Klinik Hakkında
02 Şubat 2023

ORGAN VE DOKU NAKLİ


SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZİ


Böbrek Nakli Merkezimiz 25 Şubat 2019’da hizmet vermeye başladı.

İlk canlıdan böbrek nakli operasyonu, 04 Nisan 2019 tarihinde  yapıldı. 

2019 yılında toplam 30 hastaya canlıdan nakil operasyonu gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı içinde Sağlık Bakanlığı kadavra bekleme listesine 235 hasta kaydı yapıldı.

İlk kadavradan böbrek nakli operasyonu 14.09.2019'da başarı ile gerçekleştirilmiş, toplam 2 hastaya kadavradan böbrek nakil yapılmıştır.


Organ bağışı nedir?
2238 Sayılı Organ Ve Doku Nakli Kanunu Gereği; Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra başka hastaların tedavisi için organlarının kullanılmasına izin vermesidir.

18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes bağışçı olabilir


Organ Bağışı Başvuruları Nereye Yapılır?

 İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğü
 Devlet/Üniversite/Özel Hastaneleri
 Aile Sağlığı Merkezleri
 Organ Nakli İle İlgili Vakıf ve Derneklerine

» 
Başvuru yapılır.
» 
Organ Bağış Formu doldurulur.
» 
Bağış yapan kişiye kart verilir.

Kişi organ bağışçısı olduğunu e-devletten üzerinden de görebilir.


HANGİ ORGANLARIMI BAĞIŞLAYABİLİRİM?

Nakli yapılan organlar;
• Böbrek 
• Karaciğer
• Kalp 
• Pankreas

• Akciğer
• Uzuv (kol, bacak)
• İnce bağırsak

Nakli yapılan dokular;
• Kalp kapağı
• Kornea
• Tendon
• Deri

• Kemik ve kemik iliği
• Yüz
• Diğer
Beyin Ölümü Nedir?
Beynin tüm fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolması durumu yani tıbbi ve hukuken ölüm halidir.

Beyin ölümü tanısı;

Yoğun bakımda
 nöroloji uzmanı,
 beyin cerrahi uzmanı,
 anestezi uzmanı veya 
 yoğun bakım uzman hekimlerinden

2 hekimin Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği’inde belirtilen kriterler doğrultusunda beyin ölümü tanısı koyulur.

Organınızı bağışladığınızı mutlaka aile yakınlarınıza söyleyin

Akıl sağlığı yerinde olarak organlarını bağışlayan bireyler yaşamlarını yitirdikten sonra organların bağışlanabilmesi için   resmi olarak aile bireylerinin de onaylarının alınması gerekmektedir.

Bunun nedeni; vefat eden kişiler organlarını bağışlamış olsalar bile etik olması için birinci derece yakınlarından da onay alınması gerekliliğidir.

Bu yüzden organlarınızı bağışladığınızı henüz hayattayken ailenizle mutlaka paylaşmalısınız.

Organ bekleyen binlerce çocuk ve yetişkine hayat vermek elinizde!!!


organvedoku2022_1.jpg


Organ Nakli Nedir?
Görev yapamayacak kadar hasta hatta bedene zararlı hale gelen bir organın yerine yenisi ve sağlamının nakledilmesi işlemine organ nakli denir.

Organ nakli;

•  Kadavradan nakil 
 Canlıdan nakil 
olmak üzere 2 türlüdür.


2238 sayılı kanuna göre;
4. Dereceye kadar olan (4. derece dahil) kan ve kayın hısımlarından (2 yıl evli olmak suretiyle)
4. Derece akraba olmayan kişiler etik kurul onayı ile nakil olabilmektedir.

Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az iki yıllık evli olması şartı aranmaz.

Organ bağışı ve organ nakli;
» 
Etik olarak yapılmaktadır.
» 
Hakkaniyetli bir yaklaşım gösterilmektedir.
» 
Tüm imkânlar seferber edilmektedir.
» 
Tüm merkez ve hastaneler denetlenmektedir.

 


organvedoku2022_2.jpg
Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü
Prof. Dr. Metin Ercan

Böbrek Nakli Merkez Başkanı:
Prof. Dr. Hamad Dheir

Merkez Başkan Yardımcısı ve Primer Cerrah:
Dr.Öğr. Üyesi Necattin Fırat

Yardımcı Cerrahlar:
Prof. Dr. Fehmi Çelebi,
Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, 
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Akın

Nefroloji:
Prof. Dr. Hamad Dheir,

Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri:
Gülercan Şenel
Sevda BAHÇELİOĞLU

Beyin Ölümü Komitesi:
Prof. Dr. Ali Fuat Erdem
Doç. Dr. Türkan Acar
Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar
Doç. Dr. Tibet Kaçıra
Doç. Dr. Davut Ceylan
Doç. Dr. Onur Palabıyık
Uz. Dr. Kezban Özmen Süner
Uz. Dr. Özge Kuzgun
Uz. Dr. Emre Kaplan