Op. Dr. Oğuz Kadir EĞİLMEZ
07 Aralık 2021
Adı Soyadı  : 
Op. Dr. Oğuz Kadir EĞİLMEZ
Ünvanı        : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı   
Bölüm         : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim:
• Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp, Lisans) (2003 - 2010 *)
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık BilimleriOdyoloji (Yüksek Lisans) (2013 - 2014)
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp FakültesiKulak Burun Boğaz Hastalıkları (İhtisas) (2011- 2015)
     
    * Bir (1) yıl İngilizce hazırlık eğitimi dahil edilmiştir.


İş Deneyimi:
• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Uzmanı (2017 - ....)
• Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi, KBB Uzmanı (2015 - 2017)
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Dr. Ar. Gör.  (2011 - 2015)
• Mardin Mazıdağı İlçe Hastanesi, Doktor  (2011 - 2011)
• Mardin Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, Doktor  (2010 - 2011)Uzmanlık Alanları:
• ..........
• ..........
• ..........

Akademik ve Bilimsel Yayınlar:

YÖNETİLEN DOKTORA (TIPTA UZMANLIK) TEZLERİ:-

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

“Prelingual Non-Sendromik Sensörinöral İşitme Kaybı bulunan hastalardaki genetik mutasyonların ve epigenetik modifikasyonların araştırılması”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  Araştırmacı, 2013

"HIV enfeksiyonu taşıyan hastaların terinin HIV enfeksiyonunu açısından bulaştırıcılığının araştırılması ", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2015

İDARİ VE DİĞER GÖREVLER : -

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Trakya KBB Derneği
Doğu Marmara KBB-BBC Derneği

 

VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER:

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V-2019-2020 Güz ve Bahar Yarıyılı

• KBB Acilleri-1
• 
Periferik Vertigo Nedenleri


Yabancı dil:
İngilizce: YDS 2017 Sonbahar- 71,25


Yurtdışında eğitim:
House ear ınstıtute- house clınıc, Los angeles, ca, usa, 1 Haziran-1 Temmuz 2019 (1 ay süre ile gözlemci doktor olarak klinik ziyarette bulunuldu.)


TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:
Prelingual non-sendromik sensörinöral işitme kaybı bulunan hastalardaki genetik mutasyonların ve epigenetik modifikasyonların araştırılması.”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Tayyar KALCIOĞLU

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.     Eğilmez OK, Hanege FM, Kalcioglu MT, Kaner T, Kokten N. Tegmen tympani defect and brain herniation secondary to mastoid surgery: case presentation. Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:756280. doi: 10.1155/2014/756280.

A 2.     Eğilmez OK, Kalcioglu MT, Kokten N. Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus. Tr-ENT 2014; 24(5): 303-10.

A 3.     Eğilmez OK, Karaca S, Uzun L, Timurlenk E. Herniation of Bichat's Fat Tissue Secondary to Trauma into the Oral Cavity. Turk Arch Otolaryngol. 2014; 52: 109-111.

A4.     Tuncturk FR, Uzun L, Kalcioglu MT, Eğilmez OK, Timurlenk E, Erguven M. Carotid Sheath Abscess Caused by a Tooth Decay Infection on the Opposite Side. Case Reports in Otolaryngology Volume 2015, Article ID 739630, http://dx.doi.org/10.1155/2015/739630.

A5.     Eğilmez OK, Kokten N, Doğan Ekici AI, Kalcioglu MT, Yesilada E, Tekin M. The effect of Hypericum perforatum L. (St. John’s Wort) on prevention of myringosclerosis after myringotomy in a rat model. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015; 79: 1128–1134.

A 6.     Eğilmez OK, Uzun L, Ozkanli SS, Kalcioglu MT, Tekin M. A Troublesome Lesion of The Larynx: Lobular Capillary Hemangioma. Scripta Scientifica Medica. 2015; 47(4): 56-60.

A 7.     Eğilmez OK, Kalcioglu MT. Antioxidant Therapy in Tinnitus. BJMMR. 2015; 10(7): 1-7.

A 8.     Eğilmez OK, Kalcioglu MT. Cochlear Implant: Indıcations, Contraındıcations and Complications. Scripta Scientifica Medica. 2015; 47(4): 9-16.

A 9.     Kalcioglu MT, Ileri Y, Karaca S, Eğilmez OK, Kokten N. Research on the Submission, Acceptance, Publication Times of Articles Submitted to International Otorhinolaryngology Journals. Acta Inform Med. 2015; 23(6): 379-384.

A 10.   Kalcıoğlu MT, Eğilmez OK, Karaca S, Hanege FM, İleri Y. Publication rates of otolaryngology theses from Turkey in peer-reviewed journals. Tr-ENT. 2016; 26(3): 143-51.

A 11.   Eğilmez OK, Kalcioglu MT. Genetics of Nonsyndromic Congenital Hearing Loss. Scientifica (Cairo). 2016; 2016:7576064. doi: 10.1155/2016/7576064.

A 12.   Eğilmez OK, Kokten N, Kalcioglu MT. Is it necessary to use ABR in myringosclerosis studies? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 89:188. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.05.030.

A 13.   Kokten N, Eğilmez OK, Dogan Ekici AI, Kalcioglu MT, Tekin M, Yesilada E. The effect of Nigella sativa oil on prevention of myringosclerosis in a Guinea pig model. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 88:52-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.06.050.

A 14.  Kalcioglu MT, Serifler S, Eğilmez OK. The Incudostapedial Versus Malleostapedial Bone-Cement Rebridging: Which One Should We Really Prefer? Ann Otol Rhinol Laryngol. 2016; 125(12):1029.

A 15.   Uzun L, Eğilmez OK, Kalcioglu MT, Tekin M. Tortuous Carotid Artery Extended to Neck Level IIb Mimicking the Metastatic Mass. Case Rep Otolaryngol. 2016;2016:1376926.

A 16.   Eğilmez OK, Kokten N, Kalcioglu MT. Does Hypericum Perforatum Have Inflammatory or Anti-Inflammatory Effects?  Int Adv Otol.  2017;13(1):151. doi: 10.5152/iao.2017.3457.

A 17Eğilmez OK, Kökten N, Baran M, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici I, Tekin M. Electrophysiological and Histopathological Evaluation of Effects of Sodium-2 Mercaptoethanesulfonate Used for Middle Ear Surgery on Facial Nerve Functions. J Int Adv Otol. 2018;14(2):239-244. doi: 10.5152/iao.2017.3888.

A 18.  Kökten N, Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Baran M, Doğan Ekici I. Evaluation of the Possible Neurotoxic Effect of the Bone Cement on the Facial Nerve: An Experimental Study. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2018;11(3):174-180. doi: 10.21053/ceo.2017.00864.

A 19. Kalcioglu MT, Guldemir D, Unaldi O, Eğilmez OK, Celebi B, Durmaz R. Metagenomics Analysis of Bacterial Population of Tympanosclerotic Plaques and Cholesteatomas. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;159(4):724-732. doi: 10.1177/0194599818772039.

A 20.   Hanege FM, Sargin F, Karaca S, Eğilmez OK, Vahaboglu H, Kalcioglu MT. Detection of human immunodeficiency virus (HIV) RNA in the sweat of HIV-infected patients. North Clin Istanb. 2019;7(1):6-10.

A 21. Kalcıoğlu MT, Ozerk A, Eğilmez OK, Kokten N, Uzun L, Toplu Y, Tekin M. Mastoid Cavity Obliteration with Cartilage Graft; Evaluation of 35 Patients. Medeniyet Med J. 2019;34:360-7.

A 22.Eğilmez OK, Kökten N, Kalcıoğlu MT, Ekici AID, Şerifler S, Yeşilada E. Investigation of the Protective Effect of Nigella Sativa Oil in Cisplatin Induced Oral Mucositis: An Experimental Study. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2020;58(1):10-15. doi: 10.5152/tao.2020.4733.

A 23. Yilmaz MS, Eğilmez OK, Kara A, Guven M, Demir D, Genc Elden S. Comparison of the results of caloric and video head impulse tests in patients with Meniere's disease and vestibular migraine. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Aug 9. doi: 10.1007/s00405-020-06272-5. Epub ahead of print.

A 24. Özçelik Korkmaz M, Eğilmez OK, Özçelik MA, Güven M. Otolaryngological manifestations of hospitalised patients with confirmed COVID-19 infection. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Oct 3:1–11. doi: 10.1007/s00405-020-06396-8. Epub ahead of print.

A 25. Kökten N, Eğilmez OK, Erinç M, Doğan Ekici AI, Şerifler S, Yeşilada E, Kalcıoğlu MT. The Protective Effect of Nigella sativa Oil against Experimentally Induced Cisplatin Ototoxicity: An Animal Study. J Int Adv Otol. 2020;16(3):346-352. doi: 10.5152/iao.2020.7761.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.     Tunckturk R, Uzun L, Kalcioglu MT, Eğilmez OK, Timurlenk E: Carotid sheath abscess originated from a tooth decay infection on the opposite side. IX Balkan Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Budva, Montenegro 01-05 June 2014 (Poster)

B2.     Kalcioglu MT, Ozerk A, Eğilmez OK, Toplu Y, Tekin M: Mastoid Cavity Obliteration with Cartilage Graft. Evaluation of 54 Patients. IX Balkan Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Budva, Montenegro 01-05 June 2014 (Poster)

B3.     Eğilmez OK, Kokten N, Dogan Ekici AI, Kalcioglu MT, Yesilada E, Tekin M. The effect of hypericum perforatum (St. John’s Wort) on the prevention of experimentally induced myringosclerosis in a rat model. 12th Annual Middle East Otolaryngololgy Conference and Exhibition. 19-21 Nisan 2015. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.(Sözlü Bildiri)

B4.     Eğilmez OK, Kalcioglu MT, Demircan Tan B, Tekin M, Yilmaz S, Yigit O, Durna MY, Akdeniz Duran E, Akalin İ. Investigation of epigenetic modifications in patients with non-syndromic sensorineural hearing loss. 12th Annual British Academy of Audiology Conference. 26-27 November 2015.  Harrogate, York, United Kingdom (Poster)

B 5.     Kalcioglu MT, Kokten N, Eğilmez OK, Baran M, Dogan Ekici AI. Evaluation of the possible neurotoxic effect of the bone cement on the facial nerve. 5th International Conference and Exhibition on Surgery & ENT. November 7-8, 2016, Alicante, Spain (Sözlü Bildiri).

B 6.     Kalcioglu MT, Eğilmez OK, Kokten N, Baran M, Dogan Ekici AI, Tekin M. Electrophysiological and histopathological evaluation of the effect of MESNA (sodium-2-mercaptoethanosulfonate) used in the middle ear surgery on facial nerve function. 5th International Conference and Exhibition on Surgery & ENT. November 7-8, 2016, Alicante, Spain (Poster).

B 7.     Kokten N, Eğilmez OK, Dogan Ekici AI, Kalcioglu MT, Tekin M, Yesilada E. The Effect of Nigella Sativa Oil on Prevention of Myringosclerosis in a Giunea Pig Model. 8th Instructional Workshop European Academy of Otology & Neuro-otology. January 18-21, 2017. Izmir, Turkey. (Poster)

B 8.    Kalcıoğlu MT, Güldemir D, Ünaldı Ö, Eğilmez OK, Çelebi B, Durmaz R, Overview of The Microbiology of Tympanosclerotic Plaque and Cholesteatoma In The Lıght of Metagenomics Research. 10th Balkan Congress of Microbiology, 16-18 November, 2017. Sofia, Bulgaria (Sözlü Bildiri)

B 9.Eğilmez OK, Guven M, Yilmaz MS, Demir D, Celik B. Are Neutrophil, Platelet, and Eosinophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume Really Potential Predictor for Otitis Media with Chronic Effusion? XI. Balkan Congress of Otorhinolaryngology, 31 May-03 June 2018. Varna, Bulgaria (Poster).

B 10. Kokten N, Eğilmez OK, Erinc M, Dogan Ekici AI, Serifler S, Yesilada E, Kalcioglu MT. Protective effect of Nigella sativa oil against ototoxicity induced by cisplatin in rats. 5. Congress of European ORL-HNS, Brussel, Belgium, 29th of June- 3rd of July 2019 (Poster)

B 11. Yilmaz MS, Eğilmez OK, Guven M, Kara A, Demir D. Results of Caloric and vHIT in Patients with Vestibular Migraine and Meniere’s Disease. AAO-HNSF 2019 Annual Meeting & OTO Experience, New Orleans, LA, USA, 15-18th of September 2019 (Poster)

B12. Özçelik Korkmaz M, Eğilmez OK. Investigation Of Correlation Between Blood Test Parameters And Loss Of Smell And Taste Function In COVID-19 Patients. II. International Conference On COVID-19 Studies, Online, 26-27 Ağustos 2020, Paris, Fransa (Sözlü Bildiri)

B13.Eğilmez OK, Güven M, Mihriban Güven E. Larinksin Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında C-Reaktif Protein/Albumin, Nötrofil/Lenfosit, Platelet/Lenfosit ve Lenfosit/Monosit Oranlarının Hastalık Tanı ve Prognozundaki Önemi. 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 24-26 Aralık 2020, Ankara, Türkiye (Sözlü Bildiri)

B14. Turan F, Eğilmez OK. Tek Taraflı Nazal Kitlelerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 24-26 Aralık 2020, Ankara, Türkiye (Sözlü Bildiri)C. Kitap yazarlığı:

C1.      Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, "Tinnitus", Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Gündüz M, Karabulut H, Ed., Nobel Yayıncılık, İstanbul, ss.319-331, 2015

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D 1.     Kalcioglu MT, Eğilmez OK. İletim tipi işitme kayıplarında tanı algoritması ve tedavi. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 6(1); 17-20 (2013).

D 2.    Eğilmez OK, Kalcioglu MT, Uzun L. Paranazal sinus kanser cerrahisinde komplikasyonlar. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 7(1):69-74 (2014)

D 3.    Eğilmez OK, Kalcioglu MT, Uzun L, Tunctürk R, Özkanlı SŞ. Squamöz papillom: Agresif seyirli benign larinks lezyonu. Med Med J. 2015;30(1):56-59.

D 4.      Eğilmez OK, Kalcioglu MT. Östaki tüpünün iatrojenik obstrüksiyonlarının etkileri. Curr Pract ORL 11(2): 114-115 (2015). 

D 5.     Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT. Kulak Burun Boğaz Alanında Hemostatik Ajan Kullanımı.Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2015;8(2):48-53.

D 6.     Eğilmez OK, Kökten N, Karabulut H. İşitme Kayıplarında İntegratif Tıp Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(2):102-106.

D 7.     Kökten N, Eğilmez OK. Geniş Bant ve Multifrekans Timpanometri. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(2):26-31.

D 8.     Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT. Koklear İmplantasyon Sonrasında Kokleada Meydana Gelen Değişiklikler. Curr Pract ORL. 2015; 11(4): 253-257.

D 9.     Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT. Otosklerozda Epidemiyoloji ve Etiyopatogenez.   Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2016;9(3):5-12

D 10. Eğilmez OK, Güven M, Yılmaz M, Demir D, Çelik B. Nötrofil, Platelet, Eosinofil/Lenfosit Oranları ve MPV'nin Efüzyonlu Otitis Media Tanısında Gerçekten Potansiyel Rolü Var mı? Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(2): 297-301.

      Ulusal Elektronik Dergilerde çıkan makaleler

D 11.   Timurlenk E, Eğilmez OK, Uzun L, Acar G, Kafkaslı Ç. Common Cavity of Pneumatized Inferior Turbinate and Maxillary Sinus: A Case Report. CausaPedia. 2014; 3: 1038.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 1.      Kökten N, Tekin M, Kurtgöz S, Hanege FM, Eğilmez OK. Kolesteatomlu Kronik Otite Sekonder Temporal Lob Absesi: Olgu Sunumu. 2. Ulusal Otoloji- Nörootoloji Kongresi, Antalya, 10-13 Mayıs 2012 (Poster)

E2.      Eğilmez OK, Hanege FM, Kalcioglu MT, Kaner T, Kökten N. Mastoid cerrahisine sekonder gelişen tegmen timpani defekti ve beyin herniasyonu: Olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 02-06 Kasım 2013 (Poster).

E 3.      Eğilmez OK, Karaca S, Uzun L, Timurlenk E. Travmatik Bichat Yağ Dokusu Herniasyonu: Vaka Sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 02-06 Kasım 2013 (Poster).

E4.      Kalcioglu MT, Ozerk A, Eğilmez OK, Toplu Y, Tekin M. Kıkırdak greft kullanılarak mastoid kavite obliterasyonu: 54 olgunun değerlendirilmesi. 3. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi. Antalya, 1-4 Mayıs 2014 (E-Poster).

E 5.      Kafkaslı Ç, Uzun L, Özbilen Acar G, Tekin M, Eğilmez OK. Maksiller sinüs hipoplazisi olmaksızın unsinat proçes hipoplazisi: Nadir görülen bir olgu sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Mayıs 2014 (Poster).

E 6.      Timurlenk E, Eğilmez OK, Uzun L, Acar G, Kafkaslı Ç. Maksiller sinüs ile ortak kavite oluşturan inferior konka pnömatizasyonu: Nadir görülen bir olgu sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Mayıs 2014 (Poster).

E 7.      Eğilmez OK, Kurtgöz S, Özbilgen S, Tekin M. Larinkste Alışılmadık Bir Patoloji: Dev Polip. 6. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Poster).

E8.      Kalcıoğlu MT, İleri Y, Karaca S, Eğilmez OK, Kökten N. Uluslararası KBB Dergilerinde Makale Sunuş, Kabul ve Yayınlanış Sürelerinin Araştırılması. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Sözlü Bildiri).

E9.      Kalcıoğlu MT, Eğilmez OK, Karaca S, Hanege FM. Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Makale Olarak Yayınlanma Oranları. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Sözlü Bildiri).

E10.   Eğilmez OK, Uzun L, Kalcıoğlu MT. Larenksin Pyojenik Granülomu (Lobüler Kapiller Hemanjiyomu): Vaka Sunumu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Poster)

E11.   Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Uzun L, Tunçtürk R, Özhanlı S. Squamöz Papillom: Agresif Seyirli Benign Larinks Lezyonu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Poster).

E 12.   Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Demircan Tan B, Tekin M, Yılmaz S, Yiğit Ö, Durna MY, Akdeniz Duran E, Akalın İ. Prelingual non-sendromik sensörinöral işitme kaybı bulunan hastalardaki epigenetik modifikasyonların araştırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 2015. (Sözlü Bildiri)

E 13.   Kalcıoğlu MT, Güldemir D, Çelebi B, Kılıç S, Eğilmez OK, Durmaz R. Kolesteatoma ve Timpanosklerotik Plaklarda Bakterilerin Rolünün 16s RRNA PCR ve DNA Dizi Analizi ile Araştırılması. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2015. (Sözel Bildiri)

E 14.   Eğilmez OK, Kurtgöz S. Vasküler Orta Kulak Tümörü; Glomus Timpanikum: Vaka Sunumu. 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Nisan 2016. (Poster)

E 15.   Kökten N, Eğilmez OK, Doğan Ekici AI,          Kalcıoğlu MT, Tekin M, Yeşilada E. Çörek Otu Yağının Miringoskleroz Üzerine Etkisinin Kobay Modelinde Araştırılması. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2016. (Poster)

E 16.   Kökten N, Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Baran M, Doğan Ekici AI. Kemik Çimentonun Fasiyal Sinire Nörotoksik Etkisinin Değerlendirilmesi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2016. (Sözlü Bildiri)

E 17.   Eğilmez OK, Kökten N, Baran M, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici AI, Tekin M, Kozan R. Orta Kulak Cerrahisinde Kullanılan MESNA (sodyum-2-merkaptoetanosülfonat)’nın Fasiyal Sinir Fonksiyonlarına Etkisinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2016. (Sözlü Bildiri)

E 18. Hanege FM, Sargın F, Karaca S, Eğilmez OK, Vahaboğlu H, Kalcıoğlu MT. Human Immunodeficiency Virus (HIV) ile Enfekte Kişilerin Terinin HIV Bulaştırıcılığındaki Rolünün Araştırılması. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 8-12 Kasım 2017. (Sözlü Bildiri)

E 19. Kalcıoğlu MT, Güldemir D, Ünaldı Ö, Eğilmez OK, Çelebi B, Durmaz R. Timpanosklerotik Plak ve Kolesteatom Mikrobiyotası: Metagenomiks Analiz. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 8-12 Kasım 2017. (Sözlü Bildiri)

E 20.Eğilmez OK, Yılmaz MS, Güven M, Kara A. Kliniğimizde Kullanılan Video Head Impulse Testi’nin (vHIT) Normal Değerlerinin Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Belirlenmesi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 7-11 Kasım 2018. (Sözlü Bildiri)

E 21.Eğilmez OK, Güven M, Yılmaz MS, Demir D, Çelik B, Gündoğan ME. Nötrofil, Platelet, Eosinofil/lenfosit Oranları ve MPV’nin Efüzyonlu Kronik Otitis Media Tanısında Gerçekten Potansiyel Rolü Var mı? 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 7-11 Kasım 2018. (E-Poster)

E 22. Eğilmez OK, Yılmaz MS. Ménière Hastalığı Tanısında Kullanılan Kalorik ve Video Head İmpulse Test Sonuçlarının Karşılaştırılması. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019. (Sözlü Bildiri)

E 23. Kökten N, Eğilmez OK, Erinç M, Doğan Ekici AI, Şerifler S, Yeşilada E, Kalcıoğlu MT. Nigella Sativa Yağı’nın Cisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu Etkisi: Deneysel Çalışma. 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019. (Sözlü Bildiri)

E 24. Eğilmez OK, Yılmaz MS. Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Lezyon: Trikilemmal Kist; Olgu Sunumu. 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019. (E-Poster)

E 25. Eğilmez OK, Yılmaz MS, Güven M. Kalorik ve Video Head İmpulse Test (VHIT) Sonuçlarının Vestibüler Migren Hastalarında Karşılaştırılması. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 13-17 Kasım 2019. (Sözlü Bildiri)

E 26. Eğilmez OK, Kökten N, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici AI, Şerifler S, Yeşilada E. Sisplatine Bağlı Gelişen Oral Mukozitte Nigella Sativa Yağının Koruyucu Etkisinin Araştırılması, Deneysel Çalışma. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 13-17 Kasım 2019. (Poster)

E 27. Yılmaz MS, Eğilmez OK. Meniyer ve Vestibüler Migren Hastalarında Inflamatuar ve Aterosklerotik Biyomarkerların Değerlendirilmesi. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 26-28 Kasım 2020 (Sözlü Bildiri)

E 28. Eğilmez OK, Güven M, Genç Elden S, Budak Ö, Çakıroğlu H, Elden H, Mihriban Güven E. Öjenolün Sıçan Modelinde Deneysel Olarak İndüklenen Miringoskleroz Üzerine Etkisi. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 26-28 Kasım 2020 (Sözlü Bildiri)

E 29. Eğilmez OK, Özçelik Korkmaz M, Güven M. Denge Kaybı Olan COVID-19 Hastalarının Dizziness Handikap Envanteri İle Değerlendirilmesi. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 26-28 Kasım 2020 (Sözlü Bildiri)

 

Cıtatıon Index’te Refere edilmiş yayınlar:
Alınan toplam atıf sayısı: 124
h-index: 5
i10-endeksi: 3

 

KONUŞMACI OLARAK KATILINAN VE/VEYA BİLİMSEL KURULDA YER ALINAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI  TOPLANTILAR

1. Cartilage Tympanoplasty- Young Scientists Session. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology. 31 Mayıs-3 Haziran 2018. Varna, Bulgaristan

2. Vertigoda Öykü ve Muayene. Sakarya’ya Kulak Verin-II Toplantısı. 3 Mart 2019. Sakarya, Türkiye.

3. Periferik Vertigoda Yardımcı Laboratuar Tetkikleri ve Olgu Örnekleri. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım. 18 Aralık 2019. Sakarya, Türkiye

 

KAZANILAN BİLİMSEL ÖDÜLLER

1. Eğilmez OK, Kökten N, Baran M, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici AI, Tekin M, Kozan R. Orta Kulak Cerrahisinde Kullanılan MESNA (sodyum-2-merkaptoetanosülfonat)’nın Fasiyal Sinir Fonksiyonlarına Etkisinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2016. (Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü)

2. Kalcioglu MT, Eğilmez OK, Kokten N, Baran M, Dogan Ekici AI, Tekin M. Electrophysiological and histopathological evaluation of the effect of MESNA (sodium-2-mercaptoethanosulfonate) used in the middle ear surgery on facial nerve function. 5th International Conference and Exhibition on Surgery & ENT. November 7-8, 2016, Alicante, Spain (En iyi Poster Ödülü).

3. Kalcıoğlu MT, Güldemir D, Ünaldı Ö, Eğilmez OK, Çelebi B, Durmaz R. Timpanosklerotik Plak ve Kolesteatom Mikrobiyotası: Metagenomiks Analiz. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2017. (Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü)

4.Eğilmez OK, Güven M, Genç Elden S, Budak Ö, Çakıroğlu H, Elden H, Mihriban Güven E. Öjenolün Sıçan Modelinde Deneysel Olarak İndüklenen Miringoskleroz Üzerine Etkisi. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 26-28 Kasım 2020 (Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü)

 

 

KATILDIĞI ULUSAL TOPLANTI, SEMİNER VE KURSLAR

1. 19. İstanbul Masterclass Sempozyumu, İstanbul, 5-8 Nisan 2012.

2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, 10-13 Mayıs 2012.

3. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2-6 Kasım 2013

4. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Mayıs 2014

5. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 2015

6. 12. Türk Rinoloji ve 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Nisan 2016.

7. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2016

8. 15. Videokonferanslar Toplantısı, Adana, 24-26 MArt 2017.

9. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2017

10. 12. Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, İstanbul, 17-18 Mart 2018

11. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2018

12. Sakarya'ya Kulak verin -2, Sakarya, 3 Mart 2019

13. 5. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi, Antalya, 7-10 Mart 2019

14. 3. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, KKTC, 15-17 Mart 2019

15. 9. Vertigo Seminerleri, İstanbul, 22 Mart 2019

16. 15.Türk Rinoloji-7.Ulusal Otoloji Nörotoloji-3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019.

17. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 13-17 Kasım 2019

18. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 26-28 Kasım 2020

 

 

KATILDIĞI ULUSLAR ARASI  TOPLANTI, SEMİNER VE KURSLAR

1. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 17-19 Nisan 2014. Ankara, Türkiye

2. 12th Annual Middle East Otolaryngololgy Conference and Exhibition. 19-21 Nisan 2015. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

3. 4th Congress of European ORL-HNS. 7-11 Ekim 2017. Barselona, İspanya

4. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology. 31 Mayıs-3 Haziran 2018. Varna, Bulgaristan

5. II. International Conference On COVID-19 Studies, Online, 26-27 Ağustos 2020, Paris, Fransa

6. 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Online, 24-26 Aralık 2020, Ankara, Türkiye