SEAH Merkez Kampüste HAP KBRN Masa Başı Tatbikatı Yapıldı
25 Ekim 2023

SEAH MERKEZ KAMPÜSTE HAP KBRN MASA BAŞI TATBİKATI YAPILDI

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Merkez Kampüste  HAP (Hastane Afet Planı) Masa Başı Tatbikatı yapıldı.

KBRN (kimyasal, radyolojik, biyolojik ve nükleer)  konulu tatbikat HAP Başkanı Başhekim Prof. Dr. Fikret Halis başkanlığında 24 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti.

SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_1a.jpg

HAP (Hastane Afet Planı) çerçevesinde yapılan tatbikatlar; içerik ve uygulama olarak yalnızca afet ve acil durumlara müdahaleyi değil, risk ve zarar azaltma, hazırlık ve iyileştirme çalışmalarını bütünsel olarak içermektedir.

Yapılan tatbikatlarla, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almak, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunacağımız sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmak ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almadan kendi kendimize yeterli olmayı sağlamaktır.

Afet ve acil durumlarda hastanemizin hazırlıklı olmasını sağlamak ve böyle bir durumla karşılaşıldığında hızlı etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için masa başı tatbikatı yapıldı.

HAP Başkanın direktifleri doğrultunda; Olay Yönetim Ekibi ve görev alan bölümler Masa Başı Tatbikat Senaryosunu başarılı bir şekilde uyguladı.
 Tatbikat amaç ve hedefler belirlendi.
 Tatbikat planı hakkında açıklama yapıldı.
 Tatbikat gerçekleştirilmesi sağlandı.
 Tatbikat değerlendirme ve geri bildirimler yapıldı.

SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_3a.jpg

KBRN Sorumlusu Doç. Dr. Onur Karakaya ile Afet ve Acil Durum Yönetimi koordinasyonu ile gerçekleşen masa başı tatbikatına SEAH  Yöneticleri, Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi ve İl SAKOM görevlileri de  gözlemci olarak katıldı.

  • SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_MANŞET.png
  • SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_1.jpg
  • SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_2.jpg
  • SEAHMerkezKampüsteHAP_KBRN_MasaBaşıTatbikatıYapıldı_3.jpg