Op.Dr. Halil ELDEN
06 Aralık 2021

HalilELDEN_KBB.jpg

Adı Soyadı  :
Op. Dr. Halil ELDEN
Ünvanı        : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı   
Bölüm         : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim:
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp, Lisans) (2015)
• Sakarya Üniversitesi Tıp FakültesiKulak Burun Boğaz Hastalıkları (İhtisas) (2021)

İş Deneyimi:

• Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Buru Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (KBB Uzmanı) (2021 -  )
• Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Buru Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (Dr. Ar. Gör.)) (2016 - 2021)
• Rize Kalkandere Şaban Cengiz İlçe Devlet Hastanesi (2015 - 2016)

Uzmanlık Alanları:
Kulak Burun Boğaz
• Baş ve Boyun Cerrahisi


Akademik ve Bilimsel Yayınlar:


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   ve  Danışman(lar)ı : 
Lokal Diklofenak Sodyum Uygulamasının Ototoksik ve Norotoksik Etkisinin Incelenmesi (2021)Tez Danışmanı:(Doç. Dr. Ahmet KARA)


Yönetilen Tezler:
-


Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Lokal Diklofenak Sodyum Uygulamasının Ototoksik ve Norotoksik Etkisinin Incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KARA AHMET, Araştırmacı: ELDEN HALİL, Araştırmacı: ÇAKIROĞLU HÜSEYİN, Araştırmacı: ADIGÜL ÇAĞLAYAN, Araştırmacı: BUDAK ÖZCAN, 20/06/2019


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk KBB BBC Derneği
2. Doğu Marmara KBB BBC Derneği


Hakemlikler :
Scientific Reports


 

ESERLER

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Güven, M., Elden, H., Yaylacı, A., Güven, E. M., Kara, A., & Orha, A. T. (2021). Age-dependent differences of the depth of olfactory fossa in children. Brazilian Journal of otorhinolaryngology, S1808-8694(21)00178-6. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2021.09.006

A2. Korkmaz, M. Ö., Güven, M., Elden, H., & Yılmaz, M. S. (2021). Comparison of Muller’s maneuver simulated snoring and sleep endoscopy according to VOTE classification in sleep apnea patients. B-ENT, 17(2), 104-109.

A3. Kara, A., Elden, H., Okur, E., Yilmaz, M. S., Mutlu, F., Guven, M., & Demir, D. (2021). Impact of tonsillectomy on COVID–19 pandemic: an observational study of the incidence and prognosis. Acta Oto-Laryngologica, 141(9), 857-859.

A4. Eğilmez, O. K., Güven, M., Elden, S. G., Budak, Ö., Çakıroğlu, H., Elden, H., & Güven, E. M. (2021). The Short-Term Effect of Eugenol on the Prevention of Experimentally Induced Myringosclerosis in a Rat Model. Turkish Archives of Otorhinolaryngology, 59(2), 124.

A5. Güven, E. M., Karacan, K., Güven, M., Elden, H., & Korkmaz, M. Ö. (2021). Topographic anatomy of the ınternal branch of the superior laryngeal nerve. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 278(3), 727-731.

A6. Elden, S. G., Yılmaz, M. S., Altındiş, M., Köroğlu, M., & Elden, H. (2021). The role of serum salusin alpha and beta levels and atherosclerotic risk factors in idiopathic sudden hearing loss pathogenesis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 1-6.

A7. Demir Deniz, Elden, H., Güven Mehmet, Yılmaz Mahmut Sinan, Kara Ahmet (2020). Evaluation of nasal tip shape in patients with severe caudal septal deviation after modified extracorporeal endonasal septoplasty.  Auris Nasus Larynx

A8. Kara, A., Guven, M., Sinan Yilmaz, M., Demir, D., Adigul, Ç., Durgut, M., Elden, H., Mutlu, F., & İseri, M. (2019). Comparison of two different bone anchored hearing instruments: Baha-5 vs Ponto-plus. Acta oto-laryngologica, 139(6), 517–521. https://doi.org/10.1080/00016489.2019.1590637

A9. Demir, D., Yılmaz, M. S., Güven, M., Kara, A., Elden, H., & Erkorkmaz, Ü. (2018). Comparison of clinical outcomes of three different packing materials in the treatment of severe acute otitis externa. The Journal of laryngology and otology132(6), 523-528.

A10. Kara, A., Guven, M., Yilmaz, M. S., Demir, D., & Elden, H. (2018). Are neutrophil, platelet and eosinophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width can be used for nasal polyposis?. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology275(2), 409-413.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler: 

B1. Demir Deniz, Elden Halil, Kara Ahmet, Güven Mehmet (2019). Aesthetic outcomes of modified extracorporeal septoplasty with the closed technique: a prospective study. 5th Congress of European ORL-HNS, 130-130. (Tam Metin Bildiri/Poster)

B2. Güven Mehmet, Demir Deniz, Yılmaz Mahmut Sinan, Elden Halil, Kara Ahmet (2017). Different Packings in Acute Otitis Externa Management. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery Foundation, 114-114. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D1. Güven, M., Elden, H., GÜVEN, E., & Turan, F. Eagle Sendromu: İki Olgu Sunumu. Sakarya Tıp Dergisi, 11(3), 687-692. Doi: 10.31832/smj.844107

D2. Kara Ahmet, Elden Halil,Güven Mehmet,Yılmaz Mahmut Sinan,Demir Deniz (2018). Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri ile Keros Sınıflaması ve Kribriform Plate Derinliği Asimetrisinin Değerlendirilmesi. Sakarya Medical Journal, 8(2), 352-358., Doi: 10.31832/smj.378631 (Kontrol No: 4535153)

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. Mehmet Güven, Halil Elden, Ebru Mihriban Güven, Fatih Turan (2020) Eagle Sendromu: İki Olgu Sunumu (EP-19) Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 26- 28 Kasım 2020 (Özet Bildiri/Poster)

E2. Oğuz Kadir Eğilmez, Mehmet Güven, Sena Genç Elden, Özcan Budak, Hüseyin Çakıroğlu, Halil Elden, Ebru Mihriban Güven (2020) Öjenolün Sıçan Modelinde Deneysel Olarak İndüklenen Miringoskleroz Üzerine Etkisi. (S066) Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 26- 28 Kasım 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E3. Elden Halil., Kara A, Adıgül Ç, Durgut M, Mutlu F, Yılmaz MS, Demir D, Güven M, İşeri M. (2019) İki Farklı Kemiğe İmplante Edilebilir Işitme Cihazının Karşılaştırılması: Baha 5 - Ponto Plus. 15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-7 Nisan 2019, Antalya/TÜRKİYE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E4. Korkmaz MÖ, Gündoğan ME, Güven M, Yılmaz MS, Elden, H. (2018) Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Müller Manevrası, Simüle Horlama Ve Uyku Endoskopisi Bulgularının Karşılaştırılması.(S044) 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  7-11 Kasım 2018, Antalya/TÜRKİYE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E5. Halil Elden, Mehmet Güven, Fatih Turan, Muhammed Ali Özçelik (2018) Nadir Bir Olgu: Larinksin İğsi Hücreli Karsinomu. 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Ankara. (Özet Bildiri/Poster)

E6. Kara Ahmet, Güven Mehmet, Yılmaz Mahmut Sinan, Demir Deniz, Elden, H. (2017). Nötrofil, Trombosit, Eozinofil Değerlerinin Lenfosit ile Oranları Nazal Polipoziste Kullanılabilir mi?. 39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 33-33. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E7. Kara Ahmet, Elden Halil, Güven Mehmet, Yılmaz Mahmut Sinan, Demir Deniz (2017). Marmara Bölgesindeki Popülasyonun Keros Sınıflaması ve Kribriform Plate Derinliği Asimetrisinin Değerlendirilmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 118-119. (Özet Bildiri/Poster)

 

F. Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kurslar

F1. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi, 26-28 Kasım 2020

F2. Adım Adım Allerjik Rinit Kursu, 31 Ağustos – 24 Eylül 2020

F3. VAI Global Virtual Summit: An Update on Vestibular System, 3-5 Temmuz 2020

F4. Türk KBB-BBC Derneği Asistan Okulu Taze Donmuş Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Disseksiyonu, Temporal Kemik Disseksiyonu, Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Disseksiyon Kursu, Ankara, 15-16 Şubat 2020

F5. 15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019

F6. “III. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” Eğitim Kursu, Sakarya, 23 Kasım-2 Aralık 2018

F7. 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara, 4-5 Mayıs 2018

F8. 12. Uygulamalı Polisomnografi ve Uyku Hekimliği Kursu, İstanbul, 15-18 Mart 2018

F9. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2017

 

Uzmanlık belgesi tarihi: 15.09.2021

Hastanede göreve başlama tarihi: 18.11.2021

Orcid ID: orcid.org/0000-0002-6306-4357