Op. Dr. Taşkın TOKAT
09 Aralık 2021Adı Soyadı  : 
Op. Dr. Taşkın TOKAT
Ünvanı        : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı   
Bölüm         : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim:
• Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp) (2003)
• İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(İhtisas) (2009)

İş Deneyimi:

• 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (2019 - ….)
• İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (2013-2019)
• 
Toyota-Sa  Devlet Hastanesi (Sakarya)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  (2013 - 2013)
• 
Yerköy Devlet Hastanesi (Yozgat), Devlet Hizmet Yükümlülüğü ( 2010-2012)

Uzmanlık Alanları:
• Kulak Burun Boğaz
• Baş Boyun Cerrahisi


Akademik ve Bilimsel Yayınlar:

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası topikal hyaluronik asit kullanımının mukozal iyileşme üzerine etkisi

Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 2009

Yurtdışı Klinik Çalışma Deneyimi
Rinoloji ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi alanında bilgi ve becerisini artırmak amacıyla 10-20 Ocak 2013 tarihleri arasında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği, Miami, ABD’de çalışmalar yapmıştır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
• Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
• Türk Rinoloji Derneği
• Yüz Plastik Cerrahi Derneği
• Ege KBB-Baş Boyun Cerrahisi Derneği
• Türk Tabipler Birliği


Ödüller:

1.  İç Kulak Hastalıkları-Koklear İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014. “T. Tokat, T. Çatlı, A.F. Bayrak, C. Çelik, L. Olgun”. Menenjit Sonrası Sağırlıkta Kokleer İmplantasyon: 12 Yıllık Klinik ve Cerrahi Deneyimlerimiz. (İşitsel İmplantlar Kategorisinde Sözel Bildiri 1.lik Ödülü).

2.  13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi& 1.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi kongresi 4-7 Mayıs 2017 T.Tokat, T.Çatlı,G.Atsal, E.B.Bozkurt, L.Olgun İşitsel Nöropatili Pediatrik Hastalarda Koklear İmplant Sonrası Yaşam Kalitesi  (Sözel Bildiri 3.lük Ödülü)
ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Tokat T, Catli T, Bayrak F, Bozkurt EB, Olgun L. Cochlear implantation in postmeningitic deafness. Journal of Craniofacial Surgery. 2018 May;29(3):e245-e248

2. Tokat T, Catli T, Bozkurt EB . Parents’ view on quality of life after cochlear implantation in children with auditory neuropathy. J Int Adv Otol , 2018; 15(3);338

3.  Tokat T, T Müderris, EB Bozkurt, U Ergun, A Aysel, T Catli  Quality of Life in Older Adults with Cochlear Implantation: Can It Be Equal to That of Healthy Older Adults?

Journal of Audiology & Otology 25 (3), 138

4. Tokat T, T Muderris, A Aysel, E Sari, F Erol  The efficiency of polyglycolic acid felt in the prevention of pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy. American Journal of Otolaryngology 42 (6), 103164-103164

5. T Tokat, ZH Adibelli, AM Koc, T Muderris, G Atsal, G Ozkok Impact of magnetic resonance on the decision of conservative surgery in advanced larynx cancer

American Journal of Otolaryngology 42 (2), 102855

6. Tokat T, Catli T, Bozkurt EB, Olgun L. Surgical Methods and Auditory Outcomes of Cochlear Implantation in Cochlear Ossification J Int Adv Otol. 2021 (Ahead of print).

7. A Aysel, T Müderris, F Yılmaz, T Tokat, A Aliyeva, ÖÖ Şimşek, E Altaş. Pediatric Bell's palsy: prognostic factors and treatment outcomes (2020) The Turkish Journal of Pediatrics 62 (6), 1021-1027

8.Bayrak F, Çatlı T, Atsal G, Tokat T, Olgun L. Waardenburg Syndrome: An Unusual Indication of Cochlear Implantation Experienced in 11 Patients.J Int Adv Otol. 2017 Aug;13(2):230-232.

9. Kartı O, Zengin MO, Celik O, Tokat T. Olfactory Neuroblastoma: A Rare Cause of External Ophthalmoplegia, Proptosis and Compressive Optic Neuropathy.Turk J Ophthalmol. 2018 Apr;48(2):92-94.

10. Aysel A, Muderris T, Tokat T. Geriatric bell’s palsy:risc factors and laboratory results.Turkish Journal of Geriatrics 2018: 62 (6), 1021-1027

11. Catli T, Celik C, Demir E, Tokat TInvestigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(2):65-9.

12. T Catli, T Tokat, EB Bozkurt, ZH Adibelli, U Ergün, E Altaş, L Olgun. Surgical considerations and audiological results of cochlear implantation in patients with otosclerosis

Turkish journal of medical sciences 50 (4), 855-859

13. E Sari, T Tokat, O Tarhan, H Dag, YZ Yilmaz, HM Yener Comparison of Tumor Infiltrating Lymphocyte Density with Histopathological Parameters and Effect on Prognosis in Head and Neck Squamous Cell Cancers The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 54 (4), 438

14. Tokat T, Catli T, Ozuer MZ. Effects of topical hyaluronic acid (Sepragel®/Hylan B) on mucosal healing after endoscopic sinus surgery. ENT Updates 2016;6(2):78–81.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Catli T, Tokat T, Hasanova A, Celik C, Atsal G, Olgun L Bozyaka Experience on Cochlear Reimplantation Surgery. 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies. 11-14 Mayıs Toronto/ Kanada.

2.  Tokat T, Catli T,Bozkurt EB, Cochlear Implantation In Children with Auditory Neuropathy. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences 2017. 19-22 Eylül 2017.Kıbrıs.

3. E Sarı, Tokat T, A Aliyeva, Ani işitme kayıplı hastalarda D vitamini değerlerinin karşılaştırılması Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences 2017. 19-22 Eylül 2017.Kıbrıs.


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Çatlı T, düzenli U,  Tokat T,  Aliyeva A, Erol F,  Surgıcal and audıologıcal results of tympanoplasty ın the elderly: a retrospectıve study İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 24 (2), 139-143

2.  Catli T, G. Kerci, E. Demir, Tokat T, H. Gur. Effects of nasal packing on the qualitative and quantitative properties of tear fluid after septoplasty. KBB-Forum. 2014;13(4).   

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. G Atsal, E Altaş, T Tokat, Sıçanlarda sı̇splatı̇n ototoksı̇sı̇tesı̇nı̇n önlenmesı̇nde kök hücre ve/veya plateletten zengı̇n plazma tedavı̇sı̇nı̇n etkı̇sı̇nı̇n araştırılması40.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2018.

2. T.Müderris, A Aysel, F Yılmaz, T Tokat Pedı̇atrı̇k bell paralı̇zı̇sı̇;retrospektı̇f analı̇z ve laboratuvar sonuçlarıyla değerlendı̇rı̇lmesı̇ 40.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2018.

3. E Sarı, T Tokat, A Aliyeva, Ani işitme kayıplı hastalarda D vitamini değerlerinin karşılaştırılması 40.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2018

4. F Erol ,T Catli, T Tokat, Geriatrik Hastalarda Timpanoplasti Operasyonu. 39.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2017.

5.  Tokat, T Catlı, Ç Çelik Pediatrik  hastalarda timpanoplasti operasyonu sonuçlarına yaş faktörünün etkisi 39.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2017.

6. T Çatlı, T Tokat, L Olgun Otoskleroz hastalarında koklear implant sonuçlarımız 39.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2017.

7. T Çatlı, T Tokat, F Erol Over-underlay Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız. 13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi&1 Ulusal Baş Boyun Cerrahisi kongresi 2017

8. T. Tokat, T Catli, L. Olgun Çok İleri evre otosklerozda koklear implantasyon 13. Türk Rinoloji Kongresi ve 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi 2017. Antalya/Türkiye

9. T. Tokat, T.Çatlı,G.Atsal, E.B.Bozkurt, L.Olgun  İşitsel Nöropatili Pediatrik Hastalarda Koklear İmplant Sonrası Yaşam Kalitesi  13. Türk Rinoloji Kongresi & 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi& 1 Ulusal Baş Boyun Cerrahisi kongresi 2017

10. T.Catlı, Ç. Çelik T. Tokat, Edizer DT. Akut Sinüzit sonrası gelişen orbital sellülit olgusuna endoskopik sinus cerrahisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongrei. 21-24 Nisan 2016. Antalya/Türkiye.

11. T Çatlı, G Kerci, E Demir, T Tokat Septoplastı sonrası nazal tampon uygulamasının göz yaşının kalıtatıf ve kantıtatıf özellıklerı üzerıne etkısı 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya (Ululsal) 16.04.2015-19.04.2015

12. U Düzenli, T Çatlı, Tokat, O Gündoğan, Ç Çelik Septoplastı cerrahısınde transseptal sütürasyon uygulaması deneyımımız 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya (Ululsal) 16.04.2015-19.04.2015

13.. T. Tokat, T. Çatlı, A.F. Bayrak, Ç. Çelik,  L. Olgun. Menenjit Sonrası Sağırlıkta Kokleer İmplantasyon: 12 Yıllık Klinik ve Cerrahi Deneyimlerimiz. 9. İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

14. T. Çatlı ,Ç. Çelik, E. Demir, H. Gür, T. Tokat, L. Olgun. Miringo-/Timpanoplasti Sonrası Farklı Greft Materyalleri Üzerinde Miringoskleroz Gelişiminin Araştırılması. 9. İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

15. T. Çatlı Ç. Çelik, T. Tokat, A.F. Bayrak, L. Olgun. Vibrant Soundbridge Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Analizi ve Cerrahi Deneyimlerimiz. 9. İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

16. Olgun L., Gültekin G., Özüer M.Z., Koç M., Gül E., Tokat T.Titanyum Protezlerle Ossiküler Rekonstrüksiyon 30.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2008.

17.  T Tokat, MZ Özüer, L Olgun. Otoskleroz cerrahisinde intakt Bridge Stapedioplasti 29.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2007.

18.  T. Tokat, İ Nalbant, MZ Özüer Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız. 29.Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi 2007.

 

F. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kurslar

1. 40.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 07.11.2018 -11.11.2018 (Ulusal)

2. İyi klinik uygulamalar ve temel klinik araştırmalar kursu. SBÜ Tepecik SUAM. 16-17 Temmuz 2018.

3. 39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 08.11.2017 -12.11.2017 (Ulusal)

4.  Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences 2017. 19-22 Eylül 2017.Kıbrıs (Uluslarası).

5. 13. Türk Rinoloji Kongresi ve 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi 04-05-2017.- 07.05.2017 Antalya/Türkiye (Ulusal)

6. 38.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26.10.2016 -30.12.2016 (Ulusal)

7. Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu- Eppendorf  Üniversitesi. Hamburg/ Almanya 2-3 Mayıs 2014.

8. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya (Ululsal) 16.04.2015-19.04.2015

9. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 05-09 Kasım 2014 Antalya(Ulusal).

10. 9. İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi Çeşme,İzmir  3-5/Eylül 2014 (Uluslarası)

11. 32. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye (Ulusal).

12. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009, Antalya, Türkiye (Ulusal).

13. 29. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007, Antalya, Türkiye(Ulusal).