TGAP

TGAP (Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar)

TGAP
(Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar)

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmî Gazetede 108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Orta Vadeli Program (2019-2021) (Yeni Ekonomi Programı 2019-2021 / YEP) yayınlanmıştır.

Bu kapsamda
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde;
» 
Kamuda kaynakların verimli kullanılması,
» Maliyetlerin ve harcamaların azaltılması,
» 
Gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla
Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alınmıştır.

Bu bağlamda bilindiği üzere,
Bakanlığımız bünyesinde 30.01.2019 tarihli ve 80981279-809.99-145 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Bakan Yardımcılığına bağlı Tasarruf Takip Ofisi (TGAP Ofisi) kurulmuştur.

Ayrıca
bu kapsamdaki faaliyetlerin il düzeyinde takibinin sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürlerine bağlı TGAP (Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar) Birimlerinin oluşturularak söz konusu birim sorumlularının belirlenmesi ayrıca Müdürlüklere bağlı her bir Sağlık Tesisinde ve Harcama Biriminde de bu yapılanmanın sağlanması için İl Sağlık Müdürlüklerimiz 14.02.2019 tarih ve 50223489-050.01.02-E.3 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Daha fazla bilgi için TGAP Ofisi Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz...

12 Nisan 2022