Müdür Yardımcıları

Sebahattin GÜZEL

fatihGÜNEYSU_bşhyrd.png

Sebahattin GÜZEL
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

• Mutemetlik
• İstatistik
• Özlük
• Hukuk Hizmetleri 

02 Haziran 2022