Müdür Yardımcıları

Nesrin YILDIZ

fatihGÜNEYSU_bşhyrd.png

Nesrin Yıldız

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

• Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo
• Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo
• Laboratuvar Sarf Depo
• TGAP (Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar)

02 Haziran 2022