Nasıl Muayene Olurum?
12 Mayıs 2023

Nasıl Muayene Olurum?


NasılMuayeneOlurum_SEAH_1.jpg

Poliklinik Çalışma Saatleri

Mesai İçi
08.30 - 12.00
13.00 - 16.30

Mesai Dışı
17.00 - 21.00

* Mesai Dışı hangi branşların poliklinik hizmeti vereceği,

Başhekimlik tarafından;
WEB Sayfası, Yerel Basın, Hastane Panoları vb yerlerde bilgilendirme yapılır.


Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS  ) ile başvuru: 

Telefonla Randevu
182 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.NasılMuayeneOlabilirm_3.jpg

İnternet Üzerinden Randevu
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirsiniz.

Randevu alan hastalarımız Hasta kabul bölümünden randevu saatinden 30 dakika önce ilgili polikliniğe kaydını yaptırmaları gereklidir.


NasılMuayeneOlurum_SEAH_3.jpg


Hastanemize İlk Başvuru:
Hastanemize ilk defa gelen ayaktan hastaların kimlik doğrulaması yapılarak bilgileri sisteme kayıt edilir. 


Kayıtlı Hasta Başvurusu: 
Hastanemize daha önce gelen hastalar nüfus cüzdanı ile muayene için başvuruda bulunabilirler.

NasılMuayeneOlurum_SEAH_4.jpg

Sıra alan hastaya 3 adet barkod verilir.

Bu barkodların
» 1 tanesini muayene işlemi için,
» 2 tanesi olası istenecek tetkikler (Radyoloji, laboratuvar, EKG v.b.), sevk, yatış vb. için kullanır.

Sıra Verme İşlemi:
• Sıralar hasta çağırma panolarından takip edilir.
• Sırası gelen hasta ekranda ilan edilir ve içeriye girer. 
• İsminin açıklanmasını istemeyen hastalar için rumuz ismi ile kayıt işlemleri yapılır.
• Muayene için rumuz ismi ile çağrılır.


NasılMuayeneOlurum_SEAH_5.jpg

Muayene İçin Gereken Evraklar
Hastanemizde muayene olmak isteyen hastaların Sosyal Güvenlik Kurumlarından müstehak olduklarından emin olmaları gerekmektedir.

Aksi hallerde hastaneye gelmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına uğramaları gerekmektedir.


Hastaların yanlarında getirecekleri evraklar;
• Nüfus cüzdanları,

• 
Eski tahlil sonuçları ve çekilmiş filmler,
• Varsa kullandıkları ilaçlar ve listesi,
• Varsa sağlık karneleri,

• 
Varsa ilaç ve diğer alerjileri bulunan maddelerin listesi,
• Varsa kronik hastalıklarının listesi ve eski epikriz evrakları,

• 
Varsa daha önce hastanede yapılan işlemler listesi, hastalık geçmişleri,
• Biliniyorsa tedavi oldukları hekim isimleri getirmeleri,
• Kan alınması gereken durumlarda son 8 saat içerisinde aç olmaları gereklidir.


Muayene esnasında, polikliniğe göre değişiklik olmakla birlikte, hastalarımızın hekimlere kolaylık sağlaması açısından dar ve sıkı olmayan kıyafetleri giyinmeleri önerilir.

Ateşli hastalık durumlarında ince kıyafetleri tercih etmeleri hava şartlarına bağlı olarak üzerlerine alabilecekleri ince hırkaları tercih etmeleri önerilir.

Hastaneye gelirken değerli metal takıları takmamaları, mümkün olduğu sürece takı takmamaları önerilir.

Hastane yoğunluğu nedeniyle aksaklık çıkmaması için zorunlu haller dışında değerli eşyalarınızı yanınıza almamanız önerilir.


NasılMuayeneOlurum_SEAH_6.jpg

Kontrol Muayenesi:
Hastalığın özelliklerine göre ileriki aşamalarda kontrol gerekebilir.

Bu gibi durumlarda hastaya hangi  gün kontrole geleceği ve gelirken yanında neler getireceği (tahliller, diyetler, çizelgeler, takip formları v.b.) mutlaka bildirilir.

» Kontrole gelecek hastaya
ne zaman gelmesi gerektiği poliklinikte hekim tarafından 
yazılı olarak da bildirilir.

» Hasta kontrol tarihinde gelmekten kendisi sorumludur.

» Kontroller yeni hasta müracaatı olarak değerlendirilir.

» Bundan dolayı hastanın tekrar müracaat etmesi gerekmektedir.

» Hasta hekime kontrol amaçlı
geldiğinde evrakları eksiksiz olarak getirmekten sorumludur.NasılMuayeneOlurum_SEAH_7.jpg

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası
(Sağlık Bakanlığı GENELGE 2017/10)

Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde
» Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi,
» Hasta hakları mevzuatı başta olmak üzere
» Mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda

Bakanlığımızca ilgili Genelge ile düzenleme yapılmıştır.


Buna Göre Öncelikli Hastalarımız

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

2.Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,

3. Hamileler,

4. 65 yaş üstü hastalar,

5. Yedi yaşından küçük çocuklar,

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

Ayrıca  kolluk  kuvvetlerince  sevk  edilecek adli  vakalarda;  savcılık  veya  kolluk kuvvetince  önceden sağlık  kurum/kuruluşuna  bildirim  yapılmalı  ve  randevu alınmalı, bu  suretle  sağlık  kurum/kuruluşunda  sağlık  hizmeti  aksatılmadan  ve  diğer hastalar  mağdur  edilmeden  gerekli  işlemlerin  yapılması  sağlanmalıdır.


 

NasılMuayeneOlurum_SEAH_8.jpg

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» Lütfen hastane kurallarına uyalım. 
» Sorunlarınız tartışarak değil medeni yollarla arayalım. 
» Sorunlarınızın çözümü için Hasta Hakları Birimine başvurun. 
» Hasta hastaneye gelmeden ilaç yazımı yapılmaz. 
» Hasta isteği doğrultusunda ilaç, rapor yazılmaz ve tetkik yaptırılmaz.


NasılMuayeneOlurum_SEAH_9.jpg

Poliklinik randevu saatinizi beklerken bazı hallerde muayene süreleri sarkabilmektedir.

Hekim;
» Acil Serviste, hasta takibi yapıyor olabilir.
» Klinikte, hasta takibi yapıyor olabilir.
» Yoğun Bakımda, hasta takibi yapıyor olabilir.
» Acil ameliyata girmiş olabilir.

Bu konularda anlayış ve sabrınız için başhekimlik olarak teşekkürlerimizi sunarız.