ÇİM Hakkında
20 Haziran 2023

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

SEAH Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 
18 Eylül 2017 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

3-18 yaş aralığında cinsel İstismara uğrama şüphesi altında olan mağdur çocukların, adalet sistemi içerisinde defalarca ve çoğu zaman ehil olmayan kişiler tarafından adli işlemlerden geçirilirken örselenmesine ve hatta ikinci bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasını, merkezine çocuğun üstün yararını alarak kurumlar arasında eş güdümün sağlanmasını amaçlayan bir oluşumdur.

Mağdur çocukların;
kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte, yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmadığı düşüncesinden hareketle, çocuğun uğradığı travma daha da şiddetlenmektedir.

ÇİM1_ÖzellikliHizmetler.jpg

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak;
çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin, bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere;

hastanemiz bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
» 
2 Adli Görüşmeci ve
» 1 Sorumlu Hekim ile
7/24 saat esaslı olarak hizmet vermektedir.

  • cim1.png
  • cim3.png
  • cim2.png
  • cim4.png