
Ünvanı        : Profesör
Bölüm         : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim:
 .Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp, Lisans) (1998)
 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(İhtisas) (2003)
 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Doçent) (2015)
 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Profesör) (2020)


İş Deneyimi:
 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı (Prof. Dr.) (2020 -    )
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı (Doç. Dr.) (2015 - 2020)
• Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı (Yrd. Doç. Dr.) (2013 - 2015)

 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009 - 2013)

 Emirdağ Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar (2005 - 2009)
• S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1999 - 2003)


Uzmanlık Alanları:
Kulak Burun Boğaz
• Baş ve Boyun Cerrahisi


Akademik ve Bilimsel Yayınlar:

Doktora tezi/ S. Yeterlik çalışması/ Tıpta uzmanlık tezi başlığı:
Yılmaz MS.  “Normal ve Tek Taraflı Sensorinöral İşitme Kayıplı Olgulardaki ABR Cevaplarının Stimulus Parametreleri Yönünden İncelenmesi”, Ankara, 2003. (Tez özeti ekte)
Danışman: Op. Dr. Erdal Samim (KBB Klinik Şefi)


Yurtdışı Klinik Çalışma Deneyimi:
1. Baş Boyun Onkolojik Cerrahisi alanında bilgi ve becerisini artırmak amacıyla ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği bursu ile 01 Kasım-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Pittsburgh, ABD’de çalışmalar yapmıştır.
2. Otolojik cerrahi, kafa tabanı cerrahisi, koklear implant teknikleri ve nörotoloji alanında bilgi becerisini artırmak amacıyla 12 Mayıs- 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında House Ear Clinic, Los Angeles, ABD’de çalışmalar yapmıştır.
3. Otolojik cerrahi ve kohlear implant teknikleri alanında klinik bilgi ve becerisini artırmak amacıyla 22-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Kliniği, Hannover, Almanya’da çalışmalar yapmıştır.
4. Otolojik cerrahi ve kohlear implant teknikleri alanında klinik bilgi ve becerisini artırmak amacıyla 28 Eylül-7 Ekim 2011 tarihleri arasında Freiburg Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Kliniği, Freiburg, Almanya’da çalışmalar yapmıştır.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
- Doğu Marmara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
- Türk Tabibler Birliği
- Türk Otoloji Nörootoloji Derneği


Ödüller:
1. Yilmaz MS, Kaymaz R, Özbek E, Akidil Ö, Yanar S, Demir D, Güven M. The effect of Vivosorb and Epifilm on healing of acute tympanic membrane perforation: An experimental study. “The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting, 28-30 April 2016, Cappadocia, Turkey” kongresinde en iyi poster ödülü.
2. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği KBB Okulları- Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulunun Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ile ortak yürüttüğü 2 ay süreli “Baş Boyun Kanserleri ve Tiroid Cerrahisi” klinik ziyaret bursu. Kasım-Aralık 2015
3. Kayabaşoğlu G, Özbek E, Yanar S, Şahin F, Keleş ON, Yılmaz MS, Güven M. Ezilmiş, morselize edilmiş ve kıyılmış kıkırdak greft canlılıklarının konfokal mikroskop ile karşılaştırılması. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde Rinoloji-Allerji/ Fasiyal Plastik Cerrahi/ Uyku Bozuklukları, konulu en iyi araştırma ikincilik ödülü.


Yönetilen Tezler:
1. Dr. Sena Genç Tıpta Uzmanlık Tezi. Ani idiopatik işitme kayıplı hastalarda serum salusin alfa ve serum salusin beta seviyelerinin değerlendirilmesi. Ağustos 2019
2. Dr. Recep Kaymaz Tıpta Uzmanlık Tezi. Biyolojik olarak emilebilen polimer film (vivosorb) ve hyaluronik asit ester yamanın (epifilm) akut kulak zarı yırtığının iyileşmesine etkisi: Deneysel çalışma. Ocak 2016


Yürütülen/Görev Alınan Projeler:
1. Yılmaz MS, Proje yürütücüsü. “Ani idiopatik işitme kayıplı hastalarda serum salusin alfa ve serum salusin beta seviyelerinin değerlendirilmesi” SABDTEZ 2019
2. Yılmaz MS, Proje yürütücüsü. “Biyolojik olarak emilebilen polimer film (vivosorb) ve hyaluronik asit ester yamanın (epifilm) akut kulak zarı yırtığının iyileşmesine etkisi: Deneysel çalışma.” SABDTEZ 2014-80-02-003
3. Yılmaz MS. Araştırmacı. “Kolesteatom Hücre Kültüründe Diklofenak Sodyum ve 5-Fluourasil’in Etkisinin Değerlendirilmesi.” TÜBİTAK Projesi. 

Editörlük ve Hakemlik
1. Sakarya Tıp Dergisi, Alan Editörü 2019-


İdari Faaliyetler
1. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatör Yardımcılığı 2014-2016
2. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatörlüğü 2016
3. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatör Yardımcılığı 2018-2019
4. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İntibak Komisyon Üyeliği 2019-
5. Doğu Marmara KBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 2018-
6. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatör Yardımcılığı 2020-
7. Sakarya Üniversitesi EAH KBB Kliniği İdari Sorumluluk 2018-
8. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Başkanlığı 2021-


ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Genc Elden S, Yilmaz MS, Altindis M, Koroglu M, Elden H. The role of serum salusin alpha and beta levels and atherosclerotic risk factors in idiopathic sudden hearing loss pathogenesis. Eur Arch Otolaryngol 2021 doi: 10.1007/s00405-021-06804-7

A2. Korkmaz MO, Guven M, Elden H, Yilmaz MS Comparison of Muller’s maneuver simulated snoring and sleep endoscopy according to VOTE classification in sleep apnea patients. B-ENT 2021;17:104-9

A3. Egilmez OK, Gundogan ME, Yilmaz MS, Guven M. Can COVID-19 cause peripheral facial nerve palsy. SN Compr Clin Med 2021;22:1-7

A4. Kara A, Elden H, Okur E, Yilmaz MS, Mutlu F, Guven M, Demir D. Impact of tonsillectomy on COVID-19 pandemic: an observational study of the incidence ond prognosis. Acta Otolaryngologica 2021;141:857-9

A5. Yilmaz MS, Egilmez OK, Kara A, Guven M, Demir D, Elden SG. Comparison of the results of caloric and video head impulse tests in patients with Meniere’s disease and vestibular migraine. Eur Arch Otolaryngol 2021;278:1829-34

A6. Demir D, Elden H, Guven M, Yilmaz MS, Kara A. Evaluation of nasal tip shape in patients with severe caudal septal deviation after modified extracorporeal endonasal septoplasty. Auris Nasus Larynx 2021;48:90-7

A7. Demir D, Genc S, Guven M, Yilmaz MS, Kara A, Erkorkmaz U. Intratympanic steroid treatment of Bell’s palsy in patients with comorbid disease: A priliminary report. J Int Adv Otol 2020:16(1);47-52 DOI: 10.5152/iao.2019.5415

A8. Yilmaz MS, Sahin E, Kaymaz R, Altunkaynak BZ, Akidil AO, Yanar S, Demir D, Guven M. Histological study of the healing of traumatic tympanic membrane perforation after vivosorb and epifilm application. Ear Nose Throat J 2021;100:90-96

A9. Kara A, Duman BO, Yazir Y, Yilmaz MS, Halbutogullari ZSU, Demir D, Kara RO, Bayraktar H, Guven M. Evaluation of the effect of diclofenac sodium and 5-fluourasil in 3D cholesteatoma cell culture model. Otol Neurotol 2019;40:1018-25

A10. Kara A, Güven M, Yilmaz MS, Demir D, Adigul C, Durgut M, Elden H, Mutlu F, Iseri M. Comparison of two different bone anchored hearing instruments: Baha-5 vs Ponto-plus. Acta Oto-Laryngologica 2019;139(6):517-21 doi 10.1080/00016489.2019.1590637

A11. Kara A, Guven M, Demir D, Yilmaz MS, Gundogan ME, Genc S. Are calculated ratios and blood cell and platelet distribution width really important for the laryngeal cancer and precancerous larynx lesions. Niger J Clin Pract 2019;22(5):701-6

A12. Demir D, Yilmaz MS, Güven M, Kara A, Elden H, Erkorkmaz U. Comparison of clinical outcomes of three different packing materials in the treatment of severe acute otitis externa. J Laryngol Otol 2018 June;132(6):523-528

A13. Güven M, Kara A, Yilmaz MS, Demir D, Güven EM. Comparison of incidence and severity of chronic post-surgical pain following ear surgery. J Craniofac Surg 2018;29(6):e552-555

A14. Kara A, Guven M, Yilmaz MS, Demir D, Elden H. Are neutrophil, platelet and eosinophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width can be used for nasal polyposis? Eur Arch Otolaryngol 2018 Feb;275(2):409-413.

A15. Yilmaz MS. Response to the letter to the editor regarding "Comparison of the anatomic and hearing outcomes of cartilage type 1 tympanoplasty in pediatric and adult patients". Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;274:2673-4

A16. Yilmaz MS, Kara A, Guven M, Demir D, Erkorkmaz U. Assessment of the factors that affect the anatomic and functional success of cartilage tympanoplasty in children. J Craniofac Surg 2017;28(2):e106-e110

A17. Sahin C, Aras HI, Yilmaz MS. Somatoform disorders in patients with chronic subjective tinnitus. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273(11):3603-7

A18. Demir D, Karabay O, Guven M, Kayabasoglu G, Yilmaz MS. Do Staphylococcus aureus superantigens play a role in the pathogenesis of otitis media with effusion in children? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;84:71-4

A19. Eliçora SŞ, Guven M, Varli AF, Yilmaz MS, Alponat S. Rare posterior pharyngeal mass: Atypical marginal zone hyperplasia. J Pediatr Hematol Oncol 2016;38:152-4

A20. Kayabasoglu G, Nacar A, Yilmaz MS, Altundag A, Guven M. A novel method for reconstruction of severe caudal nasal septal deviation: Marionette septoplasty. Ear Nose Throat J. 2015;94(6):E34-40

A21. Demir D, Asil K, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS. Assessment of the correlation between nasal septal deviation and compensatory hypertrophy of the middle turbinate. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(10):2847-51

A22. Kayabasoglu G, Nacar A, Yilmaz MS, Altundag A, Cayonu M, Guven M. A novel method for nasal dorsal reconstruction: Permanent fixation using Kirschner wire guided hidden sutures. J Craniofac Surg 2015;26(3):881-4

A23. Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Comparison of the anatomic and hearing outcomes of cartilage type 1 tympanoplasty in pediatric and adult patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;272(3):557-62

A24. Kayabasoglu G, Ozbek E, Yanar S, Sahin F, Keles ON, Yilmaz MS, Guven M. The comparison of the viability of crushed, morselized and diced cartilage grafts: a confocal microscopic study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;272(5):1135-42

A25. Kayabasoglu G, Yilmaz MS, Altundag A, Cayonu M, Varli AF, Guven M. Bone grafts as a recyclable material in nasal surgeries. Auris Nasus Larynx. 2015;42(1):24-8.

A26. Erkorkmaz U, Yilmaz MS, Guven M, Kaymaz R. Determination of factors that impact patient satisfaction following tympanoplasty. Int Adv Otol 2014;10:264-269

A27. Yilmaz MS, Guven M, Akidil O, Kayabasoglu G, Demir D, Mermer H. Response to the Letter to the Editor regarding “Does septoplasty improve the quality of life in children?” Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78(12):2335

A28. Demir D, Suoglu Y, Guven M, Yilmaz MS. Controversy over the prevalence of allergic fungal rhinosinusitis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(5):259-64

A29. Yilmaz MS, Guven M, Akidil O, Kayabasoglu G. Bifid Inferior Turbinate: Report of Two Cases Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):357-60

A30. Yilmaz MS, Guven M, Akidil O, Kayabasoglu G, Demir D, Mermer H. Does septoplasty improve the quality of life in children? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78:1274-6

A31. Mermer H, Guven M, Yilmaz MS, Karabay O, Kaymaz R, Yeniay M. Postoperative use of antibiotics in the septoplasty cases "Is it really necessary?" Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24:50-3

A32. Yilmaz MS, Ayturk S, Guven M, Dilek FH. Submandibular Ectopic Thyroid With Normally Located Thyroid Gland. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24:17-20

A33. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Yilmaz MS, Altundag A. Rhinophyma-like venous malformation of the nose. Br J Dermatol 2014;171(1):195-7

A34. Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51:e256-8

A35. Yilmaz MS, Guven M, Elicora SS, Kaymaz R. An evaluation of biodegradable synthetic polyurethane foam in patients following septoplasty: A prospective randomized trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148(1):140-4

A36. Yilmaz MS, Guven M, Varli AF. Nasal fractures: Is closed reduction satisfying? J Craniofac Surg 2013;24(1):e36-8

A37. Guven M, Karabay O, Akidil O, Yilmaz MS, Yildirim M. Detection of staphylococcal exotoxins in antrochoanal polyps and chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148(2):302-7

A38. Yilmaz MS, Guven M, Cesur S, Oguz H. The auditory brainstem responses in patients with unilateral cochlear hearing loss. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2013;65:203-9

A39. Yilmaz MS, Guven M, Buyukarslan DG, Kaymaz R, Erkorkmaz U. Do silicone nasal septal splints with integral airway reduce postoperative eustachian tube dysfunction? Otolaryngol Head Neck Surg 2012;146(1):141-5

A40. Oguz H, Yilmaz MS. Diagnosis and management of necrotizing fasciitis of the head and neck. Curr Infect Dis Rep 2012;14(2):161-5

A41. Guven M, Akidil O, Yilmaz MS. Glomus tumor of the nasal vestibulum: A rare clinical presentation. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2012;22(2):112-5

A42. Yilmaz MS, Guven M, Dicle M. Nasal septal mucocele in a child: A rare presentation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra 2011;6(4):414-5


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

B1. Yilmaz MS, Egilmez OK, Guven M, Kara A, Demir D. Results of caloric and vHIT in patients with vestibular migraine and Meniere’s disease. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, 15-18 September 2019, New Orleans, USA

B2. Guven M, Kara A, Yilmaz MS, Delibas K, Demir D. Ki-67 and p53 Expression of subglottic and supraglottic larynx carcinomas. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, 15-18 September 2019, New Orleans, USA

B3. Kara A, Yazir Y, Duman BO, Guven M, Yilmaz MS, Demir D. 3D Cholesteatoma culture model with cell sheet technology. Annual meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Atlanta, USA 07-10 October 2018

B4. Demir D, Genç S, Güven M, Yilmaz MS, Kara A. Do pretreatment hematologic parameters affect the recovery time of bells palsy in patients with comorbid disease? XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

B5. Yilmaz MS, Güven M, Kara A, Demir D. Laryngeal tuberculosis: masquearing as carcinoma. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

B6. Kara A, Güven M, Özçelik MA, Yilmaz MS, Turan F, Çelik B. Advanced malign otitis externa, report of 4 cases. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

B7. Eğilmez OK, Güven M, Yilmaz MS, Demir D, Çelik B. Are neutrophil, platelet and eosinophil to lymphocyte ratio and mean platelet volüme really potential predictor for otitis media with chronic effusion. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

B8. Güven M, Genç S, Kara A, Yilmaz MS. Laryngeal angiomyxoma- case report and literature review. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

B9. Güven M, Demir D, Yilmaz MS, Elden H, Kara A. Different packings in acute otitis externa management. Annual meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Chicago, USA 10-13 September 2017 sözel

B10. Güven M, Kara A, Yilmaz MS, Demir D, Güven EM. Chronic postsurgical pain following ear surgery. Annual meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Chicago, USA 10-13 September 2017

B11. Yilmaz MS, Kara A, Güven M, Demir D, Genç S. Clinical results of surgical treatment in parotid tumors. Annual meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Chicago, USA 10-13 September 2017

B12. Kara A, İşeri M, Durgut M, Topdağ M, Yilmaz MS. Comparing audiological tests results obtained from a sound processor attached to a softband with direct and magnetic bone conduction hearing implant systems. 8th Instructional workshop, European Academy of Otology and Neurootology. 18-21 January 2017 İzmir, Turkey

B13. Korkmaz MÖ, Yilmaz MS, Guven M. The efficacy of honey on postoperative pain, eating and condition after tonsillectomy. 10th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head Neck Surgery, 2-5 June 2016, Tirana, Albania sözel

B14. Demir D, Guven M, Yilmaz MS, Kara A, Kosem M, Radiation-induced spindle cell (sarcomatoid) carcinoma of the larynx. 10th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head Neck Surgery, 2-5 June 2016, Tirana, Albania

B15. Demir D, Yilmaz MS, Guven M. Comparison of clinical outcomes of three different packings in treatment of severe acute otitis externa. 10th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head Neck Surgery, 2-5 June 2016, Tirana, Albania

B16. Yilmaz MS, Kaymaz R, Özbek E, Akidil Ö, Yanar S, Demir D, Güven M. The effect of Vivosorb and Epifilm on healing of acute tympanic membrane perforation: An experimental study. The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting, 28-30 April 2016, Cappadocia, Turkey

B17. Demir D, Karabay O, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS. Do Staphylococcus aureus superantigens play a role in the otitis media with effusion in children? The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting, 28-30 April 2016, Cappadocia, Turkey

B18. Güven M, Yilmaz MS, Kayabaşoğlu G, Mermer H. A Different method for closure of the intractable tracheoesophageal puncture site. 10th Congress of the European Laryngological Society. 9-12 April 2014, Antalya, Turkey

B19. Kayabaşoğlu G, Yeniay M, Güven M, Yilmaz MS. Percutaneous suture otoplasty for prominent ear deformity. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B20. Cesur S, Güven M, Yilmaz MS, Kayabaşoğlu G. The complications of chronic otitis media. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B21. Erkorkmaz Ü, Yilmaz MS, Güven M, Kaymaz R. Subjective evaluation and overall satisfaction of the patients following tympanoplasty. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B22. Yilmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Varlı AF. Comparison of the anatomic and hearing outcomes of cartilage type 1 tympanoplasty in pediatric and adult patients. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B23. Akidil AÖ, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS. A rare pathology of postauricular region: apocrine hidrocyctoma. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B24. Yilmaz MS, Güven M, Varlı AF, Erkorkmaz Ü. Anatomic and functional outcomes of cartilage tympanoplasty in pediatric patients. The 29th Politzer Society Meeting 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

B25. Oğuz H, Özcan S, Şafak MA, Akbulut S, Denizoğlu İ, Ekinci D, Töreyin AM, Hashimli R, Akgün Ö, Canatan D, Tadıhan E, Özdek A, Felek S, Haberal İ, Yilmaz MS, Kargın S, Kılıç MA, Dursun G. Defining the human voice- I: The voice specialist’s perspective. 9th Congress of European Laryngological Society June 14-16 2012 Helsinki, Finland

B26. Güven M, Karabay O, Eliçora SS, Akıdil Ö, Yilmaz MS, Yıldırım M. Stafilokokkal ekzotoksinler antrokoanal polip etyopatolojisinde rol oynar mı? 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-28 Nisan 2012 Ankara, Turkey

B27. Güven M, Yilmaz MS, Eliçora SS, Cesur S, Büyükarslan DG, Kaymaz R. Doğu Marmara’da görülen otomikoz etkenleri. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-28 Nisan 2012 Ankara, Turkey


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D1. Eğilmez OK, Yilmaz MS. Kulak Burun Boğaz hekimliği açısından COVID-19 salgını. J Biotechnol and Strategic Health Res 2020:1;140-146

D2. Eğilmez OK, Güven M, Yilmaz MS, Demir D, Çelik B. Nötrofil, platelet, eosinofil/lenfosit oranları ve MPV’nin efüzyonlu otitis media tanısında gerçekten potansiyel rolü var mı? Sakarya Tıp Dergisi 2019;9:297-301

D3. Kara A, Çelik B, Yilmaz MS, Demir D, Sayhan HK, Guven M. Eritropoietin, hematocrit levels and red blood cell counts in pediatric obstructive sleep apnea. KBB-Forum 2019;18:119-23

D4. Kara A, Yilmaz MS, Çelik B, Demir D, Güven M.  Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media. KBB-Forum 2018;17(4):117-22

D5. Demir D, Genç S, Güven M, Yilmaz MS, Kara A. Erken evre dudak kanserlerinde boyuna yaklaşım. Sakarya Med J 2017;7(4):183-6

D6. Kara A, Elden H, Güven M, Yilmaz MS, Demir D. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi incelemeleri ile keros sınıflaması ve kribriform plate derinliği asimetrisinin değerlendirilmesi. Sakarya Med J 2018;8(2):352-8

D7. Kayabasoglu G, Varlı AF, Yilmaz MS, Guven M. Melkersson-Rosenthal Syndrome in pediatric age group.  Eur J Gen Med 2015; 12(1):78-81

D8. Cesur S, Yilmaz MS, Güven M, Yeniay M. Konjenital kolesteatom: Bir olgu sunumu. Sakarya MJ 2014;4:93-5

D9. Mermer H, Güven M, Yilmaz MS, Eraslan Ö. Premaksiller bölge yumuşak dokusu kaynaklı hemanjioperisitoma olgusu. Sakarya MJ 2014;4:85-8

D10. Kayabaşoğlu G, Güven M, Altundağ A, Yilmaz MS, Varlı AF. Nazal tipplastide ezilmiş kıkırdak greft deneyimlerimiz. KBB-Forum 2014;13:46-51

D11. Kayabasoglu G, Yilmaz MS, Guven M. Semer burun deformitesi onarımındaki fonksiyonel sonuçlarımız. Turkish J Rhinology 2014;3(3):89-94

D12. Yilmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Akidil Ö, Kaymaz R. Çocuklarda kartilaj tip 1 timpanoplasti anatomik ve fonksiyonel sonuçları ve ameliyat başarısının ebeveyn algısıyla değerlendirilmesi. Turk Arch Otolaryngol 2014;52:7-11

D13. Kayabaşoğlu G, Kaymaz R, Yilmaz MS. Concha bullosa of inferior turbinate: a rare cause of nasal obstruction. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2:49-51

D14. Kayabaşoglu G, Nacar A, Yilmaz MS, Güven M. An update of the classification and treatment of birthmarks in the head and neck region. Sakarya MJ 2013;3:165-71

D15. Kayabaşoğlu G, Kaymaz R, Yilmaz MS, Güven M. Bukkal bölge yerleşimli pleomorfik adenom. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):72-4

D16. Yilmaz MS, Güven M, Akıdil Ö, Yazıcı A, Kayabaşoğlu G, Kahyaoğlu Z. Sjögren sendromu ayırıcı tanısında alt dudak minör tükrük bezi biyopsisinin tanısal değeri. KBB-Forum 2013;12:80-5

D17. Akıdil Ö, Yilmaz MS, Güven M. Paranasal sinus mucoceles: Report of five cases in four different localisations, two of which are uncommon, and a literature review. Fırat Tıp Dergisi 2012;17(4):23-6

D18. Yilmaz MS, Güven M. Vallekula kisti: İki olgu sunumu. Sakarya MJ 2012;2(4):205-8

D19. Güven M, Akıdil Ö, Cesur S, Yilmaz MS. Septoplasti sonrası uygulanan iki farklı nazal tamponun mukosiliyer klirens ve ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi. Sakarya MJ 2012;2(2):77-80

D20. Yilmaz MS, Güven M, Cesur S, Yeniay M, Yıldırım M, Çocukluk çağı tükrük bezi kitleleri: İki olgu sunumu. Sakarya MJ 2012;2(1):37-41

D21. Yilmaz MS, Güven M, Cesur S, Varlı AF. Isolated idiopathic lip abscess: A case report. Sakarya MJ 2011;1(4):148-50

D22. Yilmaz MS, Özdek A, Kılıç R, Şafak MA, Tarhan E, Oğuz H, Göçmen H, Samim E. Cinsiyet, stimulus şiddeti ve stimulus tekrarlama oranının normal işitmeye sahip olgularda işitsel beyin sapı cevapları üzerine etkisi. Otoskop 2003;2:55-63

D23. Özdek A, Samim E, Bayız Ü, Ceylan K, Yilmaz MS, Oğuz H. Antrokoanal polip: yirmi yedi olgunun değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2002;4(2):87-91 


E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

E1. Eğilmez OK, Yilmaz MS, Güven M. Kalorik ve video head impulse test sonuçlarının vestibüler migren hastalarında karşılaştırılması. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 13-17 Kasım 2019, Antalya (sözel)

E2. Eğilmez OK, Yilmaz MS. Çocukluk çağında nadir görülen bir lezyon: Trikilemmal kist; Olgu sunumu. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019, Antalya

E3. Eğilmez OK, Yilmaz MS. Meniere hastalığı tanısında kullanılan kalorik ve video head impulse test sonuçlarının karşılaştırılması. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019, Antalya (Sözel)

E4. Kara A, Duman BÖ, Yazır Y, Yilmaz MS, Halbutoğulları ZSU, Demir D, Kara RÖ, Bayraktar H, Güven M. Kolesteatom hücre kültüründe diklofenak sodyum ve 5-Flourasil’in etkisinin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019, Antalya (sözel)

E5. Elden H, Kara A, Adıgül Ç, Durgut M, Mutlu F, Yilmaz MS, Demir D, Güven M, İşeri M. İki farklı kemiğe implante edilebilir işitme cihazının karşılaştırılması: Baha5- Ponto Plus. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 4-7 Nisan 2019, Antalya

E6. Eğilmez OK, Yilmaz MS, Güven M, Kara A. Kliniğimizde kullanılan video head impulse testinin normal değerlerinin sağlıklı yetişkin bireylerde belirlenmesi. 40. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 07-11.11.2018 sözel

E7. Turan F, Genç S, Yilmaz MS, Gündoğan ME, Güven M. Hemogram verilerinin meniere hastalığında teşhis ve tedavideki rolü. 40. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 07-11.11.2018 sözel

E8. Eğilmez OK, Güven M, Yilmaz MS, Demir D, Çelik B, Gündoğan ME. Nötrofil, platelet, eosinofil/lenfosit oranları ve MPV’nin efüzyonlu kronik otitis media tanısında gerçekten potansiyel rolü var mı? 40. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 07-11.11.2018 poster

E9. Kara A, Güven M, Yilmaz MS, Demir D, Elden H. Nötrofil, trombosit, eozinofil değerlerinin lenfosit oranları nazal polipoziste kullanılabilir mi? 39. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 08-12.11.2017 sözel

E10. Kara A, Elden H, Güven M, Yilmaz MS, Demir D.  Marmara bölgesindeki popülasyonun keros sınıflaması ve kribriform plate derinliği asimetrisinin değerlendirilmesi. 39. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 08-12.11.2017

E11. Güven M, Kara A, Yilmaz MS, Demir D, Genç S. Ailesel larengosel olgu sunumu. 39. Ulusal KBB ve BBC Kongresi Antalya, Türkiye 08-12.11.2017

E12. Eraslan Ö, Güven M, Yilmaz MS, Genç S, Demir D. Premalign larenks lezyonlu hastalara klinik yaklaşım. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

E13. Yilmaz MS, Kara A, Genç S, Güven M, Demir D. Parotis bezi hastalıkları tanı ve tedavisinde klinik sonuçlarımız. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

E14. Güven M, Kara A, Yilmaz MS, Demir D, Elden H. Kulak cerrahisi sonrası kronik ağrı sıklık ve şiddetlerinin karşılaştırılması. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

E15. Kara A, Güven M, Demir D, Yilmaz MS. Timpanomastoidektomi sonrası gelişen parotis epidermal kisti. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

E16. Yilmaz MS, Kaymaz R, Demir D, Güven M, Kara A. Derin boyun enfeksiyonları: 43 hastanın analizi. 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya

E17. Dicle M, Güven M, Yilmaz MS, Kayabaşoğlu G. Glass ionomer cementin ototoksik etkilerinin araştırılması. 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

E18. Demir D, Asil K, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS. Orta konkanın kompansatuar hipertrofisinin septum deviasyonu ile ilişkisinin radyolojik incelenmesi. 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

E19. Yilmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Demir D, Kaymaz R. Antrokoanal polip: 56 olgunun değerlendirilmesi. 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 Kasım 2014 Antalya

E20. Kayabaşoğlu G, Özbek E, Yanar S, Şahin F, Keleş ON, Yilmaz MS, Güven M. Ezilmiş, morselize edilmiş ve kıyılmış kıkırdak greft canlılıklarının konfokal mikroskop ile karşılaştırılması. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E21.  Akidil AÖ, Yilmaz MS, Güven M, Kaymaz R. Çocuklarda tip 1 timpanoplasti operasyon başarısının ebeveyn algısı ile değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E22. Demir D, Süoğlu Y, Güven M, Yilmaz MS. Kronik sinüzitli hastalarda alerjik fungal etiyolojinin rolü. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E23. Akidil AÖ, Yilmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G. Pediatrik hastalarda septoplasti ameliyatının yaşam kalitesi üzerine etkisi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E24. Akidil AÖ, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS. Nadir bir sinüzit komplikasyonu: alın cildine fistülize olmuş frontal sinüs. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E25. Kayabaşoğlu G, Eraslan Ö, Yilmaz MS, Güven M. Yenidoğan işitme taraması sonuçlarımız. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E26. Kaymaz R, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS, Güven M. Burunda venöz malformasyon: olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya

E27. Güven M, Mermer H, Yilmaz MS, Kaymaz R. Servikal tüberküloz lenfadenit olgusu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya 

E28. Kayabasoglu G, Güven M, Yilmaz MS, Dicle M. Nazal dorsum rekonstrüksiyonunda kirshner teli kullanımı. 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya

E29. Güven M, Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS, Dicle M. Semer burun tamiri sonuçlarımız. 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya

E30.Yilmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Akıdil AÖ. Bifid alt konka; bir olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya

E31. Kayabaşoğlu G, Yilmaz MS, Akıdil AÖ. Rinoplastide ihmal edilen bir bölge; yumuşak üçgen. 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya

E32.Yilmaz MS, Büyükarslan DG, Cesur S, Varlı AF. Çocuk kartilaj timpanoplasti. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E33. Güven M, Yilmaz MS, Cesur S, Dicle M, Varlı AF. Çocuk nazal fraktürlerinin kapalı redüksiyon ile tedavisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E34.Yilmaz MS, Cesur S, Güven M, Elicora SS, Varlı AF. Tip 2 timpanoplastide klinik deneyimlerimiz. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E35. Cesur S, Yilmaz MS, Güven M, Akıdil AÖ. Kolesteatom cerrahisinde klinik deneyimlerimiz. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E36. Güven M, Akıdil AÖ, Elicora SS, Yazıcı A, Yilmaz MS. Minör tükrük bezi biyopsisinin Sjögren tanısındaki yeri. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E37. Güven M, Mermer H, Elicora SS, Yilmaz MS, Eraslan Ö. Premaksiller bölge yumuşak dokusu kaynaklı hemanjioperisitoma olgusu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

E38. Cesur S, Yilmaz MS, Akıdil AÖ, Güven M, Büyükarslan D. Sinüzite bağlı intraorbital absede cerrahi yaklaşım. 8. Türk Rinoloji Kongresi 24-27 Mayıs 2012 Antalya

E39.Yilmaz MS, Güven M, Akıdil Ö, Eliçora SS, Kaymaz R. Septoplasti sonrası hastalarda Merocel, Intranasal Splint ve Biyolojik olarak emilebilen sentetik poliüretan köpük materyalinin değerlendirilmesi. 8. Türk Rinoloji Kongresi 24-27 Mayıs 2012 Antalya

E40.Yilmaz MS, Güven M, Cesur S, Akıdil Ö. Konjenital kolesteatoma: Bir olgu sunumu. 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2012 Antalya

E41. Güven M, Yilmaz MS, Cesur S, Varlı AF. Tip 2 timpanoplastide inkus interpozisyonu ve glass ionomer cement ile rekonstrüksiyonun karşılaştırılması. 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2012 Antalya

E42. Cesur S, Güven M, Akıdil Ö, Yilmaz MS. Nazal vestibulumda görülen glomus tümörü. 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011

E43. Güven M, Varlı AF, Yilmaz MS, Cesur S, Mermer H. Nazal fraktür tedavisinde kapalı redüksiyon yeterli midir? 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E44.Yilmaz MS, Büyükarslan DG, Akıdil Ö, Yeniay M. Paranazal sinüs mukoselleri. 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E45. Güven M, Büyükarslan DG, Yilmaz MS, Kaymaz R. Vallekular kist. 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E46. Aytürk S, Yilmaz MS, Yaylacı S, Güven M. Submandibular kitle ayırıcı tanısında ektopik tiroid dokusu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011.

E47.Yilmaz MS, Güven M, Cesur S, Oğuz H. Tek taraflı sensorinöral işitme kayıplı olgularda işitsel beyin sapı cevapları. 32. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.

E48. Cesur S, Yilmaz MS, Güven M, Büyükarslan DG, Dicle M. Dental apse sonrası tek taraflı periferik fasiyal paralizi: Vaka sunumu. 32. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.

E49. Güven M, Cesur S, Akıdil Ö, Yilmaz MS, Yaylacı A. Dev orta konka mukopiyoseli: Vaka sunumu. 32. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.


F. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kurslar:

F1. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 13-17 Kasım 2019, Antalya

F2.  Vertigoya Pratik Yaklaşım, Kuşadası 18-20 Ekim 2019

F3. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, 15-18 September 2019, New Orleans, USA

F4. Sakarya’ya Kulak Verin-II Sempozyumu, 03.03.2019, Sakarya

F5. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım, Kıbrıs 12-14 Ekim 2018

F6. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria

F7. Eğitim Becerileri Kursu, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 12-16 Mart 2018

F8. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Chicago, USA 10-13 September 2017

F9. 8th Instructional Workshop, European Academy of Otology and Neurootology. 18-21 January 2017 İzmir, Turkey

F10. Probleme Dayalı Öğrenme Kursu, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 21-22 Kasım 2016

F11. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Antalya

F12. AAO-HNSF 2016 Annual Meeting & Oto Expo September 18-21 2016, San Diego, USA

F13. 10th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head Neck Surgery, 2-5 June 2016, Tirana, Albania

F14. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi 10-13 Eylül 2015 Sakarya

F15. Sakarya’ya Kulak Verin, Otoloji Sempozyumu, 14.09.2014 Sakarya

F16. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 05-09 Kasım 2014 Antalya

F17. Tympanoplasty Course. 02-04 November 2014 Cologne, Germany

F18. Temporal Kemik Diseksiyon ve Koklear İmplantasyon Kursu. 21-22 Mart 2014, Konya

F19. The 29th Politzer Society Meeting. 14-17 November 2013, Antalya, Turkey

F20. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 Kasım 2013 Antalya

F21. AAO-HNSF 2013 Annual Meeting & Oto Expo. September 29- October 2 2013, Vancouver, Canada

F22. The European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation 23-26 May 2013, İstanbul

F23. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu. 18 Mayıs 2013, Ankara

F24. 14th International Otology Course of the Causse Ear Clinic. 28-30 2012 June. Causse Ear Clinic, Colombiers, France

F25. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

F26. Temporal kemik diseksiyon kursu. 24-25 Eylül 2012 Mersin, Türkiye

F27. 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2012 Antalya, Türkiye

F28. 33. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

F29. 6. Bodrum Rhinocamp. 25-29 Mayıs 2011, Bodrum, Türkiye

F30. 32. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

F31. 21. Akademik Hafta Otoloji-Nörootoloji Günleri. 10-12 Mayıs 2010 İstanbul, Türkiye

F32. Rhinodays Rinoloji Kursu. 6-7 Mart 2010 Ankara, Türkiye

F33. Uludağ KBB Günleri Geriatrik Otorinolarengoloji, 06-09 Mart 2008 Bursa, Türkiye

F34. VII. Burnun Yeniden Doğuşu Eğitimi. 28-30 Kasım 2007 Eskişehir, Türkiye.

F35. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Yeni Ufuklar” 31 Mayıs-02 Haziran 2002, Ankara, Türkiye.

F36. 26. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001 Antalya, Türkiye.

 

H. Diğer Faaliyetler

H1. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve KBB AD tarafından 19.12.2019 tarihinde Sakarya’da düzenlenen “Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım” isimli toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır

H2. Antalya’da 13-17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

H3. Doğu Marmara KBB-BBC Derneği ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD tarafından 03.03.2019 tarihinde düzenlenen “Sakarya’ya Kulak Verin-II” Sempozyumu, düzenleme kurulu üyesi ve konuşmacı olarak katılmıştır.

H4. “Vertigoya pratik yaklaşım” isimli Doğu Marmara KBB-BBC Derneği eğitim toplantısında konuşmacı. 14.05.2018 Kocaeli

H5. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018 Varna, Bulgaria Kongresinde konuşmacı.

H6. I. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi. 07-09 Eylül 2018 Sakarya Kongresi’nde oturum başkanı

H7. I. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi. 07-09 Eylül 2018 Sakarya Kongresi’nde panelist

H8. Antalya’da 26-30 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne konuşmacı olarak katılmıştır.

H9. Sapanca’da 10-13 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi’ne konuşmacı olarak katılmıştır.

H10. Türk Otoloji-Nörootoloji Derneği ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD tarafından 14.09.2014 tarihinde düzenlenen “Sakarya’ya Kulak Verin” isimli sempozyuma konuşmacı olarak katılmıştır.

H11. Yüz Plastik Cerrahi Derneği ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD tarafından 28.09.2014 tarihinde düzenlenen “Burnun Çene İle Estetik Buluşması” isimli toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.

 

Uzmanlık belgesi tarihi: 23.01.2003

Doçentlik tarihi: 10.04.2015

Hastanede göreve başlama tarihi: 25.12.2009

Yeterlik belgesi tarihi: 03.11.2013

Yeterlik belgesi yenileme tarihi: 03.11.2018

Orcid ID: orcid.org/0000-0002-5323-0059