Müdür Yardımcıları

Nebi ÇARK

fatihGÜNEYSU_bşhyrd.png

Nebi Çark

Şube Müdürü
(İl Sağlık Müdürlüğü Görevlendirmesi)


• Gelir Tahakkuk 
• Gider Tahakkuk 
• Sayman Mutemetleri
• TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)

02 Haziran 2022