Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi

Klinik Araştırma Birimi (Vizyon - Misyon)

Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun denetimleri sonucu Faz-3 araştırmaları için uygunluk belgesi almıştır.

Klinik Araştırma Koordinasyon Birimimiz
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Birimler binasında (100 Yataklı Ek Hizmet Binası)  yer almaktadır.VİZYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası düzeyde Faz-3 çalışmalarının yapıldığı, kalite güvencesinden ödün vermeyen, insana, bilime, bilimsel araştırmaya ve etik kurallara değer veren, alanında örnek ve tercih edilen, hastanemize ve ülkemize değer katacak bir araştırma merkezi olmak.


MİSYONUMUZ
İyi klinik uygulamaları mevzuat ve etik ilkelere bağlı kalarak; gönüllülerin ve çalışanların güvenliğini önemseyen, kişisel verilerin gizliliğinin sağlandığı, sağlık haklarının korunduğu, uluslararası kalite standartlarında Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü akredite bir merkez olmak

29 Şubat 2024