Dr. Öğr. Üyesi Fuldem MUTLU
11 Şubat 2021

Resim ÖRNEK (25.01.2021).jpg

Adı Soyadı  : 
Dr. Öğr. Üyesi Fuldem MUTLU
Ünvanı        : Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm         : Radyoloji
Yabancı Dil :.....


Eğitim:
• ..... Üniversitesi Tıp Fakültesi
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji (İhtisas)

İş Deneyimi:
• .....
• .....

• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Alanları:
• .....
• .....
• .....

Akademik ve Bilimsel Yayınlar: