SEAH Merkez Ve Korucuk Kampüste KBRN Tatbikatı Yapıldı
01 Kasım 2023

SEAH MERKEZ VE KORUCUK KAMPÜSTE KBRN TATBİKATI YAPILDI

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Merkez ve Korucuk Kampüste AFAD ile eş güdümlü  HAP (Hastane Afet Planı) KBRN Tatbikatı yapıldı.

SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K01a.jpg

KBRN (kimyasal, radyolojik, biyolojik ve nükleer)  konulu tatbikat HAP Başkanı talimatıyla 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti.

HAP (Hastane Afet Planı) çerçevesinde yapılan tatbikatlar; içerik ve uygulama olarak yalnızca afet ve acil durumlara müdahaleyi değil, risk ve zarar azaltma, hazırlık ve iyileştirme çalışmalarını bütünsel olarak içermektedir.

Yapılan tatbikatlarla, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almak, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunacağımız sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmak ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almadan kendi kendimize yeterli olmayı sağlamaktır.

SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_M1.jpg

Afet ve acil durumlarda hastanemizin hazırlıklı olmasını sağlamak ve böyle bir durumla karşılaşıldığında hızlı etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için tatbikat yapıldı.

SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K1a.jpg

HAP Başkanın direktifleri doğrultunda; Olay Yönetim Ekibi ve görev alan bölümler Tatbikat Senaryosunu başarılı bir şekilde uyguladı.
 Tatbikat amaç ve hedefler belirlendi.
• Tatbikat planı hakkında açıklama yapıldı.
• Tatbikat gerçekleştirilmesi sağlandı.
• Tatbikat değerlendirme ve geri bildirimler yapıldı.

KBRN Sorumlusu Doç. Dr. Onur Karakaya ile Afet ve Acil Durum Yönetimi koordinasyonu ile gerçekleşen masa başı tatbikatına SEAH Yöneticileri, Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi ve İl AFAD görevlileri katıldı.  İl SAKOM görevlileri de  gözlemci olarak katıldı.

Tatbikata katılım sağlayan Merkez Kampüs ve Korucuk Kampüs Olay Yönetim Ekiplerimize, AFAD ve İl SAKOM’a teşekkür ederiz.  
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_MANŞET.png
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_M1.jpg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_M2.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_M3.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K01.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K1.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K2.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K3.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K4.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K5.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K6.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K7.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K8.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K9.jpeg
 • SEAH_MerkezVeKorucukKampüsteKBRN_TatbikatıYapıldı_K10.jpeg