Kalp Merkezi Hakkında
06 Mart 2024

Kardiyoloji Kliniği,

2008 yılından beri

24 saat
• acil servis
• koroner yoğun bakım ünitesi
• yataklı servis hizmeti


KalpMerkezi_Özellikli3.jpg


Hafta içi her gün

Poliklinik hizmeti                     :  4 Kardiyoloji Uzmanı
PKG (perkutan koroner girişim) : 14  Kardiyoloji Uzmanı 

• Ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal ve 3 boyutlu EKO)
• Ambulatuar  kan basıncı takibi (Tansiyon Holter)
• Olay kaydedici (event recorder)

gibi yöntemler ile kalp ve damar hastalıklarının teşhisini sağlayacak incelemeler yapılıyor.


KalpMerkezi_Özellikli1.jpg


Merkez Kampüs
te

● Koroner Yoğun Bakım Ünitesi (26 yataklı) 
● 1.Basamak:22
● 2.Basamak: 4 

● Kardiyoloji Servisi (38 yataklı) 
 Anjiografi Takip Ünitesi (6 yataklı)


KalpMerkezi_Özellikli4.jpg


Korucuk Kampüs

 Poliklinik
 Ekokardiyografi
 Konsültasyon

Merkez kampüs
 Anjiografi cihazı (2 adet) 
 Kalp kateterizasyon ve
 Hemodinami laboratuvarı


 


Kateter laboratuvarı
nda

yıllık  5.600 civarında işlem

  Anjiyografi 
  Perkütan koroner girişim
  Kronik tam tıkalı damarların açılması işlemi 
  Periferik vasküler girişimler 

  Sağ-sol kalp kateterizasyonu  
  Geçici-kalıcı pacemaker yerleştirilmesi 
  ICD-CRT işlemleri, elektrofizyoloji  
  IVUS-FFR işlemleri 
  Mitral-pulmoner valvuloplasti işlemleri 

  perkütan aort kapak replamanı 
  ASD-PDA – VSD kapatılması 
  Septal ablasyon  


KalpMerkezi_Özellikli5.jpg


Merkez kampüs

  7/24 sürekli anjiografi hizmeti
  Kalp krizi ya da ritim bozukluğu ile gelen hastaların acil tedavileri