Kalite Yönetimi

Ekipler

 

EKİPLER

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan ekipler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. SKS kapsamında yürütülen çalışamalara destek verirler ve görev alanı kapsamında faaliyetleri yürütürler. Ekiplerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Ekip üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan ekipler;

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Ekibi
  • Mavi Kod Yönetimi Ekibi
  • Turuncu Kod Yönetimi Ekibi
  • Beyaz Kod Yönetimi Ekibi
  • Kırmızı Kod Yönetimi Ekibi
  • Pembe Kod Yönetimi Ekibi
  • İlaç Yönetimi Ekibi
  • Hasta/Hasta Yakını Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi
  • Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

 

 

31 Mart 2022