Faaliyetlerimiz

Sertifikasyon programları

Kurumumuz ;
 
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı,
• Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı, 
• Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikasyon Programı,
• Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programlarının  eğitim merkezidir.

Her yıl önceden açıklanan tarihlere göre eğitimler planlanmakta ve yapılmaktadır. 

31 Mart 2022