Müdür Yardımcıları

Namık ÇOTNamık Çot

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

• Satın Alma (Açık İhale-Doğrudan Temin)
• Biyomedikal Tüketim Depo
• Bilgi Yönetim Sistemi (Yazılım Donanım)
• İdari Yazışma 
• Bütçe 

02 Haziran 2022