Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve hedeflerimiz;

 
 Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını sağlamak,
 
•  Takip ve değerlendirme sonucunda durum tespiti ile düzeltici faaliyetleri sağlamak,
 
  Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarına hizmet etkinliği ile verimliliği konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,
 
•  İyi uygulama örneklerinin tespit ve uygulamasına yönelik teşvikler sağlamak,
 
 Hastane personeline, karar verme aşamasında gerekli kolaylıklarının sağlanması amaçlarımızdır.

28 Ocak 2022