Klinik Hakkında
28 Mart 2022

Kardiyoloji Kliniği,

2008 yılından beri

24 saat
• acil servis
• koroner yoğun bakım ünitesi
• yataklı servis hizmeti


KalpMerkezi_Özellikli3.jpg

Hafta içi her gün
Poliklinik hizmeti                 (  4 Kardiyoloji Uzmanı)
PKG (perkutan koroner girişim), (14  Kardiyoloji Uzmanı) 

• Ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal ve 3 boyutlu EKO)
• Ambulatuar  kan basıncı takibi (Tansiyon Holter)
• Olay kaydedici (event recorder)

gibi yöntemler ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisini sağlayacak incelemeler yapılıyor.


KalpMerkezi_Özellikli1.jpg

Merkez Kampüste
26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi
1.Basamak:22
2.Basamak: 4 

38 yataklı kardiyoloji servisi
  6 yataklı anjiografi takip ünitesi


KalpMerkezi_Özellikli4.jpg

Korucuk Kampüs
Poliklinik,
Ekokardiyografi
Konsültasyon

Merkez kampüs
Anjiografi cihazı (2 adet) 
Kalp kateterizasyon ve
Hemodinami laboratuvarı


 

Kateter laboratuvarında
yıllık  5.600 civarında işlem

  Anjiyografi 
  Perkütan koroner girişim
  Kronik tam tıkalı damarların açılması işlemi 
  Periferik vasküler girişimler 

  Sağ-sol kalp kateterizasyonu  
  Geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi 
  ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji  
  IVUS-FFR işlemleri 
  Mitral-pulmoner valvuloplasti işlemleri 

  perkütan aort kapak replamanı 
  ASD-PDA – VSD kapatılması 
  Septal ablasyon  


KalpMerkezi_Özellikli5.jpg

Merkez kampüs
 7/24 sürekli anjiografi hizmeti
 Kalp krizi ya da ritim bozukluğu ile gelen hastaların acil tedavileri